w

Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską

Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską Swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziem.
Daj nam taki żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Wszechmogący Boże, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyzny naszej pomoce i dary. A że to zgadza się z wolą Twoją przenajświętszą, przeto Cię o nie gorąco błagamy.
– Światło wiary żywej, która niechybnie prowadzi nas drogą Twoją, Ogień Twojej miłości, która stanie się siłą sprawczą wszelkiego naszego działania – zapal w nas, Panie!
– Miłość rodzinną i głębokie zrozumienie woli Twojej, która ku uświęceniu naszemu życie rodzinne ustanowiła – pomnóż w nas, Panie!
– Czynną miłość bliźniego we wszystkich przejawach współżycia z ludźmi oraz głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych – wzbudź w nas, o Panie!
– Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w świętym, rzymsko-katolickim Kościele Twoim – połącz nas, Panie!
– Narodowi naszemu, który był przedmurzem chrześcijańskim i jego tarczą obronną, aby stał się mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe – przeznaczone Mu przez Ciebie drogi powołania – ukaż, o Panie!
– Wodzu i apostole odrodzenia duchowego, tych którzy Polskę, a z nią inne narody rzucą pod stopy Twoje – powołaj, o Panie!
– Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywd i wyzysku ustrój społeczny – pomóż nam wprowadzić, o Panie!
– Miłość Ojczyzny powszechną, czynną, ofiarną – rozpal w nas, Panie!
– Naród nasz ku jedności i zgodzie nakłoń, o Panie!
– Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu – daj nam, o Panie!
– Postępowaniu naszemu tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność i wytrwałość – błogosław, o Panie!
– Życie nasze kulturalne, obyczajowe – i Chrystusowym i Polskim – uczyń, o Panie!
– Wszystkie dziedziny życia narodu spod obcych i wrogich nam wpływów – wyzwól, o Panie!
– Państwo nasze i wojsko które jest Jego wielkości i mocy ostoją – opieką Twoją otaczaj, Panie!
– Katolickie prawodawstwo i katolickie rządy na całym świecie – utwierdzaj, o Panie!
Błagamy Cię Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi, rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości i racz wysłuchać korne prośby, które zanosimy do Ciebie, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Jego Przenajświętszej Matki, Maryi Królowej Korony Polskiej, Patronki Polskiej Młodzieży Akademickiej. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja, Chwała Ojcu.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Modlitwa za kraj i króla

Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego