w

Zesłanie Ducha Świętego

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. “Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia ipodziwu. “Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?”

Dz 2,1-8

Rozważanie:

Apostołowie wraz z Tobą Maryjo trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oczekiwali oni Pocieszyciela, obiecanego im przez Chrystusa.
Pocieszyciel, gdy przybył obdarzył ich wszystkich swoimi darami. Umocnił ich w ten sposób by mogli iść w świat i kontynuować budowę Kościoła Chrystusowego.Prosimy Ciebie o nasza ukochana

Matko, za Twoim wspomożeniem,abyś wyprosiła nam Dary Ducha Świętego wtedy, gdy Go o to szczerze prosimy.A więc Prośmy Go z całego serca o Dary: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa,Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej. Prośmy Go o te dary jak najczęściej. Posiadając je będziemy mieli cnoty, które są miłe w oczach Pana. Cnotę Roztropności, która uzdalnia nasz rozum praktyczny do rozpoznawania w każdej okoliczności prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Cnotę Sprawiedliwości, dającą stałą i trwałą wolę oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy. Cnotę Męstwa, która zapewnia nam wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Oraz Cnotę

Umiarkowania, które pozwoli nam opanować nasze dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewni równowagę w używaniu dóbr stworzonych. O jak wielkie są Dary Twoje Panie. Maryjo Matko nasza wstawiaj się za nami, byśmy byli zdolni przyjąć te wielkie Dary.

Panie Jezu, prosimy,abyś dawał nam gorące uczucia miłości, błagania i wzywania tego Ducha Przenajświętszego do naszych serc. Panie, obyś raczył żyć, panować, działać, królować w nas. Obyś coraz bardziej niszczył w nas życie naturalne i całkiem nas przemienił. Daj nam Twoje życie, Twego Ducha, Twoje uczucia, myśli i pragnienia. Oto miłować pragnę Ciebie Jezu, żyć dla Jezu, cierpieć z z Tobą Jezu, oddać się Tobie bezgranicznie Jezu, umrzeć z Tobą Jezu i zmartwychwstać…

Chryste nadal żyjesz i działasz w kościele za pomocą Ducha Świętego, którego zesłałeś na Maryję i apostołów w Wieczerniku. Maryjo przez to stałaś się nie tylko naszą matką, ale również matką i opiekunką całego kościoła. Nie możemy, więc czuć się opuszczeni albowiem im ściślej jesteśmy zjednoczeni z Tobą i kościołem tym głębiej wzrastamy w Chrystusie dzięki mocy Ducha Świętego, który w nim działa. Maryjo ,jak na początku tak i dziś umacniaj nas w miłości do Kościoła, coraz głębiej wprowadzaj nas w jego życie a przez to prowadz nas do swego Syna, do Ducha Świętego i do Boga Ojca. Swą matczyną troską otaczaj tą największą Chrystusową spuściznę. Maryjo upraszaj nam dary Ducha Świętego abyśmy byli przykładem żywej wiary, dobrymi dziećmi Kościoła i w poznawaniu Boga.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

  1. compared to “Grrr”, “Cog” and “Choir” it may not be that strong. maybe because the brief behind was smarter as well. this time it feels a bit like showing off. anyway it’s well done.and if we stop to compare it with recent Honda ads is a commercial that will definitely get your attention. it looks good, feels good and is still way better than 98% of the other ads on TV.

Odmawianie Różańca

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Odmawianie Różańca

Wniebowzięcie Maryi