Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Permalink 0

Rozważanie Tajemnicy Światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:

„Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie„.

Łk 3,15-22

Rozważanie:

Przychodzimy na świat obciążeni grzechem pierworodnym (z wyjątkiem Dziewicy Maryi, która została od niego zachowana) i jesteśmypotomstwem zasługującym na gniew i potępienie. Bóg, Pan nasz, mógł pozostawić ludzi w tym opłakanym stanie i wtrącić ich do piekła, jak zbuntowanych aniołów. Nie postąpiłby niesprawiedliwie, bo nawet ludzkie prawo karze przestępcę, nie czekając, aż popełni nową zbrodnię. Ale Bóg okazał nam litość i kiedy ukarał Adama i Ewę wypędzeniem z raju, obiecał im Wyzwoliciela, Odkupiciela. Pośród tak wielu cierpień stanowią dla nas ciągle wielką pociechę słowa Apostoła: Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.

Bóg oprócz życia cielesnego dał nam także życie duchowe i nadprzyrodzone przez sakrament chrztu, ponieważ wprowadził nas do wielkiej rodziny Kościoła Matki (…). Jakże pięknym darem jest Chrzest, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami Jego mistycznego Ciała, Kościoła, dziedzicami wieczności…

„Ten jest Syn mój umiłowany” (Mt 3, 17). Takie świadectwo daje Ojciec o swoim Synu, na którego zsyła Ducha Świętego. Maryjo, niech moje życie ukryte w Twoim Synu będzie życiem dziecka Bożego. Trójco Przenajświętsza: przez Chrzest Święty otrzymałem Ducha Świętego, który zamieszkał w swojej świątyni, czyniąc mnie umiłowanym dzieckiem Boga. Uwielbiam Cię, Trójco Święta, w tajemnicy chrztu świętego.

Wróć do informacji o Odmawianiu Różańca Świętego:

Odmawianie Różańca

Odmawianie Różańca

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *