godzinki

Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

przez Posted on 0 Comments 6 min read 955 wyświetlenia

Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

K. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
K. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W. Rozpal nasze serca miłością ku Tobie.

Jutrznia

Jezu, bram niebieskich chwało,
Boga Ojca uwielbienie,
Coś wziął na się ludzkie ciało,
Aby przynieść nam zbawienie.
Jezu, naszych serc radości,
Daj nam godnie wielbić Ciebie,
Rozpal ogniem Twej miłości,
Serca zimne zbliż do siebie.
Serce słodkie, Serce Boże,
Nie odmawiaj Twej pociechy;
Niech ten żar, co w Tobie gore,
Zgładzi wszystkie nasze grzechy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Godzinki-ku-czci-Serca-Pana-Jezusa
Godzinki-ku-czci-Serca-Pana-Jezusa

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najposłuszniejsze woli Ojca, zwróć ku sobie nasze serca, abyśmy we wszystkim wiernie wypełniali Jego wolę.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś oblubienicy swej, Kościołowi świętemu, niewysłowione skarby Twego Najświętszego Serca; spraw, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo w łaskach niebieskich, które spływają na nas z tego najczystszego źródła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
K. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam.
W. Rozpal nasze serca miłością ku Tobie.

Pryma

Święte Serce, Bóstwa tronie,
Coś się cudem objawiło,
Gdy w Dziewicy-Matki łonie
Słowo Boże się wcieliło.
Trójcy Świętej Tyś ozdobą,
Ojca Tyś upodobaniem,
Bóg-Syn się zjednoczył z Tobą,
Tyś Duchowi jest mieszkaniem.
Tyś zbawiło świat od zguby,
Tyś pokojem serc wieczystym,
Tyś przystanią czasu próby,
Tyś ochłodą duszom czystym.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, Ty jesteś tak bardzo spragnione naszego zbawienia; daj nam opamiętanie, abyśmy nie umarli w naszych grzechach.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś…

Tercja

Serce, miłości ofiaro,
Nieba jedyne wesele,
Ty przed wieczną chronisz karą,
Tobie człowiek ufa śmiele.
Miłość nam Cię otworzyła,
Uczyniła Cię schroniskiem,
By ma dusza w Nim się skryła
Przed szatańskich żądz pociskiem.
O, pociągaj wciąż ku sobie
Dusze Twoją krwią zroszone.
Niech w tym cichym Serca grobie
Spoczną, walką umęczone.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najdoskonalszy wzorze czystości, uczyń nasze serca podobne do Twego Serca Niepokalanego.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś…

Seksta

Serce, któreś wycierpiało
Dla nas ciężką krwawą ranę,
Zrań i mnie miłości strzałą,
Niech Cię kochać nie przestanę.
Ty, o Jezu, dziwnym cudem
Ciało swe na pokarm dałeś
I z litości nad swym ludem
Krwi mu swej nie żałowałeś.
Ty, coś i Aniołów stworzył,
Nie wzgardziłeś człekiem marnym,
Bóstwo w nikłe kształty złożył
By się chlebem stać ofiarnym.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, najmiłosierniejsze dla grzeszników; spraw, prosimy, aby Twój pokój zawsze panował w naszych sercach i abyśmy z całego serca odpuszczali naszym winowajcom.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś…

Nona

Serce czyste, Tyś ołtarzem
Milszym Bogu niż świat cały.
Gdy na Ciebie jeno wskażem,
Żaden dar nie będzie mały.
W Tobie wszystkie cnoty święte
Swe królestwo założyły,
W Tobie łaski niepojęte
Jak w krynicy się ukryły.
Twoje słowo niebem władnie,
Przykazania ludziom stawia,
Wszystkim rządzi mądrze, składnie,
Wszystek świat ubłogosławia.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, tak okrutnie umęczone za nasze grzechy, wzbudź w naszych sercach prawdziwą pokorę i skruchę, abyśmy spłacili nasze winy przez godne owoce pokuty.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś…

Nieszpory

Serce piękniejsze od słońca,
Świątynio świętsza od nieba,
Tyś szczęściem naszym bez końca,
Nic prócz Ciebie nam nie trzeba.
Każda Twoja myśl, westchnienie
Rozkoszą Boga napawa
I najmniejsze Twe życzenie
Ma u Niego siłę prawa.
Ty i Boski gniew łagodzisz,
Gdy ma karać przewinienia
Ty pociechą swoją słodzisz
Wszystkie troski i cierpienia.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, wielki miłośniku ubóstwa, niech nasze serca spoczną w Tobie, jako w jedynym swoim skarbie.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś…

Kompleta

Jezu, ołtarzu promienny,
Świętszy nad wszelkie ołtarze,
Spraw: miłości żar płomienny
Niechaj winy nasze zmaże.
W Tobie, jak w gniazdeczku ptaszę,
Niech się dusza ma ukrywa.
W Tobie niech kochanie nasze
Rajskich słodyczy zażywa.
Tyś liliją pośród cierni,
Z której wykwitł kwiat dziewiczy.
Tyś tą różą, z której wierni
Męstwo czerpią męczennicy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Najświętsze Serce Jezusa, Ty miłujących Ciebie hojnie darzysz swymi łaskami; daj nam po-święcić Twojej miłości wszystkie siły duszy i ciała, abyś Ty był zawsze Królem naszych serc i naszym dziedzictwem.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, Ty w przedziwnej swej miłości otworzyłeś…

Ofiarowanie Godzinek

Serce czyste w Matki łonie
Ku Boskiemu sercu Syna
Tak miłości ogniem płonie,
Że o sobie zapomina.
Tylko Twoje oko, Panie,
Serc tych Dwojga miłość mierzy.
Ono tylko znać jest w stanie
To, w co człowiek jeno wierzy.
O najmilsza serc słodyczy,
Z której szczęścia biją zdroje,
Oblubieńcze nasz dziewiczy
Prosim: przyjdź Królestwo Twoje!

Antyfona
O Przenajdroższe Serce Jezusa, najświętsza Ofiaro miłości, wyniszczone za nasze grzechy i dziś jeszcze przez niewdzięcznych ludzi zapomniane i wzgardzone; nawróć nas, ożyw nas i zapal swoją miłością.
K. Serce Jezusa, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Panie Jezu, zapal w naszych sercach ogień Twojej miłości, który w swym Sercu przyniosłeś z nieba na ziemię, abyśmy Ciebie miłowali nade wszystko i aby nic nie zdołało odłączyć nas od Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

przez Posted on 0 Comments 7 min read 1072 wyświetlenia
Godzinki-o-Niepokalanym-Poczęciu-Na-jświętszej-Maryi-Panny
Godzinki-o-Niepokalanym-Poczęciu-Na-jświętszej-Maryi-Panny

JUTRZNIA

DO ODMAWIANIA O ŚWICIE

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

K. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA

DO ODMAWIANIA O GODZINIE 6:00 RANO

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W. I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

TERCJA

DO ODMAWIANIA O GODZINIE 9:00 RANO

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

K. Ja mieszkam na wysokościach,
W. I tron mój w słupie obłoku.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

SEKSTA

DO ODMAWIANIA W POŁUDNIE

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

K. Jak lilia między cierniem,
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NONA

DO ODMAWIANIA O GODZINIE 3:00 PO POŁUDNIU

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NIESZPORY

DO ODMAWIANIA WIECZOREM

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

KOMPLETA

DO ODMAWIANIA PRZED UDANIEM SIĘ NA SPOCZYNEK

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

przez Posted on 0 Comments 6 min read 956 wyświetlenia

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

JUTRZNIA

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Hymn

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
W.: Amen.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

PRYMA

Przybądź nam miłościwa Pani…
Hymn

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

TERCJA

Przybądź nam miłościwa Pani…
Hymn

Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.
K.: Ja mieszkam na wysokościach,
W.: I tron mój w słupie obłoku.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

SEKSTA

Przybądź nam miłościwa Pani…
Hymn

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
K.: Jak lilia między cierniem,
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

NONA

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

NIESZPORY

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.
K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

KOMPLETA

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…
Hymn

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

OFIAROWANIE GODZINEK

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
Antyfona

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
W.: Amen.
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

ANTYFONA

Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę.

