PrzygotowanieDoDobrejSpowiedzi

Jak przygotować się do dobrej spowiedzi ? Przeanalizuj wszystkie poniższe podpunkty – sądzę, że to Ci to bardzo pomoże przy przygotowaniu do spowiedzi.

Jest to praktyczny przewodnik pomagający w przygotowaniu się do dobrej spowiedzi. Ksiądz Rafał Jarosiewicz przypomina nam jak właściwie zrobić rachunek sumienia, jak szczerze i prawdziwie żałować za popełnione grzechy, postanowić poprawę, wyznać przed Bogiem wszystkie grzechy i wynagrodzić tym, których skrzywdziliśmy. Dzięki zawartym tu komentarzom, a także konkretnym pytaniom, które powinniśmy sobie zadać podczas rachunku sumienia pokazuje, jak powinno wyglądać nasze przygotowanie do spowiedzi, by wydawało dobre owoce.

PrzygotowanieDoDobrejSpowiedzi
PrzygotowanieDoDobrejSpowiedzi

0. Wprowadzenie

1. Rachunek sumienia

Najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia:

Musimy:
– Przypomnieć sobie w jaki sposób w tym czasie Pan Bóg obdarzał mnie swoją miłością, swoimi darami, a następnie brak odpowiedzi miłością na tę miłość.
– Zrobić sobie rachunek sumienia w oparciu o jakieś gotowe opracowania lub korzystając z Dziesięciu Przykazań Bożych, Pięciu Przykazań Kościelnych, Dwóch Przykazań Miłości lub Siedmiu Grzechów Głównych.
– Można także oprzeć się o jakiś tekst biblijny: Mt 5; Mt 25; 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6

2. Żal za grzechy

“Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce.” (KKK 1451)
Żal doskonały – to taki, który wypływa z miłości do Boga: “Gdy żal wypływa z miłości Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘żalem doskonałym’ lub ‘żalem miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.” (KKK 1452).
Żal niedoskonały (attristio) – także taki żal “jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i karami, które grożą grzesznikowi (żal ze strachu). Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, która pod działaniem łaski może zakończyć się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty.” (KKK 1453)

3. Mocne postanowienie poprawy

– “Jest to ‘ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości.” (KKK 1451)
– Dobrze jest uściślić także na czym konkretnie ma to polegać.

4. Szczera spowiedź

– “Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie.” (KKK 1456)
– “Wyznanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być – jak On – miłosierni.” (KKK 1458)

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

– odprawienie naznaczonej pokuty
– naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech.

6. Zakończenie

 

Poczytaj na na temat spowiedzi w katechiźmie:

Warto pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą religii wprost z katolickich źródeł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *