w

Wniebowzięcie Maryi

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Rozważanie Tajemnicy Chwalebnej: Wniebowzięcie Maryi

Ten co Mnie stworzył,wyznaczył Mi mieszkanie…. W swiętym przybytku,w Jego obecności,zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.Podobnie w mieście umiłowanym dał Mi odpoczynek

Syr 24,8-11

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził…abyś była wywyższona na wieki

Jdt 13, 18-20

“Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Łk 1, 46-56

Rozważanie:

Dzięki swemu Miłosierdziu, Pan daje nam łaski i prowadzi nas grzeszników do Nieba. Od tego, jakie było nasze życie i na ile byliśmy Bogu posłuszni, na ile było w nas pokory zależy czy pójdziemy tam wprost bez żadnych przystanków, czy też będziemy musieli poczekać na tak wielką nagrodę i odpokutować nasze grzechy w czyśćcu. Czasami widzimy jak ciała niektórych świętych nie ulegają rozkładowi wbrew wszelkim prawom natury.

Stanowi to dla nas tutaj pielgrzymujących na ziemi znak. Możemy się domyślać, że Pan chce przez to powiedzieć, że życie danej osoby podobało Mu się. Chce jak by przez to powiedzieć – Naśladujcie jej cnoty, bo miła mi była na ziemi. Skoro życie swoich świętych Pan stawia nam w ten sposób za wzór, to o ileż bardziej Ojciec nasz Niebieski chce Nam powiedzieć – Naśladujcie cnoty Matki Mego Syna – Maryi. Ciało Tej, która była wzorem posłuszeństwa i pokory na tej ziemi; Ciało Tej, która była świątynią

Jego Syna żywym tabernakulum, nie mogło ulec rozkładowi. Pan nie tylko nie dopuścił do rozkładu ciała, to wywyższył Maryję o tyleż bardziej jeszcze tu na ziemi, że wdział Ją całą z duszą i ciałem do Nieba. Maryja wraz z ciałem została wzięta do nieba, nikt inny, tylko Ona dostąpiła tej chwały. Dlaczego? Bo jak nikt inny pełniła wolę Boga, żyjąc na ziemi. A jak żyła? Tak mówią o Niej słowa pieśni: “Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas.” Bo jest jedną z nas. Jej życie na ziemi nie było pozbawione ludzkich problemów: zwykłych trosk, cierpienia, udręk, bólu, pomimo tego (a może właśnie, dlatego), że była Matką Boga, a więc tak blisko Niego. Musiała tak wiele wycierpieć. I cierpiała, lecz jak? W łączności z Bogiem, bo tylko takie cierpienie ma sens. My pragniemy szczęścia i Maryja, ta jedna z nas, mówi nam, czym ono ma być tu na ziemi. Szczęście to odkryć Boga i być blisko Niego, by od Niego czerpać siłę do pokonywania trudów życia, żeby nawet wtedy pełnić Jego wolę, bo życie bez Boga prowadzi donikąd. Ty najlepiej o tym wiesz, Maryjo. Nie chcemy zdążać donikąd. Matko kochana, prosimy Cię, przygarnij nas do siebie, byśmy za Tobą poszli drogą prowadzącą do Boga, naszego Ojca. Bądź naszą nadzieją na niebo, Wniebowzięta wraz z ciałem. Pokornie błagamy, pamiętaj o nas teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Moja ukochana Matko — Matko Różańca świętego — w Tobie pokładam nadzieję, Tyś zwyciężyła szatana. Ty zwyciężysz we mnie dzięki łasce Twego Boskiego Syna wszystko, co się we mnie sprzeciwia królestwu Jego Miłości

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Odmawianie Różańca

Zesłanie Ducha Świętego

Odmawianie Różańca

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziem