w

Godzinki o Chrystusie Cierpiącym

V. Panie, otwórz wargi moje,
R. a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Jutrznia

Hymn

„Ecce Homo – oto Człowiek”,
Piłat wskazał Go ludowi.
Stwórca nieba, Król miłości
przed sąd ludzki postawiony.

Syn przedwieczny Przedwiecznego,
który włada przestworzami,
przyjął trudny los człowieka,
chciał zamieszkać wśród wygnanych.

Dziś Go swoi osądzają,
słowa prawdy znieść nie mogą;
odrzucają niepojętą
moc w słabości utajoną.

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, który dla nas wydałeś się na ból i pohańbienie, daj nam tak się wpatrywać w Twe Najświętsze Oblicze, byśmy Cię ukochali szczerym i niepodzielnym sercem.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

V. Módlmy się: Boże bogaty w miłosierdzie, dziękujemy Ci, że dałeś świętemu Bratu Albertowi ukazać postać Twego cierpiącego Syna w obrazie „Ecce Homo”, spraw prosimy, byśmy za przykładem Ojca Ubogich kontemplowali tajemnicę Chrystusowej męki i tak jak o­n służyli z miłością Bogu i bliźniemu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

Laudes

Hymn

„Oto Człowiek” – Syn Człowieczy
przeszedł ziemię czyniąc dobro
siadł przy stole pośród grzesznych,
zlęknionego przyjął nocą.

Wzruszył się na widok wdowy,
żegnającej jedynaka,
w ludzkim smutku nam podobny
nad Łazarza śmiercią płakał.

Dzisiaj na Osądzanego
bliscy patrzą z tak daleka;
uzdrowiciel, dobroczyńca
stoi sam – „nie ma człowieka…”

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, który przyjąłeś na siebie ludzki smutek i udrękę, uczyń nas wrażliwymi na potrzeby braci i naucz, jak im nieść serdeczną pomoc i pociechę.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Pryma

Hymn

„Ecce Homo” – to jest Człowiek,
mówi Piłat zastraszony;
by odmienić wolę ludu
chce go wzruszyć tymi słowy.

„Może litość się obudzi
pośród tłumu wzburzonego,
może dojrzą w Skatowanym
ludzką twarz bliźniego swego”.

Lecz Go swoi odrzucają,
nie chcą brata mieć w Skazańcu,
głośno „krzyżuj Go!” wołają,
krzykiem wyrok wymuszając.

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, bolejący nad ludzką obłudą i zakłamaniem, oczyść nas z wszelkiej nieprawości w słowach i uczynkach, byśmy zawsze szli drogą prawdy i ewangelicznej prostoty.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Tercja

Hymn

„Ecce Homo – czy to człowiek?
Do człowieka niepodobny…”
Robak lichy, za nic miany,
z woli nieba tak zmiażdżony?

Czy to człowiek? – tak odarty;
płaszcz ramiona Mu osłania,
pierś odkryta poraniona,
biczem ciężkim przeorana”.

A my nadal Go sądzimy
po pozorach i po szatach,
wciąż zbawienia wyglądamy,
w możnych, wielkich tego świata.

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, spraw, byśmy szanowali i kochali każdego człowieka, a szczególnie tego, który nie ma jak się nam odwdzięczyć.

V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Seksta

Hymn

„Ecce Homo”… Bóg prawdziwy
przyjął niską postać sługi,
a uznany za człowieka,
aż do śmierci jest posłuszny.

Złożył jasną szatę chwały
i bogactwo swego Ojca,
tak ubogi – ubogacił
nas miłością aż do końca.

Teraz stoi osądzony,
nie ma blasku ani wdzięku,
nie poznany… Bóg i Człowiek
spuścił oczy, trwa w milczeniu.

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, który wybrałeś drogę ubóstwa i ogołocenia, broń nas od poszukiwania ludzkiej chwały i daj nam być solidarnymi z Twymi najmniejszymi braćmi.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Nona

Hymn

„Ecce Homo – oto Człowiek”…
więzy obrał za swe godło
Syn Jedyny – już na zawsze
związał się z człowieczą dolą.

W ręku trzcina dla pośmiechu,
krucha niczym ludzka wola,
co w udręce próżnych zachceń
chce miłości, a nie kocha.

Bóg w wierności niedościgły…
płonie już ofiarna Żertwa;
„Oto król wasz!” – sercem włada,
przemieniony w postać Serca.

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, jak złoczyńca skrępowany i skazany, wybaw nas z niewoli grzechu i naucz postępować według prawa wolności dzieci Bożych.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Nieszpory

Hymn

„Oto Człowiek” – już przegrany…
miłość – złością pokonana;
lud wypiera się Jezusa,
głosi królem swym cezara.

On bezbronny jak baranek,
owca wobec ją strzygących…
sługa Boga, sługa ludzi,
mocarz serca… Król miłości.

Z woli ludzkiej udręczony,
słowem ucznia wydan skrycie;
w niepojętym majestacie
sam oddaje własne życie,

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, który wchodzisz do swej chwały przez zgorszenie krzyża, spraw, byśmy odważnie szli Twoimi śladami, pewni, że Ty sam idziesz z nami, jako Pan i Nauczyciel.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Kompleta

Hymn

„Ecce Homo” – oto Człowiek,
znieważony obraz Boga…
W Jego ranach nasze zdrowie
i człowieczy nowy obraz.

Brat cierpiących i wzgardzonych
już odciska w głębiach serca
własną Twarz jak świętą pieczęć,
piękną czyni twarz człowieka.

Choć przez ludzi osądzony,
zbiczowany i wyśmiany,
trwa w skupieniu… Miłujący,
staje się zbawieniem naszym.

Królu cierniem uwieńczony,
znieważony i oplwany,
cały się zamieniasz w Serce…
Króluj nam, bądź naszym Panem.

Antyfona: O Cierpiący Panie Jezu Chryste, który pragniesz, byśmy godnie nosili w sobie obraz i podobieństwo Boga, spraw, byśmy byli do Ciebie podobni i zasługiwali na miano prawdziwego człowieka.
V. Królu niebios, cierniem ukoronowany,
R. bądź Królem i Panem naszym.

Módlmy się: Boże bogaty w miłosierdzie, dziękujemy Ci, że dałeś świętemu Bratu Albertowi ukazać postać Twego cierpiącego Syna w obrazie „Ecce Homo”, spraw prosimy, byśmy za przykładem Ojca Ubogich kontemplowali tajemnicę Chrystusowej męki i tak jak o­n służyli z miłością Bogu i bliźniemu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

Modlitwa św. Brata Alberta
Królu niebios, Królu, cierniem ukoronowany,
ubiczowany, w purpurę odziany.
Królu znieważony, oplwany, bądź Królem i Panem naszym,
tu i na wieki. Amen.

s. Agnieszka Koteja, albertynka, 2008 rok

Najpiękniejszy z ludzkich synów

Najpiękniejszy z ludzkich synów Jezu Chryste Miłosierny,
Twa korona nie z wawrzynu, lecz z raniących czoło cierni.
Płaszcz królewski nie z soboli, ale Twojej Krwi szkarłatu,
Oto Człowiek, co z miłości ofiarował życie światu.
Najpiękniejszy z ludzkich synów berłem Twoim krucha trzcina, bo objawił Bóg w słabości moc i chwałę Swego Syna.
W ludzkim bólu Pan obecny, stał się bratem dla nędzarzy,
„Ecce Homo” Król cierpiących, swoim sercem nas obdarzył.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Naysłodszym Imieniu Pana Jezusowym

Godzinki o św. Szymonie z Lipnicy