Teksty Psalmów

Znajdziecie tutaj Państwo teksty psalmów biblijnych wraz z ich wykonaniem. Szukając na portalu YouTube wykonań psalmów miałem nadzieję, że wszystkie znajdę masę polskich i zagranicznych pieśni. Okazało się, że nie ma nawet połowy z nich, jest to o tyle zaskakujące, ze biblijne psalmy to pieśni same w sobie pochodzące z najważniejszej księgi chrześcijaństwa. Niekiedy ciężko było znaleźć nawet wykonanie w języku angielskim. Starałem się do każdego psalmu załączyć jego polskie i angielskie wykonanie, jeśli któregoś nie było to mogą się też znaleźć utwory czysto muzyczne np. sama melodia. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tekstami psalmów – trzeba pamiętać, że ich treść to jednocześnie treść Pisma Świętego a co za tym idzie są słowami modlitwy. Polskie chrześcijańskie zespoły muzyczne mają jeszcze duże pole do popisu w nagrywaniu swoich piosenek, a repertuar mają gotowy – wystarczy napisać odpowiednią muzykę! Trzeba pamiętać, ze teksty psalmów różnią się między sobą, w zależności od tego kto je tłumaczył – niemniej mają jeden i ten sam wydźwięk.

Zapraszam też do wysłuchania składanki polskich utworów opartych na Psalmach:

 – PSALMY – 

 – OBCOJĘZYCZNE WYKONANIA PSALMÓW – 

 

Teksty psalmów:

Psalm 1 » Dwie drogi życia » Ps 1
Psalm 2 » Mesjasz Królem » Ps 2
Psalm 3 » Modlitwa prześladowanego » Ps 3
Psalm 4 » Modlitwa i napomnienie » Ps 4
Psalm 5 » Modlitwa poranna » Ps 5
Psalm 6 » Błaganie w próbie » Ps 6
Psalm 7 » Modlitwa oczernionego » Ps 7
Psalm 8 » Potęga Imienia Bożego » Ps 8
Psalm 9 » Dziękczynienie » Ps 9
Psalm 11 » Modlitwa niewzruszonej ufności » Ps 11
Psalm 12 » Wśród zakłamanego świata » Ps 12
Psalm 13 » Ufne wołanie » Ps 13
Psalm 14 » Powszechne zepsucie » Ps 14
Psalm 15 » Kto godzien stanąć przed Bogiem? » Ps 15
Psalm 16 » Jahwe częścią mojego dziedzictwa » Ps 16
Psalm 17 » Błaganie o wyzwolenie od wrogów » Ps 17
Psalm 18 » Te Deum królewskie » Ps 18
Psalm 19 » Jahwe słońcem sprawiedliwości » Ps 19
Psalm 20 » Modlitwa o ocalenie króla » Ps 20
Psalm 21 » Dziekczynienie i modlitwa za króla » Ps 21
Psalm 22 » Cierpienia i nadzieje sprawiedliwego » Ps 22
Psalm 23 » Dobry Pasterz » Ps 23
Psalm 24 » Liturgia wejścia do świątyni » Ps 24
Psalm 25 » Modlitwa w niebezpieczeństwie » Ps 25
Psalm 26 » Wołanie o Bożą sprawiedliwość » Ps 26
Psalm 27 » W pobliżu Boga nie ma lęku » Ps 27
Psalm 28 » Błaganie i dziękczynienie » Ps 28
Psalm 29 » Hymn na cześć Pana burzy » Ps 29
Psalm 30 » Podzięka za wybawienie od śmierci » Ps 30
Psalm 31 » Modlitwa w próbie » Ps 31
Psalm 32 » Wyznanie uwalnia od grzechów » Ps 32
Psalm 33 » Hymn do Opatrzności » Ps 33
Psalm 34 » Pochwała sprawiedliwości Bożej » Ps 34
Psalm 35 » Wołanie o pomoc przeciw niewdzięcznikom » Ps 35
Psalm 36 » O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności » Ps 36
Psalm 37 » Los złych i dobrych » Ps 37
Psalm 38 » Hymn do Opatrzności » Ps 38
Psalm 39 » Jęk ciężko utrapionego » Ps 39
Psalm 40 » Dziękczynienie Prośba o pomoc » Ps 40
Psalm 41 » W ciężkiej chorobie » Ps 41
Psalm 42 » Skarga lewity na wygnaniu » Ps 42
Psalm 43 » Ps 43
Psalm 44 » Błaganie odrzuconego chwilowo Izraela » Ps 44
Psalm 45 » Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego » Ps 45
Psalm 46 » Bóg naszą mocą » Ps 46
Psalm 47 » Jahwe królem Izraela i świata » Ps 47
Psalm 48 » Jerozolima wyzwolona wielbi Boga » Ps 48
Psalm 49 » Zagadka powodzenia bezbożnych » Ps 49
Psalm 50 » O kult w duchu » Ps 50
Psalm 51 » Zmiłuj się nade mną, Boże » Ps 51
Psalm 52 » Przeciw oszczercy » Ps 52
Psalm 53 » Powszechne zepsucie » Ps 53
Psalm 54 » Apel do Boga wymierzającego sprawiedliwość » Ps 54
Psalm 55 » Skarga na wrogów » Ps 55
Psalm 56 » Uciśniony ufa Bogu » Ps 56
Psalm 57 » W pośrodku lwów » Ps 57
Psalm 58 » Sędzia ziemskich sędziów » Ps 58
Psalm 59 » Przeciw krwiożerczym wrogom » Ps 59
Psalm 60 » Modlitwa narodu po klęsce » Ps 60
Psalm 61 » Modlitwa wygnańca » Ps 61
Psalm 62 » Bóg jedyną nadzieją » Ps 62
Psalm 63 » O Boże, Tyś jest mym Bogiem » Ps 63
Psalm 64 » Ukaranie oszczerców » Ps 64
Psalm 65 » Dziękczynienie za urodzaje » Ps 65
Psalm 66 » Publiczne dzięki » Ps 66
Psalm 67 » O błogosławieństwo na trud apostolski » Ps 67
Psalm 68 » Chwalebna epopea Izraela » Ps 68
Psalm 69 » Lamentacja » Ps 69
Psalm 70 » Krzyk rozpaczy » Ps 70
Psalm 71 » Prośba o szczęśliwą starość » Ps 71
Psalm 72 » Królestwo Mesjasza » Ps 72
Psalm 73 » Zagadka powodzenia grzeszników » Ps 73
Psalm 74 » Nad gruzami świątyni » Ps 74
Psalm 75 » Bóg sądzi świat » Ps 75
Psalm 76 » Oda ku czci Boga przejmującego lękiem » Ps 76
