w

Godzinki o św. Szymonie z Lipnicy

Na jutrznię
Panie, otwórz moje usta, abym wielbił Ciebie
I z Twym sługą, Szymonem, oglądał Cię w niebie.
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wybaw nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Że Szymona dał za patrona krajowi naszemu.

Hymn
Sławimy cię, Szymonie, w Lipnicy zrodzony,
Ciebie to Bóg dać raczył, dla naszej obrony.
Którą, abyś zjednywał nam przy Jego tronie,
Do ciebie wznosim prośby, w życiu i przy zgonie.
Do ciebie wznosim prośby, oto i w tej chwili,
Dopomóż nam, abyśmy ciągle dobrze żyli.
Wyjednaj nam u Boga prośbami twoimi,
Byśmy w życiu doczesnym byli szczęśliwymi.

K: Święty Szymonie, szczególny sługo Najświętszej Maryi Panny
W: Módl się za nami
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.
Amen.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

Na prymę
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wybaw nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Że Szymona dał za patrona krajowi naszemu.

Hymn
Wszechnicy Jagiellońskiej uczniu odznaczony
Kapistrana mowami szczególniej wzruszony.
Opuściłeś widoki, nadzieje światowe,
Rozpocząłeś w zakonie życie całkiem nowe.
Boskiej miłości ogniem pałając codziennie,
Chodziłeś zawsze drogą cnót świętych niezmiennie.
A teraz z niebios ratuj nas biednych, Szymonie,
Bądź naszym opiekunem, w życiu i przy zgonie.

K: Święty Szymonie, wzorze posłuszeństwa.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj…

Na tercję
Przybądź nam, miłościwy …

Hymn
Regułę doskonałą Franciszka świętego,
Przestrzegałeś wytrwale, w życiu dnia każdego.
Wzorze cnót zakonnika, w dziewiczej czystości,
W najgorętszej ku Bogu i bliźnim miłości.
Nauczałeś słowami, lecz więcej przykładem,
Że życie zakonnika wszelkich cnót jest ładem.
Bądźże i dla nas wzorem, w każdej życia chwili,
Byśmy wśród ponęt świata, nigdy nie zbłądzili.
Daj nam, za twą przyczyną, żyć w doskonałości
I Pana Boga chwalić, w niebieskiej światłości.

K: Święty Szymonie, mistrzu doskonałości zakonnej.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj…

Na sekstę
Przybądź nam, miłościwy ….

Hymn
Wymowny kaznodziejo, któryś słowa Boże
Siał na niwy serc ludzkich o wszelakiej porze.
Duch Święty dawał siłę i obecność twej mowie,
Łaska Jego działała, w Twym żarliwym słowie.
Tysiące grzesznych ludzi, gdy się nawrócili,
Z szczerą skruchą i żalem pokutę czynili.
Uproś również i dla nas, byśmy nawróceni,
W wszelkiej doskonałości byli utwierdzeni.

K: Święty Szymonie, gorliwy kaznodziejo w przepowiadaniu najsłodszego Imienia Jezus.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj…

Na nonę
Przybądź nam, miłościwy…

Hymn
Miłując Zbawiciela, nad wszystko na ziemi,
Zapragnąłeś oglądać oczyma własnymi
To miejsce ukochane, gdzie Pan nasz przebywał,
Gdzie uczył, cuda czynił, Ojca swego wzywał.
Gdzie, obchodząc krainę, nauczał trzy lata,
A potem krew swą przelał dla zbawienia świata.
Przeto tam się udałeś, z starszych zezwoleniem
I ziemię tę zwiedziłeś, z pobożnym wzruszeniem.

K: Święty Szymonie, w pracy z miłości ku bliźnim niezmordowany.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj…

Na nieszpory
Przybądź nam, miłościwy…

Hymn
Powróciłeś do kraju znad brzegu Jordanu,
Ażebyś tym goręcej jeszcze służył Panu.
Lecz niedługo się cieszą zakon i rodacy,
Niedługo używaj ą owoców twej pracy.
Już szerzy się morowa zaraza w Krakowie,
Już i o twojej śmierci wkrótce lud się dowie.
Lecz, jak sam powiedziałeś: ta zaraza sroga
To Boży jubileusz i do nieba droga.

K: Wzywałem cię w ucisku.
W: A wysłuchałeś mnie
K: Panie, wysłuchaj…

Na kompletę
Przybądź nam, miłościwy…

Hymn
Po śmierci twej, Szymonie, jaśniałeś cudami,
Bóg Ciebie to zaszczycił swych łask odznakami.
Ileż to z ciężkich chorób nagle uzdrowionych,
Ileż to z ciężkich kalectw, całkiem uwolnionych.
Bez leków i starania, boś ty ich lekarzem,
Tyś cudownych łask Boga, był dla nich szafarzem.
Uproś i dla mnie łaskę uleczenia duszy,
Bym uniknął za grzechy piekielnych katuszy.

K: Święty Szymonie, za życia i po śmierci wielkimi cudami wsławiony.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj…

Intencja Godzinek
Dziękujemy, Boże, żeś lipnicki gród stary
Ozdobił gronem świętych, co klejnoty wiary
Przechowali statecznie, słowem i przykładem,
Idąc w tej drodze życia Zbawiciela śladem.
Między nimi jaśnieje Szymon w swej zacności,
Odznaczony cnotami niebiańskiej świętości.
Obyśmy zawsze godnie ich naśladowali,
A życiem bogobojnym niebo zdobywali.

K: Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj…

Módlmy się: Święty Szymonie z Lipnicy, wielbili ciebie przodkowie moi i ja cię wychwalam, i twojej opiece się polecam. Postanawiam iść drogą sprawiedliwości, wystrzegając się grzechów, a pełnić wiernie to, czego Bóg ode mnie żąda. Wstaw się za mną Święty Patronie do Boga i wyproś łaskę skuteczną do wytrwania w dobrym aż do końca życia. Tylko w ten sposób mogę osiągnąć wiekuiste szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Chrystusie Cierpiącym

Godzinki o NMP Łaskawej