w ,

Godzinki Adwentowe

Godzinki Adwentowe

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
2. Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

W Nazarecie zamieszkała Matka Zbawiciela
Czyta psałterz Dawida, pełna jest wesela.
2. Wtem Anioł z wesołym poselstwem się zjawia:
“Będziesz Matką Zbawiciela”- tak Pannie ogłasza.
3. Panna zadziwiona milczy, nie dowierza,
Że w łonie dziewiczym będzie nosić Stworzyciela.
4. Aniołowi odpowiada: “Jam Pana służebnica!
Niechaj się mi stanie Jego obietnica!”

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

W góry pieszo podąża Maryja pełna wesela,
Do krewnej Elżbiety, matki Jana Chrzciciela.
2. Elżbieta Maryję wita, Matka Zbawiciela
Cieszy się, że Elżbieta urodzi Chrzciciela.
3. “Wielbi dusza moja Pana, mego Stworzyciela,
Bo swoją służebnicę uczynił Matką Zbawiciela!”
4. “Wejrzał na jej uniżenie i wielką pokorę,
Wszystkie ludy poznały, Joachima corę”

K.: Oto ja służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według Twego Słowa.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Maryja u Elżbiety kwartał pozostaje
Gdy syna powiła, z krewną się rozstaje.
2. Z powrotem do Nazaretu, spieszno się udaje
I tam świętego Józefa za męża dostaje.
3. Józef święty się opiera, nie wie jak postąpić
Anioł we śnie się pojawia, mówi co ma zrobić.
4. Maryja z Józefem razem zamieszkują
I z wielką nadzieją na narodziny się gotują.

K.: Panno będziesz Matką Zbawiciela.
W.: Którego poczęłaś w swoim panieństwie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Herod w Palestynie panuje, spis ludzi zarządza
Maryja z Józefem do drogi się oporządza.
2. Józef z rodu Dawida musi się zapisać,
Dlatego do Betlejem w drogę się wybiera.
3. Gdy do Betlejem doszli, boleje Maryja:
„Toć czas przyszedł na to, by urodzić Syna”.

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy
przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:

Józef poszukuje miejsca, by Maryja
W spokoju mogła powić Bożego Syna.
2. W końcu nędzną stajenkę w Betlejem znajdują
Tam Józef, Maryja Syna swego piastują.
3. Słowo stało się Ciałem i w nas zamieszkało
By Ojca wola wypełnić się mogła.

K.: A Słowo stało się Ciałem.
W.: I zamieszkało między nami.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie
anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,
prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
3. Za nas wyprosiła Syna narodzonego,
Aby Jego przyjście, szybko nastąpiło.

Antyfona:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą to rzecz pewna!

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
K.. Módlmy się! Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim
odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej
Maryi Panny, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy,
w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków.
W.: Amen

Przyjdź, Panie przyjdź do serca mego, Panie
Nie w żłobie na sianie jest Twoje mieszkanie,
Lecz w duszy mej, w duszy mej! (3x)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki Bożonarodzeniowe

Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy