w

Psalm 48


Tekst Psalmu: Psalm 48 » Jerozolima wyzwolona wielbi Boga » Ps 48

Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze,
radością jest całej ziemi;
góra Syjon, kraniec północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach
okazuje się obroną.
Oto bowiem złączyli się królowie
i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.
Drżenie ich tam chwyciło
jak bóle kobietę, gdy rodzi,
jak wówczas, kiedy wiatr wschodni
druzgoce okręty z Tarszisz.
Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli,
w mieście Jahwe Zastępów,
w mieście Boga naszego:
Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują córki Judy
z powodu Twoich wyroków.
Obchodźcie Syjon dokoła,
policzcie jego baszty.
Przypatrzcie się jego murom,
oglądajcie jego warownie,
by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest
naszym Bogiem na wieki, na zawsze:
On nas będzie prowadził.


Psalmy

Nazwa “psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów – wszystkie one są dostępne u mnie na stronie. Czytając bądź śpiewając psalmy jednocześnie się modlimy, należy pamiętać, że są to słowa Pisma Świętego. Zapraszam:
Psalmy » Playlista Wszystkich Psalmów »
Teksty Psalmów » Teksty wszystkich 150 Psalmów »

Wykonanie Psalmu: Psalm 48 » Jerozolima wyzwolona wielbi Boga » Ps 48


Song # 905 from Our Gospel In Song Collection by Col Johnston. Another Psalm from the Book of Psalms, within the Old Testament section of the Bible. These Psalms are a collection of hymns and prayers gathered together over a long period of time, and they are of many kinds. Some reflect worshipping God, while others are prayers and hymns calling for help, protection, forgiveness, salvation and songs of thanksgiving.


Great is the LORD now,
and greatly to be praised
in the city of our God,
in the mountain of his holiness.
Beautiful for situation,
the joy of the whole earth,
is mount Zion,Holy Mount Zion

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Psalm 47

Psalm 49