Więcej treści

 • Odmawianie Różańca
  w

  Wniebowstąpienie Pana Jezusa

  Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Wniebowstąpienie Pana Jezusa Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: “Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Zmartwychwstanie Pana Jezusa

  Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Zmartwychwstanie Pana Jezusa J 20,1-18 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: “Zabrano Pana z grobu i nie […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Ustanowienie Eucharystii

  Rozważanie Tajemnicy Światła: Ustanowienie Eucharystii A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: “Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: “To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.” Zaprawdę, powiadam wam: “Odtąd nie będę […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Przemienienie na górze Tabor

  Rozważanie Tajemnicy Światła: Przemienienie na górze Tabor Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  Rozważanie Tajemnicy Światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Objawienie Siebie na weselu w Kanie

  Rozważanie Tajemnicy Światła: Objawienie Siebie na weselu w Kanie Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: “Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: “Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  Rozważanie Tajemnicy Światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni

  Rozważanie Różańcowe: Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy naŚwięto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Ofiarowanie Jezusa w świątyni

  Rozważanie Różańcowe: Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Narodzenie Pana Jezusa

  Rozważanie Różańcowe: Narodzenie Pana Jezusa W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Nawiedzenie świętej Elżbiety

  Rozważanie Różańcowe: Nawiedzenie świętej Elżbiety W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: “Błogosławiona jesteś między niewiastami […] Więcej

 • Odmawianie Różańca
  w

  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  Rozważanie Różańcowe: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami“. Ona zmieszała się na […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.