Godzinki o Krzyżu Świętym

przez Posted on 0 Comments 10 min read 378 wyświetlenia

Znakiem Krzyża świętego.
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia.
Panie otwórz wargi moje,
A usta moje niech opowiadają chwałę Twoją,
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu, pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Opiewajmy tryumf Pana, i chwałę i męstwo,
Rozgłaszajmy wielkość, potęgę, zwycięstwo,
Zwycięstwo, które nad śmiercią odnosi,
Pomimo, że Krzyż ciężki, w pół umarły nosi.
I miejsce męczarni na ołtarze zmienia,
Zawsze Pan, zawsze Władca swego przeznaczenia.

Antyfona. O Krzyżu chwalebny! któryś przyniósł zbawienie ludziom, jakżeż cię godnie czcić potrafię, za to żeś nam drogę do nieba otworzył?

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA LAUDES.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Lat trzydzieści nieznany, światu dobrowolnie,
Przy schyłku życia swego, pracuje mozolnie,
Chciał zejść w chwili ciężkiego konania,
I ów baranek, chciwy krwi rozlania,
Pozwala, by na Krzyżu pomiędzy łotrami
Skonał i był podniesion, przybity gwoździami.

Antyfona. O Krzyżu święty! ty jeden wzniosłeś się i przewyższyłeś wszelki cedry, na tobie wisiało zbawienie świata, na tobie Chrystus jaśniał chwałą i umierając, zwyciężył śmierć na zawsze.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA PRIMĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Tam dopuszczając, by do cierpień miary
Dołączono zniewagi, dla większej ofiary,
Pozwól by żółć z octem, ohydnie zmieszana,
Była Stwórcy za napój chłodzący podana,
By z boku przebitego, krew sącząc się z wodą,
Stała się dla grzeszników w przyszłości nagrodą.

Antyfona.

O Krzyżu, zwycięzco! o sztandarze przedziwny, pozwól nam cieszyć się z tobą w krainie niebieskiej

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERENCJĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu! Drzewo łaski, grzesznikom przychylne,
Krzyżu godło zbawienia nigdy nie omylne,
Drzewo droższe nad cedry wzniosłego Libanu,
Godne czci, uwielbienia, wszelkiej płci i stanu,
Ciebie uwielbia ziemia, boś ty życie dało,
Temu, co już na wieki zginąć marnie miło.

Antyfona. Więzy zbrodni naszych zerwane i zniszczone zostały przez Krzyż św., na którym Jezus Chrystus niesprawiedliwym wyrokiem skazany został.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

HYMN.

Tam dopuszczając, by do cierpień miary
Dołączono zniewagi, dla większej ofiary,
Pozwól by żółć z octem, ohydnie zmieszana,
Była Stwórcy za napój chłodzący podana,
By z boku przebitego, krew sącząc się z wodą,
Stała się dla grzeszników w przyszłości nagrodą.

Antyfona. O Krzyżu, zwycięzco! o sztandarze przedziwny, pozwól nam cieszyć się z tobą w krainie niebieskiej

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERENCJĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu! Drzewo łaski, grzesznikom przychylne,
Krzyżu godło zbawienia nigdy nie omylne,
Drzewo droższe nad cedry wzniosłego Libanu,
Godne czci, uwielbienia, wszelkiej płci i stanu,
Ciebie uwielbia ziemia, boś ty życie dało,
Temu, co już na wieki zginąć marnie miło.

Antyfona. Więzy zbrodni naszych zerwane i zniszczone zostały przez Krzyż św., na którym Jezus Chrystus niesprawiedliwym wyrokiem skazany został.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA SEXTĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Zegnij się pod ciężarem, który Cię uzacnia,
Ono to Twoją chwałę i piękność umacnia,
Bądź powolnym o Krzyżu! czcigodnemu ciału,
Pod temi więc członkami gnij się gnij pomału.
I zamieniwszy twardość, z natury wrodzoną,
Nieś Stwórcę i opiewaj chwałę nieskończoną.

Antyfona. Drzewo raju ziemskiego uczyniło nas niewolnikami grzechu, Drzewo Krzyża św. powróciło nam wolność, uwiedzeni owocem pierwszego, odkupieni zostaliśmy przez Syna Bożego, który umarł za nas na Drzewie Krzyża.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NONĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O pastwo grzechu, zasłużyłaś sobie,
Ażeby Jezus zbrodnię Twoją zmazał,
Krzyżu, Ołtarzu Baranka! na tobie,
Przedwieczny, krew jego wytoczyć rozkazał,
Odtąd to drzewo, usłuszne od zniszczenia,
Służy nam w burzach życia za miejsce schronienia

Antyfona. O! cudzie wielkiej miłości, życie umiera na Krzyżu, by śmierć zwyciężyć.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NIESZPÓR.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu Zbawiciela! nadziejo jedyna!
Spraw, niech cnotliwy wzmacniać się zaczyna,
Gdy boleść Stwórcy żałością przenika,
Zjednaj, ach zjednaj łaskę dla grzesznika.

Antyfona. O błogosławiony Krzyżu! któryś sam tylko stał się godnym, dźwigać na sobie drogi Skarb świata, o drzewo rozkoszne i miłe! którego gwoździe utrzymywały ciężar tak kosztowny, o Krzyżu św. wzniosłeś się nad wszystkie cedry, bo na tobie był zawieszony Zbawca nasz, który zwyciężył świat i umierając zniszczył śmierć na zawsze.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

NA KOMPLETĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz!
I odwróć gniew swój od nas
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Trójco Najświętsza, w której tajnie wiara,
Od zguby wiecznej wielu uchroniła,
Niech rozum ludzki wielbi Cię i stara,
Abyś na wieki czczoną godnie była!

Antyfona. Zbawicielu świata! zbaw nas, o Ty który przez Krzyż i krew twoją odkupiłeś świat, wspieraj nas prosimy Cię Panie Boże nasz!

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

OFIAROWANIE.

Przyjm me słabe uwielbienie,
O Jezu! pełen miłości!
Któryś w śmierci ocalenie,
Przygotował ułomności.
Przez śmierć, której wielkość głoszę,
Zbaw mą duszę, błagam, proszę. Amen

Godzinki o św. Izydorze Oraczu

przez Posted on 0 Comments 11 min read 164 wyświetlenia

Modlitwa odnotowywana jest w modlitewnikach już w 1860 roku. Dziś już często zapomniana z racji nie wznawiania we współczesnych modlitewnikach.
Wezwanie

Wszechmocny Boże, wiekuisty Panie,

Racz przyjąć nasze pokorne błaganie.

Ty ludzi ziemskich wybrałeś świętymi,

Modlim się z nimi!

Patronem naszym dałeś nam Oracza,

W ślad jego cnoty idąc, nikt nie zbacza;

My uprawiamy jak on naszą ziemię,

Ciesz ludzkie plemię!

O świcie wstajem na głos jaskółeczki

I nucim Tobie dziękczynne piosneczki;

Żeś nocy zeszłej pokrzepił nam siły

Dla pracy miłej.

A gdy skowronek wzbije się w niebiosy,

Wielbi Twą wielkość przedziwnymi głosy;

I dusze nasze biorą w zachwycenia

Niebieskie pienia.

My orzem, siejem i zbieramy z pola,

Pracujem w pocie – taka nasza dola;

Więc też błogosław takiemu, co orze,

Wszechmocny Boże!

Święty Rolniku, przyczyń się za nami,

Wyjednaj łaskę swoimi modłami;

Niech nasze niwy wydadzą plon żyzny

W korzyść ojczyzny.

JUTRZNIA

P. Panie, otwórz głos mój i wymowę moją.

W. A usta moje opowiedzą chwałę Twoją.

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego.

W. I pospiesz, Panie, na ratunek i pocieszenie rolników.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia

porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Chwalmy rząd Boski, chwalmy, a chwalmy z pokorą,

Niech wszyscy z Izydora cne przykłady biorą,

Co się oblewał potem, zarabiając chleba,

A od pługa i pracy wszedł świętym do nieba.

