w

Godzinki o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku

NA JUTRZNIĘ

K. Panie otwórz wargi moje,
W. A usta moje będą głosić chwałę Twoją.
K. Boże na ratunek mój przybądź,
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN
Przezacna Polskiej ozdobo Korony,
O! Stanisławie witaj narodzony.
Z Boskiego daru gdy Cię w czas niemały
Długiej rodziców prośbie nieba dały.
Imię Ci Stanisław matka daje,
Życząc: niech Bogu stąd się sława staje.
O! By żyć Bogu! Ufam twej przyczynie,
Niech chwała Pańska w tem królestwie słynie.

Antyfona: Wielu z narodzenie Jego radować się będzie; albowiem będzie wielki przed Panem i będzie napełnion Duchem Świętym.
K. Wysłuchana jest modlitwa twoja.
W. I żona twoja porodzi syna.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława Biskupa i Męczennika na obronę i ozdobę Kościoła Twojego dać raczył i osobliwszemi go łask Twoich darami i cudami, mianowicie wskrzeszeniem umarłego Piotrowina ozdobił, użycz nam łaski twej, abyśmy w Kościele świętym Twoim cnotą i pobożnością jaśniejąc, w nim aż do zgonu życia statecznie stali, i za przyczyną tego cudotwornego sługi Twojego od śmierci wiecznej zachowani byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św. Na wieki wieków . Amen.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA PRYMĘ

K. Boże na ratunek mój przybądź.
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN

W dziecinnym wieku przykłady jaśniejesz,
I szczerą Stwórcy miłością gorejesz.
W Tobie niewinność z wielkim nabożeństwem
W Tobie pokora z dziwnym posłuszeństwem,
W Tobie anielska układność panuje,
Proszących serca do Boga kieruje.
Tych cnót gdy w Tobie rozważam przykłady,
Uproś mi, w Twe niech wstępuję ślady.

Antyfona: Młodzieniaszek zaś postępował i rósł i podobał się tak Panu jako i ludziom.
K. Ciesz się młodzieńcze w młodości Twojej,
W. I w dobrem niech zostawa serce Twoje.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława….
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA TERCJĘ

K. Boże na ratunek mój przybądź.
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen.

HYMN

W Gnieźnie, gdy pierwsze początki zabierasz
Nauk, tam dowcip sposobny otwierasz
Do rzeczy Boskich, do Paryża dany,
Mądrością byłeś cudną owołany,
Tam i kościelne zrozumiałeś prawa,
Skąd Twej nauki rozeszła się sława;
O! Mistrzu prawdy(słusznać tak nazywać)
Naucz nas wolę Pańską wykonywać.

Antyfona: Żądałem i dana mi jest roztropność, wzuwałem, i przyszedł na mnie duch mądrości.
K. Ucz się mądrości Synu mój,
W. I uwesel serce moje.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława….
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA SEXTĘ

K. Boże na ratunek mój przybądź.
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen.

HYMN

Jak na lichtarzu będąc postawiony,
Na kanoniczną godność wywyższony;
Jaśniałeś w domu Bożym, naprzód cnotą
Wszystkim przykładną, i wymową złotą;
Gdyś kaznodziejski urząd nosił pilnie,
Na dusz zbawienie pracował usilnie;
Za Twą przyczyną Bóg, nauczyciele,
Tobie podobne niech wzbudza w kościele.

Antyfona: Poruczył mu urząd kapłaństwa między ludem i ubłogosławił go w chwale.
K. Położę słowa moje w ustach Jego,.
W. I będzie mówił wszystko co mu rozkażą
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława….
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NONĘ

K. Boże na ratunek mój przybądź.
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen.

HYMN

Liczne w Kościele Bożym Twe zasługi,
Podjęte prace przez czas dosyć długi,
Biskupią były godnością uczczone,
Ty zaś owieczki, Tobie powierzone,
Pasłeś, rządziłeś, przykładem, nauką,
Strzegłeś, do nieba wiodłeś, dziwną sztuką;
Cny Pasterzu! Ma dusza Cię wzywa,
Wilk jej piekielny niech nie porywa.

Antyfona: Jako słońce jasne, tak on świecił w Kościele Bożym.
K. Kapłan na wieki.
W. Który miał pieczę o ludu swoim.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława….
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NIESZPORY

K. Boże na ratunek mój przybądź.
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen.

HYMN

Troskliwość, jakąś miał o Bolesławie,
Złe jego sprawy widząc Stanisławie!
Gromiłeś śmiałe uczynki złośliwe,
Biłeś na życie króla niecnotliwe.
Groźby i łaska i żadna przyczyna
Nie zwyciężyła, wzbudzasz Piotrowina
Z grobu na światka, uproś mi poprawę
Życia, utrzymuj duszy mojej sprawę.

Antyfona: Za dni swoich nie bał się książęcia i żaden go mocą nie zwyciężył.
K. Mogący napominać w nauce zdrowy,
W. I tych co się sprzeciwiają, strofować.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława….
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA KOMPLETĘ

K. Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz.
W. I odwróć gniew Twój od nas.
K. Boże na ratunek mój przybądź.
W. Panie na wspomożenie moje pospiesz.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków .Amen.

HYMN

Lecz król bezbożny przy świętej ofierze
Zadaje ranę i życie Ci bierze;
Potem na sztuki rozsiekane ciało
Wnet rozlicznemi znaki zajaśniało;
Rozcięte członki orły zgromadziły;
I inne cuda Twoją śmierć wsławiły;
Niechże i nasza o święty Patronie,
Całość Ojczyzny zostanie w Twej obronie.

Antyfona: Dobry Pasterz daje duszę swoją za owce swoje.
K. W tem poznaliśmy miłość.
W. Że za nas duszę położył.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA
Boże, któryś św. Stanisława Biskupa i Męczennika na obronę i ozdobę Kościoła Twojego dać raczył i osobliwszemi go łask Twoich darami i cudami, mianowicie wskrzeszeniem umarłego Piotrowina ozdobił, użycz nam łaski twej, abyśmy w Kościele świętym Twoim cnotą i pobożnością jaśniejąc, w nim aż do zgonu życia statecznie stali, i za przyczyną tego cudotwornego sługi Twojego od śmierci wiecznej zachowani byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Św. Na wieki wieków. Amen.
K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Pięciu Braciach Męczennikach

Godzinki o Matce Bożej Bolesnej