w

Godzinki o świętym życiu i męczeńskiej śmierci Błogosławionej Karoliny Kózkówny

JUTRZNIA

Nim dzień zaświta, błysną rane zorze,
Do Ciebie wołam, Trójjedyny Boże;
Przez Twoją świętą męczennicę w niebie,
Pieśń uwielbienia kieruję do Ciebie.
Tyś mnie do życia powołał z nicości,
Tyś mnie wyzwolił z grzechu nieprawości;
W Tobie nadzieja jest szczęścia wiecznego,
Wysłuchaj, Panie, wołania mojego.
Bo chcę Cię wielbić Boże Trójjedyny,
Pieśnią o świętym życiu Karoliny.
JUTRZNIA

Nim dzień zaświta, błysną rane zorze,
Do Ciebie wołam, Trójjedyny Boże;
Przez Twoją świętą męczennicę w niebie,
Pieśń uwielbienia kieruję do Ciebie.
Tyś mnie do życia powołał z nicości,
Tyś mnie wyzwolił z grzechu nieprawości;
W Tobie nadzieja jest szczęścia wiecznego,
Wysłuchaj, Panie, wołania mojego.
Bo chcę Cię wielbić Boże Trójjedyny,
Pieśnią o świętym życiu Karoliny.

Hymn

O Karolino! – święta męczennico.
O Karolino! – czystości źrenico.
Patronko ludu i wzorze prostoty;
Stróżu honoru i dziewczęcej cnoty.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała;
Ty, któraś czystość w sercu zachowała;
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą nieba.

Chcemy przez życie kroczyć twoim śladem,
Więc bądź nam gwiazdą i świeć nam przykładem;
Wypraszaj łaski, potrzebne nam, w niebie,
Chcemy do Boga zbliżać się przez Ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy Cię, Panie.
W. Racz wysłuchać ludu swojego błaganie.
K. Przez śmierć męczeńską Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA

Gdy słońce wschodzi, ustają ciemności,
Dzień nowy wstaje w swojej codzienności.
Za to, że światłość na ziemi powstała,
Panu Światłości należy się chwała;
Więc za przykładem świętej Karoliny
Wielbimy Boga od pierwszej godziny.
Ona modlitwą dzień rozpoczynała,
Co dzień godzinki pobożnie śpiewała;
A dzisiaj nasza pieśń do nieba płynie
W podzięce Bogu oraz Karolinie.

Hymn

O Karolino! – wzorze pobożności.
O Karolino! – przykładzie czystości;
Patronko ludzi ciężko pracujących
I opiekunko szczerze się modlących.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała,
Ty, któraś czystość w sercu zachowała,
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą nieba.

Naucz nas twojej szczerej pobożności;
Byśmy umieli wzrastać do świętości.
Wypraszaj łaski, potrzebne nam, w niebie;
Chcemy do Boga zbliżać się przez Ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy Cię, Panie.
W. Racz wysłuchać ludu swojego błaganie.
K. Przez miłosierdzie Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

TERCJA

Trwoży człowieka śmiertelne cierpienie.
Życie zachować chce każde stworzenie.
Gdy widmo śmierci do nas się przybliża,
Czerpiemy siłę z tajemnicy krzyża.
Przez Karolinę świętą męczennicę,
Chcemy zrozumieć krzyża tajemnicę,
Bo Karolina szła krzyżową drogą,
Więc nie opuści w cierpieniu nikogo.
Jej łaska niesie chorym ukojenie,
Ona ugasi największe cierpienie.

Hymn

O Karolino! – pociecho cierpiących.
O Karolino! – ulgą konających;
Patronko biednych, bitych, odrzuconych,
Pociecho wszystkich w smutku pogrążonych.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała,
Ty, któraś czystość w sercu zachowała,
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą nieba.

Naucz nas twojej odwagi i męstwa,
I prowadź drogą do śmierci zwycięstwa.
Wypraszaj łaski, potrzebne nam, w niebie;
Chcemy do Boga zbliżać się przez ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy Cię, Panie.
W. Racz wysłuchać ludu swojego błaganie.
K. Przez drogę krzyża Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

SEKSTA

Bóg miłosierdzia chce, a nie ofiary,
Lecz krew męczeńska jest posiewem wiary;
Dlatego w niebie święci męczennicy
Zasiedli społem po Bożej prawicy.
Pośród biskupów, królów i rycerzy,
Wiejskiej dziewczynie miejsce się należy,
Bo ona wielkie męstwo okazała,
Gdy sama w lesie z żołnierzem została.
Mężnie o honor panieński walczyła,
I choć poległa, przecież zwyciężyła.

Hymn

O Karolino! – wybrana przez Boga.
O Karolino! – naszym sercom droga;
W niebie jaśniejesz promieniami chwały,
Chustą dziewczęcą okrywasz świat cały.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała;
Ty, któraś czystość w sercu zachowała;
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą nieba.

Chcemy Cię wielbić za dobroć Twą wielką,
Boś ty skrzywdzonych jest pocieszycielką.
Wypraszaj łaski, potrzebne nam, w niebie,
Chcemy do Boga zbliżać się przez Ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy Cię, Panie.
W. Ludu swojego racz słuchać błaganie.
K. Przez cnotę męstwa Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NONA

Los nasz spisany jest w księdze żywota,
Bo dziełem Boga jest ludzka istota.
Imię każdego zapisano w niebie
I dzień, gdy Bóg go zawezwie do siebie.
By nie trwożyła nas śmierci godzina,
Musimy czujni być jak Karolina;
Musimy Boga miłować jak ona,
A wtedy nawet śmierć nas nie pokona.
Wszak Karoliny zło nie pokonało,
Żołdak nie zabił duszy, tylko ciało.

Hymn

O Karolino! – nietknięta dziewico.
O Karolino! – święta męczennico;
Wzorze odwagi, męstwa i dzielności
W obronie pięknej dziewczęcej czystości.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała,
Ty, któraś czystość w sercu zachowała,
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą nieba.

Chcemy przez życie jak Ty godnie kroczyć,
A kiedy trzeba walkę ze złem toczyć.
Wypraszaj łaski, potrzebne nam, w niebie,
Chcemy do Boga zbliżać się przez Ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy, Cię Panie.
W. Racz wysłuchać ludu swojego błaganie.
K. Przez czyste życie Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NIESZPORY

Byłaś jak lilia pomiędzy cierniami,
Jako kłos żyta pomiędzy chwastami;
Na lichej glebie wyrosłaś wspaniale,
A dziś jaśniejesz w wiekuistej chwale.
Córo tej ziemi trudnej i skrwawionej,
Tak często potem i łzami zroszonej;
Daj nam moc ducha, dodaj tyle siły,
By nas trudności życia nie zabiły.
Wzorze wierności, czystości, dziewictwa,
Pozwól nam czerpać z Twojego dziedzictwa.

Hymn

O Karolino! – Ewangelii świadku;
O Karolino! – chroń nas od upadku;
Przymnóż nam wiary, odwagi i męstwa
W walce poprowadź nas do zwycięstwa.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała,
Ty, któraś czystość w sercu zachowała;
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą Nieba.

Chcemy mieć tyle wiary i ufności,
Aby pokonać wszelkie przeciwności.
Wypraszaj łaski nam potrzebne w niebie,
Chcemy do Boga zbliżać się przez Ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy Cię, Panie.
W. Racz wysłuchać ludu swojego błaganie.
K. Przez ufną wiarę Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

KOMPLETA

Święci za nami orędują w niebie,
Do nich najlepiej modlić się w potrzebie;
Bo oni żyli tak jak my na ziemi,
Jak my walczyli z słabościami swymi.
Przez ufną wiarę w świętych obcowanie,
Spiesz nam z pomocą w potrzebie, nasz Panie;
Przez wstawiennictwo naszej Karoliny,
Wspomóż nas łaską, Panie nasz Jedyny.
Przymnóż nam wiary, jaką ona miała,
Gdy tu na ziemi żyła, pracowała.

Hymn

O Karolino! – wiary żywej wzorze,
O Karolino! – dziewczęcy honorze;
Piastunko dzieci, patronko młodzieży,
Która pomagasz każdemu, kto wierzy.

Ty, któraś Boga szczerze ukochała;
Ty, któraś czystość w sercu zachowała;
Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba,
Byśmy się mogli cieszyć chwałą nieba.

Chcemy wraz z Tobą wzrastać w ojców wierze,
Chcemy Jezusa kochać jak Ty szczerze.
Wypraszaj łaski, potrzebne nam, w niebie,
Chcemy do Boga zbliżać się przez Ciebie.

K. Za przyczyną błogosławionej Karoliny prosimy Cię, Panie.
W. Racz wysłuchać ludu swojego błaganie.
K. Przez świętość życia Twojej służebnicy.
W. Udziel nam łask Twych z niebieskiej skarbnicy.

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twojej służebnicy Karoliny, którą ozdobiłeś za życia blaskiem cnót, a po śmierci jasnością Twojej chwały w niebie, racz wysłuchać niegodnych próśb naszych i udziel nam łask wszelkich obfitości, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.
W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

Spójrz, Karolino, na nas czule z nieba,
Twojej pomocy bardzo nam potrzeba;
Wiemy, że łaska na każdego spłynie,
Kto się powierzył świętej Karolinie.
Za łaski, któreś wyprosiłaś w niebie,
Pieśń uwielbienia śpiewamy dla Ciebie;
Niech te godzinki usłyszy świat cały,
Bo je śpiewamy dziś dla Twojej chwały.

Antyfona

K. Zachowaj mnie, Boże.
W. Boże, chronię się do Ciebie.
K. Mówię do Pana.
W. Tyś jest Panem moim.
K. Pan moim dziedzictwem.
W. Pan moim przeznaczeniem.
K. Pan mój los zabezpiecza.
W. Nic mną nie zachwieje.

K. Módlmy się. Panie Ty w Błogosławionej Karolinie ukazałeś nam przykład świętego życia, prowadza nas za jej wstawiennictwem do Bram Twojego Królestwa, przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Michale Archaniele

Godzinki ku czci św. Józefa

Godzinki o Świętym Józefie