Rożdiestwo Christowo

Permalink 1

Tekst Kolędy Prawosławnej: Rożdiestwo Christowo

Rożdiestwo Christowo anhieł proletieł.
On letieł po niebu, ludiam piesniu pieł:
Wsie ludi likujtie, siej dień torżestwujtie,
Dnieś Christowo Rożdiestwo.

Ja leczu od Boha, radost’ wam prinios,
Szto w pieszczere tiemnoj rodiłsia Christos.
Skorej pospieszaj tie,
Mładienca witajtie Nowonarożdiennaho.

Pastuszki w pieszczeni preżdie wsiech priszli,

I w Jasiach na sienie Hospoda naszli.
Na koleni pali, Christu dary dali Nowonarożdiennomu.

Irod złoczestiwyj o Christie uznał
I ubit’ Mładienca woinow posłał.
Wsiech dietiej ubili, mieczi pritupili,
A Christos w Jegiptie był.

Wykonanie Kolędy: Rożdiestwo Christowo

Powróć do Kolędy Prawosławne:
Kolędy-Prawosławne

Kolędy-Prawosławne

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *