Latest news

Muzyka Religijna


Witam na mojej stronie internetowej poświęconej muzyce religijnej, głównie katolickiej. Znajdziecie tutaj Państwo pieśni religijne, mniej oficjalne piosenki religijne, duży zbiór modlitw a nawet bajki religijne dla dzieci. Gorąco zachęcam do przeglądania całego serwisu.

Playlisty – w każdym dziale na stronie znajduje się playlista pochodząca z youtube. Wszystkie filmy osadzone na stronie pochodzą z serwerów youtube. Dzięki temu mogą Państwo odtwarzać ciągle wszystkie dostępne tu piosenki w formie list, można włączyć piosenki i będą lecieć aż do zatrzymania przez użytkownika.

Czym jest spiew religijny ?

Muzyka i liturgia są ze sobą powiązane od początków chrześcijaństwa. Jest to jeden z najważniejszych sposobów szukania Boga i przybliżania się do niego. Pieśni religijne często niezwykle poruszają przez co są szczególnym elementem ewangelizacji i prowadzą prosto do zbliżenia się do Pana Boga.
Tworzenie i śpiewanie pieśni religijnych jest naturalnym wyrazem duszy każdego narodu. W pobożności ludowej są one szczególnie istotne ze względu na spajanie danej wspólnoty religijnej. Zbiorowy śpiew podczas mszy świętej ma znaczący wpływ na wiernych – buduje wśród nich poczucie wspólnoty Kościoła. Dzieje się tak dlatego, że słowa pieśni w rzeczywistości są modlitwą, wyrażaną za pomocą muzyki. Ludzie zjednoczeni w modlitwie, podczas śpiewania ku chwale Boga, to najpiękniejszy obraz pochodzący z kościołów w Polsce.

Autor strony: Darek Matecki

Choral Gregorianski

Chorał Gregoriański – jednogłosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, ukształtowane na początku VIII w., a przekazane w rękopisach z IX w. Jest to tradycyjny śpiew rzymskokatolicki uchwalony przez sobór. W dzisiejszych czasach wyparty przez pieśni w językach narodowych.

Zapraszam do odsłuchania online.


Przejdź do działu: Chorał Gregoriański

PrintFriendlyGoogle GmailShare

Piesni wielkopostne

Wielki Post

to okres rozpoczynający się od Środy Popielcowej i trwający do najważniejszej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Jest to czterdziestodniowy okres przygotowania symbolizujący 40 dniowy post Pana Jezusa, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Zapraszam do odsłuchania zbioru pieśni wielkopostnych śpiewanych podczas nabożeństw w okresie Wielkiego Postu. Niech ten ważny w życiu każdego katolika okres w roku zostanie należycie uczczony poprzez odpowiednią muzykę religijną.

Zobacz wszystkie piesni wielkopostne w dziale: PIESNI WIELKOPOSTNE

PrintFriendlyGoogle GmailShare

Nużmy wszyscy zaśpiewajmy

Tekst Kolędy: Nużmy wszyscy zaśpiewajmy

Nużmy wszyscy zaśpiewajmy z weselem,
Że Pan Chrystus jest naszym Zbawicielem;
Panna Maryja Syna porodziła, we żłobie
Go na sianku położyła, położyła.
Porodziwszy, wdzięcznie Go pozdrowiła,
Jako Bogu pokłon Mu uczyniła,
Z nabożeństwem Go na ręce swe wzięła,
Z uczciwością do serca przytuliła.
A we wszystkim jak najwierniej służyła,
I nim samym swe ubóstwo cieszyła
A oczu swych od Niego nie skłoniła,
W którym i serce swoje utopiła.
Przez te Panno niewypowne radości,
Daj nam zażyć tu duchowaj słodkości,
Niech się tu z Tobą cieszym z Syna Twego,
Po śmierci dojdziem szczęścia niebieskiego.

PrintFriendlyGoogle GmailShare

Nocnej chwili w poluśmy byli

Tekst Kolędy: Nocnej chwili w poluśmy byli

1) Trzód swoich patrząc, aż Anieli
Prędko z nieba spieszą do szopy,
Z wesołą muzyką tam bieżeli.
Gdzie gwiazda stanęła, nad szopą świeciła, my nie śmieli.
Strach niesłychany, cud niewidziany w żłobie.
Coś to nowego, a nie podłego w szopie,
Wesoła nowina, gdy Panna zrodziła nam Jezusa!