Psalm 77 » Świetna przeszłość pociechą w niedoli » Ps 77
Psalm 78 » Dzieje narodu szkołą służby Bożej » Ps 78
Psalm 79 » Skarga narodu » Ps 79
Psalm 80 » Spustoszona winnica Pańska » Ps 80
Psalm 81 » Na Święto Namiotów » Ps 81
Psalm 82 » Los niegodziwych sędziów » Ps 82
Psalm 83 » Boże, zniwecz sprzymierzonych wrogów! » Ps 83
Psalm 84 » Szczęście mieszkańca świątyni » Ps 84
Psalm 85 » Bliskie jest nasze zbawienie » Ps 85
Psalm 86 » Modlitwa w czasie próby » Ps 86
Psalm 87 » Syjon matką ludów » Ps 87
Psalm 88 » Modlitwa z głębi rozpaczy » Ps 88
Psalm 89 » Hymn i modlitwa do wiernego Boga » Ps 89
Psalm 90 » Kruchość człowieka » Ps 90
Psalm 91 » Pod skrzydłami Bożymi » Ps 91
Psalm 92 » Kantyk sprawiedliwego » Ps 92
Psalm 93 » Bóg majestatu » Ps 93
Psalm 94 » Bóg sprawiedliwy » Ps 94
Psalm 95 » Śpiewajmy radośnie Panu » Ps 95
Psalm 96 » Jahwe Królem i Sędzią » Ps 96
Psalm 97 » Jahwe triumfujący » Ps 97
Psalm 98 » Sędzia ziemi » Ps 98
Psalm 99 » Bóg Królem sprawiedliwym i świętym » Ps 99
Psalm 100 » Wezwanie, by uwielbiać » Ps 100
Psalm 101 » Zwierciadło księcia » Ps 101
Psalm 102 » Modlitwa w nieszczęściu » Ps 102
Psalm 103 » Bóg jest miłością » Ps 103
Psalm 104 » Wspaniałość stworzenia » Ps 104
Psalm 105 » Cudowna historia Izraela » Ps 105
Psalm 106 » Spowiedź narodowa » Ps 106
Psalm 107 » Bóg wybawia człowieka z każdego niebezpieczeństwa » Ps 107
Psalm 108 » Hymn poranny i modlitwa narodowa » Ps 108
Psalm 109 » Psalm złorzeczący » Ps 109
Psalm 110 » Kapłaństwo Mesjasza » Ps 110
Psalm 111 » Pochwała dzieł Bożych » Ps 111
Psalm 112 » Pochwała sprawiedliwego » Ps 112
Psalm 113 » Bogu chwały i miłosierdzia » Ps 113
Psalm 114 » Hymn paschalny » Ps 114
Psalm 115 » Jedyny prawdziwy Bóg » Ps 115
Psalm 116 » Podziękowanie » Ps 116
Psalm 117 » Wezwanie do uwielbienia » Ps 117
Psalm 118 » Liturgia na Święto Namiotów » Ps 118
Psalm 119 » Pochwała prawa Bożego » Ps 119
Psalm 120 » Nieprzyjaciele pokoju » Ps 120
Psalm 121 » Stróż Izraela » Ps 121
Psalm 122 » Pomyślność dla Jeruzalem » Ps 122
Psalm 123 » Modlitwa człowieka nieszczęśliwego » Ps 123
Psalm 124 » Zbawca Izraela » Ps 124
Psalm 125 » Bóg ochrania swoich » Ps 125
Psalm 126 » Pieśń powrotu » Ps 126
Psalm 127 » Zaufanie do Opatrzności » Ps 127
Psalm 128 » Błogosławieństwo spoczywające na wiernym » Ps 128
Psalm 129 » Przeciwko nieprzyjaciołom Syjonu » Ps 129
Psalm 130 » De profundis » Ps 130
Psalm 131 » Usposobienie dziecka » Ps 131
Psalm 132 » Na rocznicę przeniesienia arki » Ps 132
Psalm 133 » Życie braterskie » Ps 133
Psalm 134 » Na święto nocne » Ps 134
Psalm 135 » Hymn pochwalny » Ps 135
Psalm 136 » Wielka litania dziękczynna » Ps 136
Psalm 137 » Śpiew wygnanych » Ps 137
Psalm 138 » Hymn wdzięczności » Ps 138
Psalm 139 » Chwała Temu, który wie wszystko » Ps 139
Psalm 140 » Pokorne błaganie » Ps 140
Psalm 141 » Przeciwko atrakcyjności zła » Ps 141
Psalm 142 » Modlitwa prześladowanego » Ps 142
Psalm 143 » Pokorne błaganie » Ps 143
Psalm 144 » Hymn z okazji wojny i zwycięstwa » Ps 144
Psalm 145 » Pochwała Króla Jahwe » Ps 145
Psalm 146 » Hymn do Boga, który niesie pomoc » Ps 146
Psalm 147 » Hymn na cześć Wszechmogącego » Ps 147
Psalm 148 » Pochwała kosmiczna » Ps 148
Psalm 149 » Pieśń triumfalna » Ps 149
Psalm 150 » Doksologia końcowa » Ps 150

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *