w

Godzinki o św. Michale Archaniele

NA JUTRZNIĘ
Zacznijmy społem chwalić – Księcia Niebieskiego – Michała Archanioła, – Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy – Boże, ku pomocy – i wyrwij nas z potężnych – nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, – Jego przedwiecznemu – i równemu Im w bóstwie – Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, – tak zawsze i ninie, – niech Bóg w Trójcy jedyny – na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj Duchu potężny, – święty Archaniele, – któryś pogromił rokosz – złych aniołów śmiele:
“Któż jak Bóg” hasłem swoim – na nich uderzając, – o znieważony honor – Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś – aż na dno piekielne, – tym sobie zdobywając – imię nieśmiertelne:
“Michael”, Wódz i Książe – wojska niebieskiego, – Przyjaciela i Powiernik – Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej – cudnie ozdobiony, – Rzecznikiem, Opiekunem ludzi uczyniony.
O, dopomagaj swoim – czcicielom na ziemi – w walce z duchami złymi, – daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko – z boju wychodzili, – miejsca stracone przez nich – dla siebie zdobyli.

Antyfona
Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Godzinki Michala
Godzinki Michala

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, – zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu. R. Bogu Chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

NA PRYMĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy – przed Panem stojący, – któremu ważne sprawy – zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę – na niebie i ziemi – i niezrównaną chwałę – pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syonu – blaskiem i ozdobą, – najpierwszą po Królowej – Niebieskiej osobą.
Wszystkie chóry Aniołów, – Święci Pańscy w niebie – i wierni Chrystusowi – modlą się do Ciebie.
I kochają serdecznie – za Twój bój o Boga, – za Miłość, za pokorę – i za pogrom wroga.
I my, co Ciebie z nimi – wielbimy, kochamy, – spraw niech Twe hasło w życiu – wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej – nie mamy droższego, – zapałem niech płoniemy – w walce o cześć Jego.

Antyfona
Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn
O wielbicielu wielki – Słowa Wcielonego, – Czcicielu niezrównany – Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie – pierwszego wzywamy, – Tobie się. chyląc głowy, – kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, – łaskę im przywracasz, – gdy Ci się polecają, – z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę – niegdyś strzegł i bronił, – aby Izrael wiary – w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła – jako Patron Jego, – lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, – zakony przez wieki – Patronem Cię swym czynią – żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, – wierzą Twej miłości, – którą otaczasz ludzi – z hojnej łaskawości.

Antyfona
Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię,

NA SEKSTĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Święty Michał Archanioł – tak ludzi miłuje, – że im się i widzialnie – nieraz ukazuje.
Wśród sławnych jego zjawień – jest góra Gargani, – o której w brewiarzu – czytają kapłani.
Zabłąkanemu chłopcu – w lesie się pokazał – i kościół na tym miejscu – wystawić nakazał.
Ażeby z Aniołami – mógł tam cześć odbierać – i wpływ dobroci boskiej – i swojej wywierać
Zjawił się z wojskiem Niebian, – jak podanie głosi, – zwycięstwo ponad wrogiem – dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, – kiedy jest wzywany, – odpiera wrogów duszy – Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość – wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć – szerzyć usiłujmy.

Antyfona
Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA NONĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Walka, która na niebie – kiedyś się odbyła. – dotąd się jeszcze w świecie – Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, – zło się ciągle sroży – i chce świat opanować, – znieść porządek Boży
Bo tu chodzi o dusze, – by się nie dostały – na trony, które w niebie – duchy postradały.
Książę niebios Michale, – Tobie jest moc dana – przeciw zasadzkom wszelkim – i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą – i pogromcą złego. – skróć władzę, zetrzyj pychę – smoka przeklętego.
“Niechaj mu Bóg rozkaże” – pokornie prosimy, – strąć mocą Bożą czarta – w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, – jak zacząłeś w niebie, – walczącym dopomagaj, – gdy wzywają Ciebie.

Antyfona
Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba,
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Święty Michał wyznacza – z Aniołów jednego – na stróża dla człowieka – na świat zrodzonego.
I sam z wielkiej dobroci – strzeże go i wspiera – za życia, lecz szczególniej, – gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, – lecz na pomoc spieszy, – ze swymi Aniołami – obecnością cieszy.
I odpędzą szatanów, – wzbudzą ufność w Boga, – jakżesz obecność jego – jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, – cierpienia osładza, – do nieba po pokucie – odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego – czci i pomocy wzywa – Michała świętego.
Zapewnioną ma pomoc – we wszelkiej potrzebie, – po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona
Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzy! Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ
Niech nas Święty Archanioł – do Boga nawróci, a zagniewanie Jego – niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy – Boże, ku pomocy itd.

Hymn
W dniu ostatnim głos trąby – tego Archanioła – wszystkich umarłych wskrzesi – i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale – ważyć ludzkie sprawy – i wstawiać się dla wiernych – o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków – Pana Najwyższego, – Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem – raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie – i pod nim zgromadzi – na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę – i grzechów się strzeże, – tego Archanioł święty – pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła – są takiego zdania, – że mieć doń nabożeństwo – znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca – i za kim się wstawia – taki unika piekła – i swą duszę zbawia.

Antyfona
Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK
Przyjmij te nasze pienia, – święty Archaniele, – które Ci oddajemy – my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie- od nas grzesznych chwała, – wdzięczność, gorąca miłość – wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, – w walce dodaj męstwa, – walczących doprowadzaj – do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych – aniołów zdobyli, – i z Tobą wiecznie Boga – w niebiosach chwalili.

Antyfona
Książe niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.
V. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
R. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się:
Boże, który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Uwaga: Antyfony są wzięte z Officium o św. Michale, hymny ułożone na podstawie nowenny do tegoż Świętego przez św. Alfonsa Liguorego, modlitwy z książek do nabożeństwa aprobowanych przez Władze kościelne.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu

Godzinki o świętym życiu i męczeńskiej śmierci Błogosławionej Karoliny Kózkówny