chrzest

Chrzest to w chrześcijańskie najważniejsze wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina. Jest to obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie Jezusa Chrystusa – co wynika z Pisma Świętego (Mt 18,18-20). Chrzest polega na obmyciu wodą podczas, którego wygłaszane są słowa (Ef 5,26)

Zasady życia domowego – wielki wzór dla mężów i żon

21 Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! 22 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, 23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. 24 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. 25 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, 26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, 27 aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. 28 Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. 29 Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, 30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała. 31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. 33 W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!

Deklaracja Światowej Rady Kościołów z 1982 roku stwierdziła, że właściwie dokonany chrzest powinien obejmować: wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących chrztu, przyzywanie Ducha Świętego, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary w Chrystusa i Trójcę Świętą, wykorzystanie wody, deklarację, że osoba ochrzczona uzyskała nową tożsamość jako syn lub córka Boga, i – jako członek Kościoła – czuje się powołana, aby głosić Ewangelię.

Chrzest jest sakramentem, który uwalnia człowieka od grzechu pierworodnego i od grzechów uczynkowych, jeśli ktoś je posiada, uswięca człowieka i przez znamie charakteru, które upodabnia do Chrystusa, włącza do Kościoła, czyniąc członkiem.

chrzest
chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego. Otwiera dostęp do innych sakramentów, dlatego jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, bo jest konieczny do zbawienia.

Z uwagi na to, że chrzest jest tak ważną czynnością w życiu chrześcijan warto czas Chrztu Świętego uczcić należycie – odtwarzając Pieśni na Chrzest.

Zapraszam do zapoznania się z listą pieśni na Chrzest:

Zapraszam do oglądnięcia klipów muzycznych z mojej playlisty:

(Aby odtworzyć wybrany klip wystarczy kliknąć w miniaturkę piosenki pod odtwarzaczem).

YouTube responded with an error: The playlist identified with the request's <code>playlistId</code> parameter cannot be found.

Teksty Pieśni na Chrzest

Pieśni na Chrzest
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
Jeden chleb
Czarna Madonna
Panie dobry jak chleb
Pokropisz hizopem, Panie
Przez chrztu świętego wielki dar
Widziałem wodę płynącą
Błogosławienie Wody Źródła Chrzcielnego
Duchu Święty do nas przyjdź
Boże bogaty w miłosierdzie
Gdy Jan wypełniał swe zadanie
Jezu dotknij mnie
Najpiękniejszy wzorze każdej cnoty
O Panie z nami w czasie chrztu
Poślij nas by ogłaszać Twoje Królestwo

Znalazłeś się na tej stronie szukając fraz:

Pieśni na Chrzest

Piosenki na Chrzest

Chrzest Święty Muzyka

Oprawa muzyczna na Chrzest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *