Odmawianie Różańca

Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy chrześcijańskiej, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej, i obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem. O tej modlitwie (podobnie jak o innych modlitwach z ustalonym tekstem – poza Ojcze nasz i Psalmami) nie ma wprost wzmianki w Piśmie Świętym, choć znaczna część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 28, 45). Symbolika różańca oparta jest na objawieniach maryjnych potwierdzonych przez Kościół katolicki.

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Tajemnice Różańca Świętego:
Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic:

Tajemnica Radosna

Poniedziałek i Sobota

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Nawiedzenie świętej Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Tajemnica Światła

Czwartek

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnica Bolesna

Wtorek i Piątek

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).

Biczowanie Pana Jezusa.

Ukoronowanie koroną z cierni.

Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnica Chwalebna

Środa i Niedziela

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Każda z 5 tajemnic w danej części odpowiada jednej dziesiątce Różańca.
Dziesiątka Różańca czyli 10 razy Zdrowaś Maryjo …

Znaczenie właściwego odmawiania RÓŻAŃCA

W swojej książce poświęconej Różańcowi, święty Ludwik Grignion de Montfort opisuje następujący przykład, obrazujący
znaczenie właściwego odmawiania Różańca: Opowiada błogosławiony Alan de la Roche i inni autorzy, między innymi święty Roberto Belarmino, że pewien dobry
ojciec zakonny poradził trzem siostrom, aby pobożnie odmawiały codziennie Różaniec, nieprzerwanie przez cały rok, by w ten sposób utkać piękną szatę chwały dla Przenajświętszej Panny. Była to tajemnica, którą otrzymał z nieba.

Wszystkie trzy odmawiały przeto Różaniec przez cały rok. W Święto Matki Boskiej Gromnicznej (Oczyszczenia) nocą, gdy spały, Przenajświętsza Panna, w towarzystwie świętej Katarzyny i świętej Agnieszki weszła do ich pokoju odziana w szatę błyszczącą od światła, na której było wszędzie napisane: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna”. Królowa nieba zbliżyła się do łóżka najstarszej z nich i powiedziała:

„Pozdrawiam Cię, moja córko, która pozdrawiałaś mnie tyle razy i tak godnie. Przyszłam podziękować Ci za piękną suknię, którą dla mnie utkałaś”.

Dwie święte dziewice, które towarzyszyły Matce Boskiej, również podziękowały i wszystkie trzy zniknęły. Godzinę później Przenajświętsza Maryja Panna razem z dwoma towarzyszkami ponownie przybyła do pokoju, tym razem w zielonej sukni pozbawionej złota i blasku, zbliżyła się do łóżka drugiej siostry i podziękowała jej za suknię, którą ta dla Niej utkała odmawiając Różaniec. Ta jednak, jako że widziała wcześniej, jak Matka Boga ukazała się jej starszej siostrze w o wiele większym splendorze, zapytała o przyczynę „To dlatego, że ona – odpowiedziała Maryja Panna – sprawiła mi piękniejszą suknię, odmawiając Różaniec lepiej od Ciebie”.

Niecałą godzinę później Matka Boska ukazała się po raz trzeci najmłodszej z sióstr, w sukni poszarpanej i brudnej i rzekła do niej:
„Córko, to Ty mnie tak odziałaś, dziękuję Ci”. Dziewczyna, z widocznym zmieszaniem wykrzyknęła: „O Pani moja! To ja Cię tak odziałam, przebacz mi! Daj mi czas, abym mogła, lepiej odmawiając mój Różaniec, utkać dla Ciebie piękniejszą szatę”.

Po rozwianiu się wizji, najmłodsza siostra, wielce zasmucona, przekazała swojemu spowiednikowi wszystko, co się wydarzyło. On zaś zachęcił wszystkie trzy, aby odmawiały Różaniec przez cały rok, lepiej niż kiedykolwiek, co wszystkie trzy uczyniły.

Po upływie roku, w tym samym dniu Oczyszczenia, Matka Boska odziana w przepiękne szaty, znowu w towarzystwieświętej Katarzyny iświętej Agnieszki, które miały korony, ukazała im się
nocą i rzekła:

„Możecie, moje córki, pewne być Królestwa niebieskiego; wejdziecie do niego jutro z wielką radością”.

Na co one trzy tak odpowiedziały: „Nasze serca są przygotowane, najdroższa Pani, nasze serca są przygotowane”. Wizja rozwiała się.

Tej samej nocy siostry zachorowały i posłały po swojego spowiednika, po czym podziękowawszy mu za świętą praktykę, której ich nauczył, otrzymały od niego ostatnie sakramenty. Po Komplecie [godzina Oficjum, która zamyka dzień], Matka Boska ukazała im się raz jeszcze, w otoczeniu wielu dziewic i odziała trzy siostry w białe
szaty. W tej samej chwili wszystkie trzy udały się do nieba, podczas gdy aniołowie śpiewali: „Przybądźcie oblubienice Jezusa Chrystusa, załóżcie korony, które tutaj przygotowane przez całą wieczność na was czekały”.

Z tego przykładu wynika wiele prawd:
1) jak ważne jest posiadanie dobrych kierowników duchowych, którzy nakłaniają dopraktykowania pobożnych modlitw, a zwłaszcza świętego Różańca;
2) jak ważne jest odmawianie Różańca z uwagą i nabożeństwem;
3) jak Matka Boska jest dobrotliwa i miłosierna dla tych, którzy żałują przeszłości i obiecują czynić lepiej w przyszłości;
4) jak jest Ona wspaniałomyślna w wynagradzaniu za życia, w godzinie śmierci, i w wieczności małych posług, które odda jemy jej z wiernością,

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. w wersji na youtube brakuje wezwania w różańcu: “O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy potrzebują Twojego miłosierdzia!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *