w

Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Rozważanie RÓŻAŃCOWE: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
“Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: “Pragnę“. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę
pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: “Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha

J 19,25-30

ROZWAŻANIE:

Pragnę” — powiedziałeś o Jezu! na krzyżu. Mówiłeś o pragnieniu nie wody, lecz miłości. Ty, Stworzyciel wszechświata, prosiłeś o miłość tych, którzy są Twoim dziełem. Ty pragniesz naszej miłości. Czy echo tych słów rozbrzmiewa w naszychduszach? (…) Spójrz na krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa, pochyloną, by cię pocałować; Jego ramionarozwarte, aby cię objąć; Jego serce otwarte, by cię przyjąć, by zamknąć cię w swojej miłości. Skoro wiemy, że krzyż jest znakiem największej miłości Chrystusa do ciebie I do mnie, przyjmijmy Jego krzyż we wszystkim, co zechce nam dać, i oddajmy Mu z radością wszystko, co zechce zabrać. Jeśli będziemy tak postępować, świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, że należymy do Jezusa, że czyny, które wykonujemy, ty ja, wszyscy bracia i siostry, nie są niczym innym jak naszą miłością wcieloną w życie.

Obok Krzyża stoi struchlała, cierpiąca Matka prośmy Ja, aby śmierć Jej Syna wydala jak największe owoce….. O Matko Strapionych, Nauczycielko Wiary, Pocieszycielko utrapionych, ucieczko grzesznych, wspomożenie wiernych, Matko Chrystusa – od chwili konania Twojego Syna staliśmy się Twoimi dziećmi – przyczyn się za nami……..!!!

Panie Jezu, Twoja Miłość jest niepojęta dla naszych zmysłów; Ty umierasz za nas i dla nas, za naszegrzechy, dla naszego Zbawienia- umierasz śmiercią krzyżową wśród łotrów. . Okrutnie cierpiałeś Najwyższy Królu i umarłeś za nasze grzechy. Umarłeś, aby nas wykupić swoja Przenajświętszą Krwią i wręczyć nam klucz do Królestwa Bożego, ponieważ Ty Jezu “pragniesz’, abyśmy po ukończeniu naszego żywota ziemskiego, dostali się tam jako Dzieci Boże. Do końca nas umiłowałeś; dałeś nam nawet swoja Matkę, Zbawienny KrzyżMiłości, ustanowiłeś Kościół a w nim ołtarz ofiarny, na którym dzieje się Msz Św. i przychodzisz do nas znowu wiernie pod postacią Chleba i Wina i posilasz nas znowu Swoja Niepojętą Miłością, aby dać nam nadzieje i sile do dźwiganie naszego krzyża….

Maryjo! Ty byłaś obecna przy męce na krzyżu Prosimy Cię Matko, abyś modliła się za nas „teraz i w godzinę śmierci naszej”. Scena ukrzyżowania kryje w sobie bolesną tajemnicę tych, którzy nigdy nic nie będą wiedzieć o Krwi Syna Bożego, przelanej także za nich; tajemnicę zatwardziałych grzeszników, niewierzących i tych, którzy otrzymali światło Ewangelii, a potem nim wzgardzili. Na myśl o tym modlitwa nasza nabiera szerokiego tchnienia, pogłębia się, przechodzi wreszcie w łkanie, w bolesne zadośćuczynienie, owiane duchem apostolstwa obejmującego cały świat: błagam Cię Panie Jezu całym sercem, by Twoja drogocenna Krew, przelana za wszystkich ludzi, przyniosła (…) wszystkim nawrócenie i zbawienie.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca
Odmawianie Różańca

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Odmawianie Różańca

Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

Odmawianie Różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie