Więcej treści

 • w

  Regina coeli

  Regina coeli to wielkanocna antyfona. Jest przeznaczona na wielkanocny okres liturgiczny – śpiewa się ją zamiast modlitwy Anioł Pański. Tekst: Regina coeli (po polsku) Wesel się, Królowo miła; Bo Ten, któregoś zrodziła, Zmartwychwstał Pan nad panami, Módl się do Niego za nami, Alleluja, alleluja. (Ciesz się i wesel się w niebie, Proś Go za nami […] Więcej

 • w , ,

  Modlitwa Bonawentury

  Tekst i chwyty pieśni: Modlitwa Bonawentury Od wojny, nędzy i od głodu Sponiewieranej krwi narodu Od łez wylanych obłąkanie Uchroń nas Panie! Od nieprawości każdej nocy Od rozpaczliwej rąk niemocy Od lęku przed tym, co nastanie Uchroń nas Panie! Od bomb, granatów i pożogi I gorszej jeszcze w sercu trwogi Od trwogi strasznej jak konanie […] Więcej

 • w , ,

  Modlitwa Arcykapłańska

  Tekst i chwyty pieśni: Modlitwa Arcykapłańska Nadeszła, Ojcze, godzina moja, Otocz Mnie chwałą, bym wielbił Cię, Bym Twoją mocą dał życie na wieki Tym, których, Ojcze, oddałeś mi. Twe Imię, Ojcze, im objawiłem, To Twoje dzieci, któreś mi dał, A oni wierzą we wszystkie twe słowa, Za nimi proszę, abyś ich strzegł. Świat jest im […] Więcej

 • w ,

  Gorzkie Żale cz. III

  Gorzkie Żale cz. III – W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzano, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby […] Więcej

 • w ,

  Gorzkie Żale cz. II

  W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i […] Więcej

 • w ,

  Gorzkie Żale cz. I

  Tekst Pieśni: Gorzkie Żale cz. I Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować ją będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął […] Więcej

 • w

  Wiersz Do Boga

  Do Boga – Elżbieta Glaize O Ty, coś świat podźwignął jednym Twym skinieniem, Ty, co go zniszczyć możesz jednym oka mgnieniem! Twa moc wszędzie zasięga, rządzisz wszystko władnie; Któż Twą dobroć określi? któż Twą wielkość zgadnie? Istności niepojęta! nasz Ojcze! nasz Boże! Ten rozum niedołężny pojąć Cię nie może. Tyś utworzył te niebios obszerne sklepienie, […] Więcej

 • w

  Prosba

  Prośba – Bolesław Taborski Chcę moje życie Tobą przeżyć, Boże; Tobie je oddać, jak od Ciebie wziąłem – Chcę, abyś rozpalił we mnie Łaski zorze, Daj piąć się ciągle wyżej, choć z mozołem. Błagam Cię, Boże, byś zawsze był ze mną, Lecz nie koło mnie, ale zawsze we mnie – Był mi światłością w nocy […] Więcej

 • w

  Pieśń I

  Pieśń I – Konstancja Benisławska O Ty, co Panem na niebie i ziemi, Panem od wieków, Panem nad wszystkiemi, Co na to myślisz, gdy lepianka licha Ojcem Cię zowie, jak do Ojca wzdycha? Wiem, wiem, co myślisz; ile z łask Twych dociec, Ach, lepiej myślisz, niżli każdy ojciec, I więcej czynić każdemu gotowy, Niżli kto […] Więcej

 • w

  Modlitwa Marian Hemar

  Modlitwa – Marian Hemar Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny łono, Ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską. Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską, Nie wracaj darowanej. Przywróć zasłużoną. Nasza to wielka wina, żeśmy z Twoich cudów Nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne Liczyliśmy, tak pewni, jakby nam należne, Aby nas wyręczały z Jej należnych […] Więcej

 • w

  Modlitwa do Bogurodzicy

  Modlitwa do Bogurodzicy – Krzysztof Kamil Baczyński Któraś wiodła jak bór pomruków ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg, prowadź nocne drogi jego wnuków, byśmy milcząc umieli umierać. Któraś była muzyki deszczem, a przejrzysta jak świt i płomień, daj nam usta jak obłoki niebieskie, które czyste-pod toczącym się gromem. Która ziemi się uczyłaś przy Bogu, […] Więcej

 • w

  Wśród burzy

  Tekst Pieśni: Wśród burzy Ks. Władysław Wojtoń – Wśród burzy Jak, gdy w przyrodzie dzikie żywioły Zerwą się naraz burzą straszliwą, I drą niebiosa gromem napoły I grożą zgubą i niwom – Tak nieraz w duszy wiatr się rozpęta, Ciemność ją czarna i lęk ogarnie, Iż zda się biednej, że jest przeklęta, Że chyba przyjdzie […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.