w

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

“Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: “Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”

Odpowiedział im: “Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: “Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Dz 1,3-11

Rozważanie:

Jezu ukazałeś się jedenastu Apostołom podczas ich posiłku i mówiłeś do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą; W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby, co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie” Po rozmowie z nimi Panie Jezu błogosławiłeś im i własną mocą wstąpiłeś do nieba,aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Ty Jezu współdziałałeś z nimi i potwierdzałeś ich naukę znakami.

Matko Najświętsza, chociaż pogrążona w tęsknocie, byłaś spokojna i zdana na Boga, a w Twoim sercu panował spokój i miłość. Dziękujemy Ci za to Matuchno, że umacniasz nas w radosnej nadziei na wieczne zbawienie, na szczęście w niebieskiej ojczyźnie. Dziękujemy ci za to Chryste, chcemy Twoje plany realizować, abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył.

O Jezu, my Nie jesteśmy stworzeni do życia ziemskiego, lecz dla nieba. Niebo to nasza ojczyzna. Tam mamy naszego Ojca, którym jest Bógi który czeka na nas niecierpliwie. Tam mamy naszą Matkę, którą jest Najświętsza Maryja, i tam są nasi bracia, przyjaciele I towarzysze, którymi są aniołowie i święci.

Jesteśmy na tej ziemi pielgrzymami. Na ziemi nie doświadczymy pełni nieba. Wszystko zajmuje nas przez jakiś czas, a potem nuży. Kochajmy Boga prawdziwie, pragnijmy gorliwie pójść do nieba, przysposabiajmy się, gromadząc dobre uczynki, I bądźmy zawsze gotowi,kiedy wezwie nas do Siebie nasz Pan. Maryjo adorująca Jezusa odchodzącego do Ojca,czuwaj razem z nami i wspomóż w nas modlitwie.Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim, wstępować do nieba.

Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem nieba w wieczności.

Tego nieba nie można już utracić. Módlmy się o silę do przebaczania naszym winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinień

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Odmawianie Różańca

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Odmawianie Różańca

Zesłanie Ducha Świętego