2) Gdyśmy w szopie Panu nad Pany,
Zagrali wesoło na przemiany,
W kotły, trąby, skrzypce, klarnety,
W puzony obój i fagot,
Dzieciątku małemu, nam narodzonemy, w lichym żłobie.
Jedni klękali, drudzy śpiewali pięknie,
Panienkę czcili. Dziecię cieszyli wdzięcznie.
Wesoła nowina, gdy Panna zrodziła nam Jezusa!

3) Wschodni Mędrcy, królowie ziemscy,
Kraj swój opuszczają w obcej ziemi.
Na kolana upadłszy, Pana witają pokłony niżuchnemi,
Dary Mu oddają, korony składają, wszyscy społem.
Złote korony, przed którym trony gasną,
I przed Maryą, śliczną lilią jasną
Tą Jego Matuchną, chociaż ubożuchną, biją czołem.
Wesoła nowina, gdy Panna zrodziła nam Jezusa!

PrintFriendlyGoogle GmailShare

Niepojęte dary

Tekst Kolędy: Niepojęte dary

Niepojęte dary dla nas daje
Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
Gdy się wieczne Słowo ciałem staje,
Mocą swojéj cudownéj sprawy.
Nędze świata precz odmiata
A płaczliwe jęczenia
W dźwięków głosy pod niebiosy
I w wesele zamienia;
Zkąd dziś wszyscy weseli,
Wyśpiewują anieli:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Patryarchów świętych upragnione
Spełniło się oczekiwanie,
Kiedy Słowo z Panny narodzone
Dopełniło wszystkich żądanie.
Gwiazda nowa Jakubowa
Wypuściła promienie,
Ciemne błędy gasząc wszedy,
Światła czyni zjawienie;
Stąd dziś każdy z anioły
Wyśpiewuje wesoły:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie itd.

Już prorockich przepowiedzeń skutki
Odmieniły świat cały mile:
Oddalając uprzykrzone smutki,
Przywróciły wesołe chwile!
Wszędy echo brzmi z pociechą,
Że z daru Zbawiciela,
Upewnienie o zbawienie
Dopełniło wesela:
Więc z niebieskimi szyki,
Wydajmy dziś okrzyki:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie itd.

Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
Wyśpiewuje wdzięczności pienie;
Dzięki Bogu czyni nieskończone
Za zjawione ludziom zbawienie;
Radość nasza z Messyasza
I wszystkiemu stworzeniu,
Że Pan chwały śmierci strzały
Skruszył w swém narodzeniu
Brzmijże świecie wesoło,
Wydaj odgłos w około:
Niechaj chwała itd.

Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało:
By nie brząkał niewoli kajdany,
Słowo Ojca Ciałem się stało.
Sługa z pana, ach odmiana,
Niesłychane przykłady!
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady.
Więc niech pienia odgłosy
Idą aż pod niebiosy.
Niechaj chwała Bogu będzie itd.

Uczynione z Twéj miłości związki
Bóstwa Twego z naszym rodzajem,
Sprawiły nam ścisłe obowiązki,
Byś miłowan od nas był wzajem.
Dajże Panie, me kochanie,
By ogniste pożary
W sercach trwały na wiek cały,
Byś był kochan bez miary.
Nuż i teraz w miłości
Wyśpiewujmy z radości:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
A na ziemi pokój ludowi!

PrintFriendlyGoogle GmailShare

Niechaj będzie pochwalony

Tekst Kolędy: Niechaj będzie pochwalony

Niechaj będzie pochwalony, Bóg w Betlejem narodzony,
Który z nieba zszedł na ziemię, by odkupił ludzkie plemię.
Dziecię Jezus zeszło z nieba, by łaknącym podać chleba,
By cierpiącym życie słodzić, by ze Stwórcą świat pogodzić.
Światło zeszło wśród ciemności, więc Anieli z wysokości
Chwałę Bogu wyśpiewują, pokój ludziom oznajmują.
Dziecię Zbawcą ogłaszają, doń pośpieszyć zapraszają,
Boską cześć dają nie sami: z pastuszkami, z bydlętami.
Gwiazda świeci przy Dziecinie, od jej blasku ciemność ginie,
Więc Królowie z pogan rodu, śpieszą do Niej z darem wschodu,
Za to Bóg ich rozwesela, światło wiary im udziela
Tak, że dzisiaj w świętych gronie chwalą Boga na Syonie.

PrintFriendlyGoogle GmailShare