w

Modlitwa za kraj i króla

Wielki Boże! któryś nam dał tyle dowodów łaski Twojej, błagamy Cię o błogosławieństwo dla krainy, którą zamieszkujemy. Spraw, aby znamionowały nas jej mieszkańców, jako Ojców naszych, cnota przyjaźń, gościnność, jedność, pokój. Oddal od Ojczyzny naszej, wojny, choroby, wszelkie nieszczęścia , abyśmy służąc Tobie mogli się poświęcać pracom i zatrudnieniom naszym: w dniach Twojem prawem odpoczynkowi przeznaczonych, Tobie cześć i hołd oddawać Ojców zwyczajem i do nowych prac siły pokrzepiać. Spraw, aby młodzież czystych była obyczajów, płeć niewieścia zdobiącą ją zachowała wstydliwość. Błogosław, Panie! pracom naszym: oświeć zwierzchność tak duchowną jako i świecką, aby nie oddalała się w niczem od prawideł sprawiedliwości, ludzkości, mądrości i umiarkowania. Wspieraj, Boże wielki! łaską Twoją króla naszego, który w imieniu Twojem nami włada: oświeć go, aby nigdy nie zapominał, iż jest tylko narzędziem Twojem, aby ludy sobie od Ciebie powierzone uszczęśliwiał. Daj mu, Panie! pomocników wiernych, mądrych, którzy by nie zyski własne, ale dobro ludu mieli na celu. Bacz nade wszystko, potężny i dobry Boże! zachować nas od niesnasek i zakłóceń domowych. Obyśmy wszyscy co się zgromadzamy w domach Twoich, zaręczyli sobie wzajemną miłość, a u stóp ołtarzy Twoich złożyli wszelkie niechęci. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego a Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem św. żyje i króluje na wieki wieków. Amen,

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Modlitwa do Jezusa Chrystusa o wytrwanie dla Narodu polskiego w usiłowaniu odzyskania niepodległości

Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską