w

Godzinki o Krzyżu Świętym

Znakiem Krzyża świętego.
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia.
Panie otwórz wargi moje,
A usta moje niech opowiadają chwałę Twoją,
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu, pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Opiewajmy tryumf Pana, i chwałę i męstwo,
Rozgłaszajmy wielkość, potęgę, zwycięstwo,
Zwycięstwo, które nad śmiercią odnosi,
Pomimo, że Krzyż ciężki, w pół umarły nosi.
I miejsce męczarni na ołtarze zmienia,
Zawsze Pan, zawsze Władca swego przeznaczenia.

Antyfona. O Krzyżu chwalebny! któryś przyniósł zbawienie ludziom, jakżeż cię godnie czcić potrafię, za to żeś nam drogę do nieba otworzył?

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA LAUDES.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Lat trzydzieści nieznany, światu dobrowolnie,
Przy schyłku życia swego, pracuje mozolnie,
Chciał zejść w chwili ciężkiego konania,
I ów baranek, chciwy krwi rozlania,
Pozwala, by na Krzyżu pomiędzy łotrami
Skonał i był podniesion, przybity gwoździami.

Antyfona. O Krzyżu święty! ty jeden wzniosłeś się i przewyższyłeś wszelki cedry, na tobie wisiało zbawienie świata, na tobie Chrystus jaśniał chwałą i umierając, zwyciężył śmierć na zawsze.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA PRIMĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Tam dopuszczając, by do cierpień miary
Dołączono zniewagi, dla większej ofiary,
Pozwól by żółć z octem, ohydnie zmieszana,
Była Stwórcy za napój chłodzący podana,
By z boku przebitego, krew sącząc się z wodą,
Stała się dla grzeszników w przyszłości nagrodą.

Antyfona.

O Krzyżu, zwycięzco! o sztandarze przedziwny, pozwól nam cieszyć się z tobą w krainie niebieskiej

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERENCJĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu! Drzewo łaski, grzesznikom przychylne,
Krzyżu godło zbawienia nigdy nie omylne,
Drzewo droższe nad cedry wzniosłego Libanu,
Godne czci, uwielbienia, wszelkiej płci i stanu,
Ciebie uwielbia ziemia, boś ty życie dało,
Temu, co już na wieki zginąć marnie miło.

Antyfona. Więzy zbrodni naszych zerwane i zniszczone zostały przez Krzyż św., na którym Jezus Chrystus niesprawiedliwym wyrokiem skazany został.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

HYMN.

Tam dopuszczając, by do cierpień miary
Dołączono zniewagi, dla większej ofiary,
Pozwól by żółć z octem, ohydnie zmieszana,
Była Stwórcy za napój chłodzący podana,
By z boku przebitego, krew sącząc się z wodą,
Stała się dla grzeszników w przyszłości nagrodą.

Antyfona. O Krzyżu, zwycięzco! o sztandarze przedziwny, pozwól nam cieszyć się z tobą w krainie niebieskiej

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERENCJĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu! Drzewo łaski, grzesznikom przychylne,
Krzyżu godło zbawienia nigdy nie omylne,
Drzewo droższe nad cedry wzniosłego Libanu,
Godne czci, uwielbienia, wszelkiej płci i stanu,
Ciebie uwielbia ziemia, boś ty życie dało,
Temu, co już na wieki zginąć marnie miło.

Antyfona. Więzy zbrodni naszych zerwane i zniszczone zostały przez Krzyż św., na którym Jezus Chrystus niesprawiedliwym wyrokiem skazany został.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA SEXTĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Zegnij się pod ciężarem, który Cię uzacnia,
Ono to Twoją chwałę i piękność umacnia,
Bądź powolnym o Krzyżu! czcigodnemu ciału,
Pod temi więc członkami gnij się gnij pomału.
I zamieniwszy twardość, z natury wrodzoną,
Nieś Stwórcę i opiewaj chwałę nieskończoną.

Antyfona. Drzewo raju ziemskiego uczyniło nas niewolnikami grzechu, Drzewo Krzyża św. powróciło nam wolność, uwiedzeni owocem pierwszego, odkupieni zostaliśmy przez Syna Bożego, który umarł za nas na Drzewie Krzyża.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NONĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O pastwo grzechu, zasłużyłaś sobie,
Ażeby Jezus zbrodnię Twoją zmazał,
Krzyżu, Ołtarzu Baranka! na tobie,
Przedwieczny, krew jego wytoczyć rozkazał,
Odtąd to drzewo, usłuszne od zniszczenia,
Służy nam w burzach życia za miejsce schronienia

Antyfona. O! cudzie wielkiej miłości, życie umiera na Krzyżu, by śmierć zwyciężyć.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NIESZPÓR.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu Zbawiciela! nadziejo jedyna!
Spraw, niech cnotliwy wzmacniać się zaczyna,
Gdy boleść Stwórcy żałością przenika,
Zjednaj, ach zjednaj łaskę dla grzesznika.

Antyfona. O błogosławiony Krzyżu! któryś sam tylko stał się godnym, dźwigać na sobie drogi Skarb świata, o drzewo rozkoszne i miłe! którego gwoździe utrzymywały ciężar tak kosztowny, o Krzyżu św. wzniosłeś się nad wszystkie cedry, bo na tobie był zawieszony Zbawca nasz, który zwyciężył świat i umierając zniszczył śmierć na zawsze.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

NA KOMPLETĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz!
I odwróć gniew swój od nas
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Trójco Najświętsza, w której tajnie wiara,
Od zguby wiecznej wielu uchroniła,
Niech rozum ludzki wielbi Cię i stara,
Abyś na wieki czczoną godnie była!

Antyfona. Zbawicielu świata! zbaw nas, o Ty który przez Krzyż i krew twoją odkupiłeś świat, wspieraj nas prosimy Cię Panie Boże nasz!

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

OFIAROWANIE.

Przyjm me słabe uwielbienie,
O Jezu! pełen miłości!
Któryś w śmierci ocalenie,
Przygotował ułomności.
Przez śmierć, której wielkość głoszę,
Zbaw mą duszę, błagam, proszę. Amen

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Izydorze Oraczu

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP