w

Psalm 103


Tekst Psalmu: Psalm 103 » Bóg jest miłością » Ps 103

Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.

Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych,
co się Go boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu:
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
[by słuchać głosu Jego słowa].
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!


Psalmy

Nazwa “psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów – wszystkie one są dostępne u mnie na stronie. Czytając bądź śpiewając psalmy jednocześnie się modlimy, należy pamiętać, że są to słowa Pisma Świętego. Zapraszam:
Psalmy » Playlista Wszystkich Psalmów »
Teksty Psalmów » Teksty wszystkich 150 Psalmów »

Wykonanie Psalmu: Psalm 103 » Bóg jest miłością » Ps 103


TGD – Błogosław duszo moja Pana z płyty “Ps”.

CHWYTY

Błogosław duszo moja Pana, | E
Wszystko co we mnie,
Jego Najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj! | (fis E A D)

Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Wszystko co we mnie, | D
Jego Najświętsze imię! | fis E A D
Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Jego dobroci, | D
Nigdy nie zapominaj! | fis E A D

On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, | fis A
Leczy wszystkie Twoje choroby! | E
Okazuje Swoje miłosierdzie, | fis A
On ratuje Ciebie od zguby! | E
On napełnia Twoje życie dobrem, | fis A
Aż odnowi się Twoja młodość jak u orła! | E
Nie odpłaca według grzechów, | fis
Nie chce wiecznie gniewać się, | fis
On pamięta żeśmy prochem, | D
On najlepiej wie! | D H

Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Wszystko co we mnie, | D
Jego Najświętsze imię! | fis E A D
Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Jego dobroci, | D
Nigdy nie zapominaj! | fis E A D

Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, | e G
Pan lituje się nad pokornym! | D
On oddala od nas nasze winy, | e G
Jak daleko wschód od zachodu! | D
Jak wysoko niebo jest nad ziemią, | e G
Tak jest wielka dobroć dla ludzi, | D
którzy się go boją! | D
Dni człowieka są jak trawa, | e
Kwitnie on jak polny kwiat, | e
Kiedy mocniej wiatr zawieje, | C
Znika po nim ślad! | C (A H)

Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Wszystko co we mnie, | D
Jego Najświętsze imię! | fis E A D
Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Jego dobroci, | D
Nigdy nie zapominaj! | fis E A D

Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Wszystko co we mnie, | D
Jego Najświętsze imię! | fis E A D
Błogosław duszo moja Pana, | E cis
Jego dobroci, | D
Nigdy nie zapominaj! | fis E A D

4x/ Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! | E / Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie! | cis / Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! | D / Błogosławcie Go! | fis E A D

Błogosław duszo moja Pana, | E
Wszystko co we mnie,
Jego Najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj! | (fis E A D)


Na Nowo — Błogosław Duszo Moja Pana


Psalm 103 (Bless the Lord)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Psalm 102

Psalm 104