w

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Rozważanie Różańcowe: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami“.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę”

Łk 1,26-38

Rozważania:

Maryjo, Twoja pokora i prostota spodobały się Panu. W pokorze swej byłaś gotowa wypełnić każdą Jego wolę. Jakież zdziwienie i radość zarazem, musiały Cię wypełnić w chwili, gdy oto posłaniec niebios sam Archanioł Gabriel przyniósł Ci tę niecodzienną nowinę. Choć tego, co usłyszały Twoje uszy rozum z trudem pojąć i zrozumieć mógł to jednak serce Ci szeptało — tak. Nie było Twoim pragnieniem poznać Boskie zamiary, ale w swej wierze i ufności wiedziałaś, że Pan prawdziwie Cię upodobał.

Cóż innego mogłaś Mu tedy odpowiedzieć niż: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” Jakież innej odpowiedzi oczekiwać mógł Stwórca od Swej najwierniejszej wielbicielki.

Maryjo naucz nas posłuszeństwa i uległości wobec Bożych zamiarów. Spraw, aby wola Boża była pierwszą zasadą naszego życia i abyśmy poświęcali wszystkie nasze siły do jej wypełnienia. Polecajmy Bogu nasze serca, aby zawsze były otwarte i gotowe wykonywać to, czego On od nas oczekuje.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Odmawianie Różańca

Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Odmawianie Różańca

Nawiedzenie świętej Elżbiety