Wskazał Bóg wszemu światu pomyślne nadzieje,

Że się wszystkim rolnikom wtenczas dobrze dzieje,

Gdy się we wszystkich trudach do Niego udają

I gdy Boskich przykazań najświętszych słuchają

Tak to święty Izydor z ubogich rodziców,

W zacność, w pobożność, w cnoty zamożnych

dziedziców,

W bojażni Bożej długo troskliwie chowany,

A z cnoty chrześcijańskiej od młodu był znany.

Kochał swoich rodziców, posłuszny ich woli,

Pilnie zawsze unikał najmniejszej swawoli

I starszych też szanował, strzegł się ich obrazy,

Ochoczo pełnił wszystkie przestrogi, nakazy.

Jak tylko ze snu powstał, pierwsza myśl o Bogu,

Uwielbić Go swą duszą miał w świętym nałogu;

I krzyżem się Chrystusa od złego osłaniał,

A inne także dziatki do modlitwy skłaniał.

Budził się wraz z jaskółką, gdy zaszczebiotała

I z pilnością mróweczki do pracy wzywała.

Nucił pobożne pieśni, gdy wychodził w pole,

Więc Bóg dobry ukochał to dobre pacholę.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf. Nie jestem, Panie, prorok – człowiek, oracz jestem,

a rodzic Adam przykładem od młodości mojej.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze Rolniku okazać raczyłeś, a w cnotach jego zbawienne wszystkim przykłady podałeś i w zasługach, przez naszą pracowitość i uczciwość niebieskiego błogosławieństwa spodziewać się dozwoliłeś, wejrzyj łaskawie na nasz stan rolniczy, daj się cięszyć pożytkami uczciwej pracy ku Twej większej chwale, a pobożności naszej; daj zbawienie wieczne. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako Bóg w Trójcy jedyny, Bóg na wieki wieków. W. Amen.

P. Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

LAUDESY

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn

Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Gdy rósł święty Izydor i cnoty wzrastały,

Rosła też jego żywsza chęć do Boskiej chwały,

Której poświęca wszystkie rolnicze mozoły,

A Bogiem się pociesza spokojny, wesoły.

Wspiera sędziwych swoich rodziców swą pracą,

Pomaga innym, nie dba, czyli co zapłacą;

Kalekom szczodrych jałmużn rad zawsze udziela,

Bo swoich kochał bliźnich sercem Zbawiciela.

Kościół święty jedyną był dla niego szkołą,

W nim to wznosił ku niebu swe pokorne czoło,

Błagał o zapas nauk, o ten cel jedyny,

Przez jaki prawy rolnik żyć może bez winy.

Często przeto przykładnie modląc się w kościele,

Szukał nauk Chrystusa w święta i w niedziele.

Tam ziarna słów zbawiennych gdy zbierał gorliwie,

One wydały bujny plon na dobrej niwie.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.’. Mądrość gdzie będzie znaleziona i które jest miejsce rozumu? Bóg

Zbawiciel dał mądrość, a z ust Jego roztropność i umiejętność.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

PRYMA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Miał on święty i w domu świątobliwe chwile,

Zarządzał gospodarstwem spokojnie i mile;

Z cnotliwą żoną swoją, jak każe uczciwość,

Zgodę miał wieczną, pokój, a w Bogu szczęśliwość.

Szanował zawsze prawa i bronił sąsiada,

Godził, gdy kiedy jaka wcisnęła się zwada;

Niczyjej przecież nigdy nie ubliżał sławie,

Skromnym bywał przy ucztach i w każdej zabawie.

Zdarzone klęski swoje z cierpliwością znosił,

A duch jego do Boga wtenczas się podnosił;

Ufny w Opatrzność Boską, w niej nadzieję miewał,

Hymn dziękczynienia Bogu wśród ucisku śpiewał.

Lecz skoro tylko obcą zasłyszał przygodę,

Wspierał, cieszył strapionych lub odwracał szkodę.

A z każdym bliźnim swoim, czym miał, tym się dzielił,

Płakał zawsze z płaczącym, z wesołym – weselił.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Miłosierdzie i prawa w uczynkach gotują dobra

i zbawienie i ze wszelkiej roboty w życiu będzie

dostatek i pociecha.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

TERCJA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Jawne były i głośne cnoty Izydora:

Pobożność, praca, skromność i święta pokora

We wszystkich sercach ludzi wziętość mu zjednały,

A pan jego mu zwierzył swój majątek cały.

Wiernie sprawował urząd sobie powierzony,

A pilnym swym dozorem on pomnożył plony.

Porządek w gospodarstwie i czyste sumienie

W trójnasób powiększały znaczne pańskie mienie.

Pola, ogrody, łąki i lasy, i wody

Cudowne z siebie często wydawały płody,

Mądrze, dobrze, poczciwie gdy wszystko uprawił,

Z wszystkich płodów, żywiołów Bóg mu błogosławił.

Tych błogosławieństw każdy rolnik został świadkiem,

Bo i włoście też były zamożne dostatkiem.

Wszyscy Opatrzność Bożą czcili w Izydorze,

A on tym więcej jeszcze ćwiczył się w pokorze.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Każdy sobie odbierze nagrodę według swojej pracy,

godny bowiem jest pracownik swojej nagrody.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

SEKSTA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Zawsze wielka potęga wszechmocnego Bóstwa

Cud zjawia w świętych Pańskich dla wsparcia

ubóstwa.

Nieraz Izydor święty w ostatniej potrzebie

Dostatni pokarm rozdał, a choć w małym chlebie.

Kęskiem żywił zgłodniałych, nagich przyodziewał,

Gdy się przecie wszystkiego od Boga spodziewał.

Raz głodnej tłuszczy ludzi uratował życie

I resztkami swej strawy nakarmił obficie.

Umiał też cenić wielce domowe bydlęta,

Jakimi darzy ziemię w nas Opatrzność święta.

Nie wyniszczał ich pracą ani trzymał w głodzie,

Lecz pielęgnował zawsze w zdrowiu i wygodzie.

Nawet go ptaszki dzikie dostatecznie znały,

Do hojnej ręki jego śmiało przylatały;

On cząstkę swoich plonów poświęcał z ochotą,

Bo biedne w głodzie karmić także mienił cnotą.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Pracując, trzeba także wspomagać słabych i pamiętać

na słowa Zbawiciela; On mówił: „Szczęśliwsza jest

rzecz dawać, aniżeli odbierać”.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu

NONA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Bóg się zawsze tym jawnie opiekował świętym,

Gdy się modlił, obdzielał cudem niepojętym,

Bo anioł mu na miejscu uprawowa! rolę

Albo pasł trzodę liczną, wywiedzioną w pole.

Gdy lud we wsi ucierpiał z niedostatku wody.

I niszczały z pragnienia niezliczone trzody,

Izydor, jakby cudem, tak jak Mojżesz drugi

Ze skwarnej ziemi wywiódł przeźroczyste strugi.

Tak chlubny, święty żywot gdy wiódł sługa Boski,

Wolny od wszelkiej zmazy na sumieniu, troski,

Był znany z cnót wysokich, co szanują wieki,

Zasnął spokojnie w Bogu, gdy zamknął powieki,

Ale ze zgonem jego cuda nie ustały,

Bo się przy jego grobie nieraz pokazały.

A choć je czas ubiegły zacierać się zdawał,

Pamięć onych zaszczytnie wiek wieku podawał.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

:Antyf. Srebra i złota, i cudzej szaty święty Izydor nie

pożądał, lecz ku wszelkim potrzebom służyły jego pracujące ręce.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

NIESZPORY

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

W tym wola Wszechmocności, by świętego sługi

W półpięta wieku przeszło uczczono zasługi.

Wówczas z grobu dobyte jakby świeże ciało

W koło przedziwną wonność od siebie wydało.

Do stolicy Madrytu, mocarstwa Hiszpanów,

Przez lud i pierwsze władze i zbiór wszystkich stanów

Drogie zwłoki Rolnika, wielbiąc, przeniesiono

I na pamięć cnót jego kościół postawiono.

A w tym się też cud zjawia, dowód Boskiej chwały,

Dzwony po wszystkich wieżach zaraz się ozwały.

Lud zdumiony i korny, rad, wdzięczny w pokorze

Szczęśliwość swą pozyskał w świętym Izydorze.

Tam i w niebie spoczywa, a z nim cuda łaski,

Ze czcią wielbią go co dzień rolników oklaski.

Stał się prawie powszechnym obrońcą narodu,

A lud Hiszpanów dotąd nigdy nie zna głodu.

Nie ma chorób i moru na rozkoszne trzody

I nagrodzone prace i rolnicze trudy.

Kwitnie kraj, dość bogaty w dary przyrodzenia,

Święty Izydor z nieba dostarcza mu mienia.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: W cierpliwości i milczeniu z własnej pracy pożywał chleba.

Tak też i wy czyńcie, poczciwi rolnicy.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

KOMPLETA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego…

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Kto się modlił, a szczerze, u świętego grobu,

W stokroć odzyskał zdrowie do życia sposobu,

W ład poszła gospodarka, praca była spora,

Bóg błogosławił pracy z przyczyn Izydora.

Pył nawet wzięty z jego wiekowej mogiły

Przywracał ludziom mowę, wzrok, słuch, zdrowie, siły.

I szczyptę ziemi z grobu gdy w rolę wrzucano,

Szczypta wracała potem żyzność pożądaną.

Kto wzdychał przy ołtarzu patrona rolników,

Bóg i winy przebaczał, i cieszył grzeszników.

Nawet królowie, pany łaski doznawali

I z łoża śmiertelnego do życia wracali.

Lecz wszędzie kto się tylko do niego udaje,

Skutecznych łask i darów w potrzebach doznaje.

Bo wiara mocna w Pańskich wybranych nas zbawia,

Do pracy sił przydaje, ratuje, uzdrawia.

Przetoż chwalmy rząd Boski, a chwalmy w pokorze,

Bóg nam da cud swej łaski, jak dał w Izydorze.

A potem czoła swego zarabiając chleba,

Od roli, pługa, brony pójdziemy do nieba.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Poczciwej pracy zawsze Pan Bóg błogosławi,

a wieczną darzy chwałą i pożytkiem.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś…

P. Błogosławmy Panu…

Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

przez Posted on 0 Comments 5 min read 207 wyświetlenia

Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

NA JUTRZNIĘ
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pana swego, zacznijcie opowiadać, dobroć Serca Jego.
Przybądź nam Jezu na pomoc, z miłością serdeczną, byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, także i Synowi, i równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi:
Jak była na początku, teraz i na wieki, nie wypuszczaj nas Jezu z Twéj świętej opieki.
HYMN
Zawitaj słodkie Serce Jezusa miłego, Tyś się z nieba spuściło, dla ludu grzesznego. O dobrotliwe Serce, Stolico litości, Tyś to Ojca błagało za światowe złości.
Serce, Tyś pojednało Boga z grzésznikami, ach! wieleś pracowało, wszelkiemi siłami.
Żyłoś trzydzieści trzy lat w człowieczéj postaci, kochałeś tak grzészniki, jako swoich braci.
V.Serce czyste stwórz we mnie o Boże!
R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze, niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! który z miłości niepojętéj ku narodowi ludzkiemu, raczyłeś zstąpić na tén padoł płaczu, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzéchy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewagi, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, wbij w serca nasze pamięć nieograniczonéj miłości Twojéj, i spraw to, abyśmyu Cię żadnemi grzéchami nie obrażali, i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu, R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. R. Amen.
NA PRYMĘ.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną, byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną. Chwała bądź Bogu Ojcu…
HYMN
Witaj Serce Najświętsze, któreś żyjąc z nami, miłościś nas uczyło, swemi przykładami.
Tyś z miłości kalectwo, wszelkie uzdrawiało, i grzésznikom skruszonym grzéchy odpuszczało.
Tyś nauki po świecie przykładne dawało, Tyś Boga prawdziwego ludziom ogłaszało;
Tyś nakarmiło rzesze, pięciorgiem chlebami, pięć tysięcy na puszczy, i dwiema rybami.
V. O Serce miłosierne racz bydź zawsze z nami: R. Opatruj nas zyjących swojemi łaskami. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA TERCYJĄ
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
Nie dość z Serca dobroci, wskrzeszasz umarłego Łazarza, i przywracasz do życia pierwszego.
Ale i dusze leczysz, w ostatnim momencie, gdy Sakrament stanowisz w nowym testamencie.
O serdeczna miłości co Cię tak zniżyło, iże Cię do umycia, nóg Uczniów schyliło:
Nawet i Judaszowe umywałeś nogi, chcący abyś go odwiódł od piekienéj drogi.
V. O Serce Jezusowe obmyj z nas każdego, R. Abyśmy się chronili od wszystkiego złego. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA SEXTĘ
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
O Jezu co za boleść była Serca Twego, gdyś się w Ogrojcu modlił, dla ludu grzésznego.
Krwawym się potém pocił modląc się za ludzi, niechajże nas Twa dobroć, do miłości wzbudzi:
O Jezu co za boleść Serce Twoje czuje, kiedy Judasz zdradziecko k’Tobie przystępuje.
Całowaniem zdradliwém, wydał Pana swego, o Jezu zachowaj nas od fałszu każdego.
V. Od fałszu i obłudy zachowaj nas Boże! R. Niechaj nam dobroć Serca Twego dopomoże. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA NONĘ
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
O Jezu co za boleść Serce Twe cierpiało, w tém czas gdy Cię swawolne żołnierstwo imało.
Od Uczniów opuszczony, żydzi Cię dręczyli, powrozami krępując, kolanmi tłoczyli.
Jak złoczyńcę jakiego pod sąd Cię oddają, O Jezu! jakże Bóstwu Twemu uwłaczają.
Padajmyż na kolana, razem z Aniołami, o Boże w ludzkim ciele, zmiłuj się nad nami.
V. Odwróć Jezu ślepotę od serca naszego. R. Byśmy Cię w uczciwości mieli Pana swego. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA NIESZPÓR
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
O serdeczna miłości Jezusa naszego, jak wieleś ucierpiało, u Annasza złego:
Wzgardy i zelżywości, i srogi policzek, nad Tobą wymyslali, zwiedziony lud wszystek.
Do piwniceś wtrącony, od żydostwa złego, Kościół Twój zelżywości nie śmie zjawić tego.
Do słupa przywiązali, bijąc w twarz i szyję, kazali prorokować: Jezu, kto Cię bije?
V. O Proroku prawdziwy dobroć Serca Twego, R. Jakeś wiele ucierpiał dla grzéchu naszego. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA KOMPLETĘ
Nawróć Jezu grzészników z dobroci do siebie, daj byśmy Cię chwalili z wybranemi w niebie.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu…
HYMN
O Jezu ukochany, serdeczna miłości, jak srodześ biczowany, za nasze sprosności.
Jezu w ciernie ubrany od żydostwa złego, Jezu na śmierć sądzony od złego sędziego.
Dźwigając krzyż, na straszną górę Kalwaryi, spotykasz się ze sercem płaczliwém Maryi.
Gdy z miłości na krzyżu Pan Jezus umiera, woła: Pragnę zbawienia, niebo nam otwiera.
V. Proś Ojca przedwiecznego za nami grzesznémi, R. Ażeby nas połączył w niebie z wybranemi. V Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
POLECANIE GODZINEK
Te Godzinki na chwałę Twoję ofiarujem, oraz i nasze serca wiecznie Ci darujem,
Przyjmijże je łaskawie ze szczeréj miłości, O Jezu dobrotliwy, odpuść nasze złości.
Bo bardziéj Ci złość nasza Serce Twe zraniła, niźli włócznia Longina choć Ci bok przeszyła,
O Jezu! Tyś krwią z boku otwarł oko jego, na ów czas Ciebie poznał Boga prawdziwego.
O Jezu! my Cię znamy, wiarą oświeceni, daj byśmy przez Twą mękę mogli być zbawieni,
Odpuść nam nieprawości, żałujem serdecznie, daj byśmy Cię chwalili na wiek wieków wiecznie. Amen.
V. O Najświętsze Serce Zbawiciela Pana! R. Racz dać aby Cię dusza każda wychwalała.
Módlmy się:
O Najmilszy Jezu! któryś na pociągnienie serc naszych do Twojéj miłości, Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył: spraw miłościwie, abyśmy Ciebie Odkupiciela naszego chwalili i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali; teraz i przez nieskończone wieki wieków. R. Amen.