w

Psalm 20


Tekst Psalmu: Psalm 20 » Modlitwa o ocalenie króla » Ps 20

Niech Jahwe cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Jahwe wypełni wszystkie twoje prośby!
Teraz wiem, że Jahwe wybawia swego pomazańca,
odpowiada mu ze świętych swych niebios,
przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Boga naszego Jahwe.
Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
Jahwe, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.


Psalmy

Nazwa “psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów – wszystkie one są dostępne u mnie na stronie. Czytając bądź śpiewając psalmy jednocześnie się modlimy, należy pamiętać, że są to słowa Pisma Świętego. Zapraszam:
Psalmy » Playlista Wszystkich Psalmów »
Teksty Psalmów » Teksty wszystkich 150 Psalmów »

Wykonanie Psalmu: Psalm 20 » Modlitwa o ocalenie króla » Ps 20


Fragment Pisma Świętego, tłumaczył z języka hebrajskiego Czesław Miłosz.


A Psalm of David, from the Book of Psalms, in the Old Testament section of the Bible. The Psalms are a collection of hymns and prayers gathered together over a long period of time, and they are of many kinds. Some reflect worshipping God, while others are prayers and hymns calling for help, protection, forgiveness, salvation and songs of thanksgiving.
May the Lord answer you when you are in distress, may the name of the God of Jacob protect you (Psalm 20:1). May He send you help from the sanctuary and grant you support from Zion (Psalm 20:2). May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed (Psalm 20:4). We will shout for joy when you are victorious and will lift up our banners in the name of God. May the Lord grant all your requests (Psalm 20:5). Now I know that the Lord saves His anointed, He answers him from His Holy Heaven with the saving power of His right hand (Psalm 20:6). Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God (Psalm 20:7).
Thought for today: you have all you need in life, when you have God in your life.
Thought for the future: only one Saviour has an empty grave. You can join Him with eternal life.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Psalm 19

Psalm 21