w

Psalm 28


Tekst Psalmu: Psalm 28 » Błaganie i dziękczynienie » Ps 28

Do Ciebie, Jahwe, wołam, Skało moja,
bym wobec Twego milczenia nie stał się
jak ci, którzy zstępują do grobu.
Usłysz głos mego błagania,
gdy wołam do Ciebie,
gdy wznoszę ręce
do świętego przybytku Twojego.
Nie gub mnie z występnymi
i z tymi, co czynią nieprawość,
co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,
a w duszy żywią zły zamiar.
Odpłać im według ich czynów
i według złości ich postępków.
Według dzieła ich rąk im odpłać,
oddaj im własnymi ich czynami.
Skoro nie zważają na czyny Jahwe
ani na dzielą rąk Jego:
niechaj ich zniszczy, a nie odbuduje.

Błogosławiony Jahwe, usłyszał bowiem
głos mego błagania,
Jahwe moją mocą i tarczą!
Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
i pieśnią moją Go sławię.
Jahwe jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal Twój lud
i błogosław Twemu dziedzictwu,
bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.


Psalmy

Nazwa “psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów – wszystkie one są dostępne u mnie na stronie. Czytając bądź śpiewając psalmy jednocześnie się modlimy, należy pamiętać, że są to słowa Pisma Świętego. Zapraszam:
Psalmy » Playlista Wszystkich Psalmów »
Teksty Psalmów » Teksty wszystkich 150 Psalmów »

Wykonanie Psalmu: Psalm 28 » Błaganie i dziękczynienie » Ps 28


Fragment Pisma Świętego, tłumaczył z języka hebrajskiego Czesław Miłosz.


New song by Matt Searles, performed by Miriam Jones.
I love how in this psalm the psalmist combines strong imagery (fortress) with the tender picture of the Lord as shepherd, carrying his sheep in his arms.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Psalm 27

Psalm 29