Gorzkie żale – modlitwa liturgiczna w Kościele katolickim mająca najczęściej charakter nabożeństwa eucharystycznego zazwyczaj odprawianego w okresie wielkiego postu, szczególnie w niedziele, ale również, zależnie od lokalnych zwyczajów, w inne dni np. w Triduum Paschalne. Gorzkie żale są tradycją wyłącznie polską.

Tutaj znajdzieci Gorzkie Żale na wszystkie tygodnie Wielkiego Postu:

Gorzkie Żale wykonane przez Chór Wojskowy:
“Gorzkie Żale” w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego ulubionego przez Ojca świętego Jana Pawła II. Poszczególne utwory zostały pogrupowane w trzy części tak jak są one śpiewane w kosciołach w okresie Wielkiego Postu.
Część 1: Pobudka,Intencja,Hymn,Lament duszy nad cierpiącym Jezusem,Bądź pozdrowiony,Bądź Pochwalony.

Gorzkie żale przybywajcie
Nabożeństwo gorzkich żali w parafii Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie w I Niedzielę wielkiego postu 2012r.

Gorzkie Żale


Przeżywajmy z wielkim skupieniem te chwile cierpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gorzkie Żale to jedno z najpiękniejszych nabożeństw Pasyjnych w Tradycji Polskiej

Gorzkie Żale cz. 1

Gorzkie Żale cz. 2

Gorzkie Żale cz. 3|

Pobudka
1. Gorzkie żale, przybywajcie – Serca nasze przenikajcie.
2. Rozpłyńcie się me źrenice – Toczcie smutnych łez krynice.
3. Słońce, gwiazdy, omdlewają – Żałobą się pokrywają.
4. Płaczą rzewnie Aniołowie – A któż żałość ich wypowie?
5. Opoki się twarde krają – Z grobów umarli powstają.
6. Cóż jest, pytam co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje!
7. Na ból Męki Chrystusowej – Żal przejmuje bez wymowy.
8. Uderz Jezu bez odwłoki – w twarde serc naszych opoki.
9. Jezu mój, we krwi ran Swoich – Obmyj duszę z grzechów moich.
1. Upał serca mego chłdzę – Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

Część Pierwsza
Hymn
1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje – Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje:
Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje, Me serce mdleje.
2. Pana świętości uczeń zły całuje – Żołnierz okrutny powrozmi krępuje.
Jezus tym więzom dla nas się poddaje. Na śmierć wydaje.
3. Bije, popycha tłum nieposkromiony – Nielitościwie z tej i owej strony.
Za włosy targa, znosi w cierpliwości, Król z wysokości.
4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta –Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta.
Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie, Serca kochanie.
5. Oby się serce we łzy rozpływało – Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało.
Żal mi, ach żal mi ciążkich moich złości, Dla Twej miłości.

gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
Jezu, na zabicie okrutne, Cichy Baranku od wrogów szukany,

Jezu, za trzydzieści srebrników, Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany,
Jezu, w ciężkim smutku żałością, Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany,
Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, Strumieniem potu krwawego zalany,
Jezu, całowaniem zdradliwym, Od niegodnego Judasza wydany,
Jezu, powrozami grubymi, Od swawolnego żołdactwa związany,
Jezu, od pospólstwa zelżywie, Przed Annaszowym sądem znieważany,
Jezu, przez ulicę sromotnie, Przed sąd Kajfasza za włosy targany,
Jezu, od Malchusa srogiego, Ręką zbrodniczą wypoliczkowany,
Jezu, od fałszywych dwóch świadków, Za zwodziciela niesłusznie podany,
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony i pohańbiony.
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony,
Boże nieskończony!

gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie
Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach! Ja Matka tak żałosna! Boleść Mnie ściska nieznośna,
Miecz me serce przenika,
2. Czemuś, Matko ukochana, Ciężko na sercu stroskana?
Czemu wszystka truchlejesz?
3 Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, Mówić nie mogę w żałości,
Krew mi serce zalewa.
4. Powiedz mi, O Panno moja, Czemu blednieje twarz Twoja?
Czemu gorzkie łzy lejesz?
5. Widzę, że Syn ukochany, w Ogrójcu cały zalany,
Potu krwawym potokiem.
6. O Matko, źródło miłości, Niech czuję gwałt Twej żałości,
Dozwól mi z sobą płakać!
Któryś za nas cierpiał rany… x3
gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie

Część Druga
Pobudka
Gorżkie żale przybywajcie…

Hymn
1. Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje, Jako dla ciebie sobie nie folguje. Przecież Go bardziej, niż katowska dręczy, Złść twoja męczy.
2. Stoi przed sedzią Pan wszego stworzenia, Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia. Dla białej szaty, którą jest odziany, Głupim nazwany.
3. Za moje złości grzbiet srodze biczują, Pójdźmy grzesznicy, oto nam gotują. Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody, Zdrój żywej wody.
4. Pycha światowa niechaj co chce wróży,Co na swe skronie wije wieniec z róży.
W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony. Jest ozdobiony!
5. Oby się serce we łzy rozpływało, Że Cię mój Jezu sprośnie obrażało!
Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości, Dla Twej miłości!

gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie
Lament Duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, od pospólstwa niewinnie, Jako łotr godzien śmierci obwołany.

2. Jezu, od złośliwych morderców, Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany.
3. Jezu, pod przysięgą od Piotra, Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany.
4. Jezu, od okrutnych oprawców, Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany,
5. Jezu, od Heroda i dworzan, Królu niebieski, zelżywie wyśmiany,
6. Jezu, w białą szatę szydersko. Na większy pośmiech i hańbę ubrany,
7. Jezu, u kamiennego słupa, Niemiłsiernie biczami wysmagany,
8. Jezu, przez szyderstwo okrutne, Cierniowym wieńcem ukoronowany,
9. Jezu, od żołnierzy niegodnie, Na pośmiewisko purpurą odziany,
1. Jezu, trzciną po głowie bity, Królu boleści, przez lud wyszydzany,
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony,
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony,
Boże nieskończony!

gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie
Rozmowa duszy z Matką bolesną
1. Ach, widzę Syna mojego, Przy słupie obnażonego,
Rózgami zsieczonego!
2. Święta Panno, uproś dla mnie, Bym ran Syna Twego znamię,
Miał na sercu wyryte!
3. Ach, widzę, jako niezmiernie, Ostre głowę ranią ciernie,
Dusza moja ustaje!
4. O Maryjo, Syna swego, Ostrym cierniem zranionego,
Podzielże ze mną mękę!
5. Obym ja, Matka strapiona, Mogła na swoje ramiona,
Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
6. Proszę, O Panno Jedyna, Niechaj krzyż Twojego Syna,
Zawsze w sercu swym noszę.

Któryś za nas cierpiał rany… x3

gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie
Część Trzecia
Pobudka
Gorzkie żale przybywajcie…

Hymn
1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz, Serce me, czemu całe nie truchlejesz? Toczy mój Jezus z ognistej miłości, Krew w obfitości.
2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, Sromotne drzewo na ramiona zwala, Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, Jęczy i stęka.
3. Okrutnym katom posłusznym się staje, Ręce i nogi przebić sobie daje,
Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi, Nasz Zbawca drogi.
4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało, Aby na tobie dłużej nie wisiało,
My je uczciwie w grobie położymy, Płacz uczynimy.
5. Oby się serce w łzy rozpływało, Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało!
Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości, Dla Twej miłości!
6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności, Za Twe obelgi, męki, zelżywości, Ktoreś ochotnie, Syn Boga jedyny, Cierpiał bez winy!

gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie
Lamet duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie, Jako złoczyńca z łotry porównany.

2. Jezu, od Piłata niesłusznie, Na śmierć krzyżową za ludzi skazany.
3. Jezu, srogim krzyża cieżarem, Na kalwaryjskiej drodze zmordowany.
4. Jezu, do sromotnego drzewa, Przytępionymi gwoźdźmi przykowany.
5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów, Na drzewie hańby ukrzyżowany.
6. Jezu, od stojących wokoło,ł przechodzących szyderczo wyśmiany.
7. Jezu, bluźnierstwami od złego, WspóIwiszącego łotra wyszydzany.
8. Jezu, gorzką żółcią i octem, w wielkim pragnieniu napawany.
9. Jezu, w swej miłości niezmiernej, Jeszcze po śmierci włócznią przeorany.
1. Jezu, od Józefa uczciwie, i Nikodema w grobie pochowany.
Bądż pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zmęczony i krwią zbroczony,
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony,
Boże nieskończony.
gorzkie zale, gorzkie zale tekst, gorzkie zale historia, gorzkie zale przybywajcie

Rozmowa duszy z Matką bolesną
1. Ach, ja Matka boleściwa, Pod krzyżem stoję smutliwa,
Serce żałość przejmuje.
2. O Matko, niechaj prawdziwie, Patrząc na krzyż żałościwie,
Płaczę z Tobą rzewliwie!
3. Jużci, już moje Kochanie, Gotuje się na konanie!
Toć i ja z Nim umieram!
4. Pragnę, Matko zostać z Tobą. Dzielić się Twoją żalobą,
Śmierci Syna Twojego.
5. Zamknął słodką Jezus mowę, Już ku ziemi skłonił głowę,
Żegna już Matkę swoją.
6. O Maryjo, Ciebie proszę, Niech Jezusa rany nosze,
I serdecznie rozważam.

Któryś za nas cierpiał rany… x3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *