w

Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

Godzinki do Najświętszego Serca Jezusowego

NA JUTRZNIĘ
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pana swego, zacznijcie opowiadać, dobroć Serca Jego.
Przybądź nam Jezu na pomoc, z miłością serdeczną, byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu, także i Synowi, i równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi:
Jak była na początku, teraz i na wieki, nie wypuszczaj nas Jezu z Twéj świętej opieki.
HYMN
Zawitaj słodkie Serce Jezusa miłego, Tyś się z nieba spuściło, dla ludu grzesznego. O dobrotliwe Serce, Stolico litości, Tyś to Ojca błagało za światowe złości.
Serce, Tyś pojednało Boga z grzésznikami, ach! wieleś pracowało, wszelkiemi siłami.
Żyłoś trzydzieści trzy lat w człowieczéj postaci, kochałeś tak grzészniki, jako swoich braci.
V.Serce czyste stwórz we mnie o Boże!
R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze, niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! który z miłości niepojętéj ku narodowi ludzkiemu, raczyłeś zstąpić na tén padoł płaczu, chcąc przebłagać Majestat Boski za grzéchy całego świata, zapomniawszy Bóstwa swojego, raczyłeś podjąć tak wiele okrucieństwa, zniewagi, zelżywości, ran i boleści, na ostatek i śmierć najokropniejszą za nas podjąłeś; prosimy Cię serdecznie, przez dobroć Serca Twojego, zmiłuj się nad nami, wbij w serca nasze pamięć nieograniczonéj miłości Twojéj, i spraw to, abyśmyu Cię żadnemi grzéchami nie obrażali, i żebyśmy Cię tak w życiu jako i po śmierci na wieki kochali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu, R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. R. Amen.
NA PRYMĘ.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną, byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną. Chwała bądź Bogu Ojcu…
HYMN
Witaj Serce Najświętsze, któreś żyjąc z nami, miłościś nas uczyło, swemi przykładami.
Tyś z miłości kalectwo, wszelkie uzdrawiało, i grzésznikom skruszonym grzéchy odpuszczało.
Tyś nauki po świecie przykładne dawało, Tyś Boga prawdziwego ludziom ogłaszało;
Tyś nakarmiło rzesze, pięciorgiem chlebami, pięć tysięcy na puszczy, i dwiema rybami.
V. O Serce miłosierne racz bydź zawsze z nami: R. Opatruj nas zyjących swojemi łaskami. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA TERCYJĄ
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
Nie dość z Serca dobroci, wskrzeszasz umarłego Łazarza, i przywracasz do życia pierwszego.
Ale i dusze leczysz, w ostatnim momencie, gdy Sakrament stanowisz w nowym testamencie.
O serdeczna miłości co Cię tak zniżyło, iże Cię do umycia, nóg Uczniów schyliło:
Nawet i Judaszowe umywałeś nogi, chcący abyś go odwiódł od piekienéj drogi.
V. O Serce Jezusowe obmyj z nas każdego, R. Abyśmy się chronili od wszystkiego złego. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA SEXTĘ
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
O Jezu co za boleść była Serca Twego, gdyś się w Ogrojcu modlił, dla ludu grzésznego.
Krwawym się potém pocił modląc się za ludzi, niechajże nas Twa dobroć, do miłości wzbudzi:
O Jezu co za boleść Serce Twoje czuje, kiedy Judasz zdradziecko k’Tobie przystępuje.
Całowaniem zdradliwém, wydał Pana swego, o Jezu zachowaj nas od fałszu każdego.
V. Od fałszu i obłudy zachowaj nas Boże! R. Niechaj nam dobroć Serca Twego dopomoże. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA NONĘ
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
O Jezu co za boleść Serce Twe cierpiało, w tém czas gdy Cię swawolne żołnierstwo imało.
Od Uczniów opuszczony, żydzi Cię dręczyli, powrozami krępując, kolanmi tłoczyli.
Jak złoczyńcę jakiego pod sąd Cię oddają, O Jezu! jakże Bóstwu Twemu uwłaczają.
Padajmyż na kolana, razem z Aniołami, o Boże w ludzkim ciele, zmiłuj się nad nami.
V. Odwróć Jezu ślepotę od serca naszego. R. Byśmy Cię w uczciwości mieli Pana swego. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA NIESZPÓR
Przyjdź nam Jezu na pomoc…
HYMN
O serdeczna miłości Jezusa naszego, jak wieleś ucierpiało, u Annasza złego:
Wzgardy i zelżywości, i srogi policzek, nad Tobą wymyslali, zwiedziony lud wszystek.
Do piwniceś wtrącony, od żydostwa złego, Kościół Twój zelżywości nie śmie zjawić tego.
Do słupa przywiązali, bijąc w twarz i szyję, kazali prorokować: Jezu, kto Cię bije?
V. O Proroku prawdziwy dobroć Serca Twego, R. Jakeś wiele ucierpiał dla grzéchu naszego. V. Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
NA KOMPLETĘ
Nawróć Jezu grzészników z dobroci do siebie, daj byśmy Cię chwalili z wybranemi w niebie.
Przyjdź nam Jezu na pomoc z miłością serdeczną byśmy w Tobie znaleźli obronę bezpieczną.
Chwała bądź Bogu Ojcu…
HYMN
O Jezu ukochany, serdeczna miłości, jak srodześ biczowany, za nasze sprosności.
Jezu w ciernie ubrany od żydostwa złego, Jezu na śmierć sądzony od złego sędziego.
Dźwigając krzyż, na straszną górę Kalwaryi, spotykasz się ze sercem płaczliwém Maryi.
Gdy z miłości na krzyżu Pan Jezus umiera, woła: Pragnę zbawienia, niebo nam otwiera.
V. Proś Ojca przedwiecznego za nami grzesznémi, R. Ażeby nas połączył w niebie z wybranemi. V Panie wysłuchaj…
Módlmy się: Jezu najdobrotliwszy…
POLECANIE GODZINEK
Te Godzinki na chwałę Twoję ofiarujem, oraz i nasze serca wiecznie Ci darujem,
Przyjmijże je łaskawie ze szczeréj miłości, O Jezu dobrotliwy, odpuść nasze złości.
Bo bardziéj Ci złość nasza Serce Twe zraniła, niźli włócznia Longina choć Ci bok przeszyła,
O Jezu! Tyś krwią z boku otwarł oko jego, na ów czas Ciebie poznał Boga prawdziwego.
O Jezu! my Cię znamy, wiarą oświeceni, daj byśmy przez Twą mękę mogli być zbawieni,
Odpuść nam nieprawości, żałujem serdecznie, daj byśmy Cię chwalili na wiek wieków wiecznie. Amen.
V. O Najświętsze Serce Zbawiciela Pana! R. Racz dać aby Cię dusza każda wychwalała.
Módlmy się:
O Najmilszy Jezu! któryś na pociągnienie serc naszych do Twojéj miłości, Serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył: spraw miłościwie, abyśmy Ciebie Odkupiciela naszego chwalili i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinną oddawali; teraz i przez nieskończone wieki wieków. R. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Przemienieniu Pańskim

Godzinki o św. Izydorze Oraczu