w

Psalm 15


Tekst Psalmu: Psalm 15 » Kto godzien stanąć przed Bogiem? » Ps 15

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Jahwe,
kto zamieszka na Twojej świętej górze?
Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,
a mówi prawdę w swoim sercu
i nie rzuca oszczerstw swym językiem;
ten, który nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swemu sąsiadowi;
kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy,
a szanuje tego, kto się boi Jahwe;
ten, kto dotrzyma, choć przysiągł
ze swoim uszczerbkiem;
ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje nigdy się nie zachwieje.


Psalmy

Nazwa “psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów – wszystkie one są dostępne u mnie na stronie. Czytając bądź śpiewając psalmy jednocześnie się modlimy, należy pamiętać, że są to słowa Pisma Świętego. Zapraszam:
Psalmy » Playlista Wszystkich Psalmów »
Teksty Psalmów » Teksty wszystkich 150 Psalmów »

Wykonanie Psalmu: Psalm 15 » Kto godzien stanąć przed Bogiem? » Ps 15


Psalm 15.+Izaj.33:14b-16+Łuk.6:35


“Panie! Kto przebywać będzie w namiocie twoim?
Kto zamieszka na twej górze świętej?
Ten, kto żyje nienagannie I pełni to, co prawe,
I mówi prawdę w sercu swoim.
Nie obmawia językiem swoim,
Nie czyni zła bliźniemu swemu
Ani nie znieważa sąsiada swego.
Sam czuje się wzgardzony i niegodny, A czci tych, którzy boją się Pana.


Psalm 15:
1 O Lord, who may abide in Your tent? Who may dwell on Your holy hill?
2 He who walks with integrity, and works righteousness, and speaks truth in his heart.
3 He does not slander with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend;
4 In whose eyes a reprobate is despised, but who honors those who fear the Lord; he swears to his own hurt and does not change;
5 He does not put out his money at interest, nor does he take a bribe against the innocent. he who does these things will never be shaken.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Psalm 14

Psalm 16