w

Psalm 17


Tekst Psalmu: Psalm 17 » Błaganie o wyzwolenie od wrogów » Ps 17

Usłysz, Jahwe, [że mam] słuszność,
zważ na me wołanie,
przyjmij moje modły z warg nieobłudnych.
Niech wyjdzie od Ciebie wyrok o mnie:
oczy Twoje widzą to, co prawe.
Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał
i doświadczał ogniem,
nie znajdziesz we mnie nieprawości.
Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem;
według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek
gwałtu.
Moje kroki trzymały się mocno
na Twoich ścieżkach,
moje stopy się nie zachwiały.

Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj,
przed występnymi, co gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami,
co otaczają mnie zewsząd.
Zamykają swe nieczułe serca,
przemawiają butnie swoimi ustami.
Okrążają mnie teraz ich kroki;
natężają swe oczy, by [mnie] powalić na ziemię –
podobni do lwa dyszącego na zdobycz,
do lwiątka, co siedzi w kryjówce.
Powstań, o Jahwe, wystąp przeciw niemu i powal go,
swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,
a Twoją ręką, Jahwe – od ludzi:
od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale
i których brzuch napełniasz Twym dostatkami
których synowie jedzą do sytości.
a resztę zostawiają swoim małym dzieciom.
Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
Powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem.


Psalmy

Nazwa “psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów – wszystkie one są dostępne u mnie na stronie. Czytając bądź śpiewając psalmy jednocześnie się modlimy, należy pamiętać, że są to słowa Pisma Świętego. Zapraszam:
Psalmy » Playlista Wszystkich Psalmów »
Teksty Psalmów » Teksty wszystkich 150 Psalmów »

Wykonanie Psalmu: Psalm 17 » Błaganie o wyzwolenie od wrogów » Ps 17


Fragment Pisma Świętego, tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz.


adaptation of…

R. (15b) Lord, when your glory appears, my joy will be full.

Hear, O LORD, a just suit;
attend to my outcry;
hearken to my prayer from lips without deceit.

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.

I call upon you, for you will answer me, O God;
incline your ear to me; hear my word.
Show your wondrous mercies,
O savior of those who flee
from their foes to refuge at your right hand.

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.

Hide me in the shadow of your wings,
But I in justice shall behold your face;
on waking, I shall be content in your presence.

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.

Composer: Eric Becker
Vocalist: Nan Lehnert

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Psalm 16

Psalm 18