Zbiór modlitw codziennych; Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) Wyznanie wiary (Skład Apostolski) Wyznanie wiary (Credo) Regina caeli…
Modlitwy są podstawową formą kontaktu z Bogiem dla wszystkich chrześcijan.

Najbardziej powszechną modlitwą jest “Ojcze Nasz”:Modlitwy codzienne

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Aniele Boży
Wyznanie wiary – Credo
Różaniec
Wyznanie wiary – Skład Apostolski
Anioł Pański
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Modlitwy poranne
Modlitwy wieczorne
Modlitwa przed jedzeniem
Modlitwa po jedzeniu
Modlitwa przed nauką
Modlitwa po nauce
Nabożeństwo “Trzech Zdrowaś Mario”
Regina caeli
Pod Twoją obronę
Uwielbienie Trójcy Świętej
Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu
Królowo nieba

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. I must digg your article therefore other people are able to see it, really helpful, I had a tough time finding the results searching on the web, thanks.- Norman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *