w

Godzinki o Pięciu Braciach Męczennikach

NA JUTRZNIĘ

1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pustelników,
zacznijcie chwalić łaski świętych Męczenników.
2. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku i zawsze, i ninie,
niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
HYMN

1. Witajcie z włoskich krajów, nasi Pustelnicy,
na naszej polskiej ziemi pierwsi Męczennicy.
2. Tu Wasze miejsce życia święte przedtem było,
tu koroną męczeńską głowę uwieńczyło.
3. Chwałą kraju polskiego, nasi Patronowie,
jesteście doświadczeni, każdy o tym powie.
4. Brońcie od zguby wiecznej nas Polaków wiernych,
miejcie wszystkich nas w swoich oczach miłosiernych.
NA PRYMĘ

1. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu…
HYMN
1. Witajcie zakonnicy z klasztoru włoskiego,
zaproszeni do Polski przez króla Chrobrego.
2. Janie i Benedykcie, Romualda syny,
głoście wiarę w Chrystusa z świętej swej przyczyny.
3. Bolesław Chrobry prosił Was ku swej obronie,
bądźcie opiekunami naszymi przy zgonie.
4. Abyśmy żadnej plagi nigdy nie doznali,
daj to, Boże wszechmocny, abyśmy wytrwali.
NA TERCJĘ

1. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu…
HYMN
1. Witajcie sławni w Polsce, wierni i gorliwi,
z Wojciechem, polskim świętym, o wiarę troskliwi.
2. Tym, co szatańskim czynom na usługach byli,
Wy wszystko mocą Boską co złe, to zniszczyli.
3. Za co nasz Wojciech święty okrutnie zabity,
życie oddał za wiernych i plon dał obfity.
4. Niech za Waszą przyczyną grzechy wyznajemy,
przy pokucie serdecznej skruchę okażemy.
NA SEKSTĘ
1. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu…
HYMN

1. Witajcie po męczeństwie Wojciecha świętego
na ziemi Kazimierskiej narodu polskiego.
2. Z kraju Was złość poganów sromotnie wygnała,
depcząc prawdę i wiarę przed Bogiem przegrała.
3. Opatrzność Boska z Wami, gdy czterech złączyła
Braci do prac zbawiennych, ludziom upatrzyła.
4. Mateusza, Izaaka, Barnabę, Krystyna,
prosimy, niech wspomaga nas Wasza przyczyna.
NA NONĘ
1. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu…
HYMN

1. Witajcie pełni darów z Boskiej wszechmocności,
których Warn Bóg udzielił z swojej Opatrzności.
2. O łasko Chrystusowa z Wami, Pustelnicy,
co z nami Bóg ma czynić wiecie, Męczennicy.
3. Wznoście prośby do Niego, aby się zlitował,
winę li grzechy nasze łaskawie darował.
NA NIESZPORY

1. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
2. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu…
HYMN

1. Witajcie sławni chwałą, na puszczy słynący,
swym życiem heroicznym wzór dla nas czyniący.
2. Tym wszystkim król Bolesław wielce zachęcony
przybył do Was z wizytą, dając Wam ukłony.
3. Przez modły Wasze, Święci, dary ofiarował,
aby honor Kościoła w Polsce się zachował.
4. Bądźcie więc Kościołowi zawsze patronami,
pod Waszą się opiekę wszyscy uciekamy.
NAKOMPLETĘ

1. Zasłońcie nas od gniewu tarczą swej obrony,
od głodu, ognia, wojny, strzeżcie od tej strony.
2. Ty, Panie, wiernym Twoim przybądź ku pomocy,
a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu…
HYMN

1. Witajcie srebra, złota szczerzy wzgardziciele,
bo nie w nim, ale w Bogu ufaliście wiele.
2. Chociaż Barnaba święty zwraca dary króla,
łakomstwo jednak zbójców życie Wam odbiera.
3. Wzięliście za wzgardę darów męczeńską koronę,
my dzisiaj Was prosimy o Waszą obronę.
4. Abyśmy zło na świecie miłością zwalczali,
a królestwo niebieskie w nagrodę dostali.
OFIAROWANIE GODZINEK

l. Ofiarujem Ci modły, wszechmogący Boże,
niech nas prośba męczeńska przed Tobą wspomoże.
2. Prosimy, przyjm łaskawie serc naszych ofiarę,
odpuść nam wszystkie grzechy, daruj winę, karę.
MODLITWA

Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych Męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, spraw łaskawie, aby tu, na ziemi zbroczonej Ich krwią męczeńską, wspierały nas modlitwy tych Świętych, byśmy mogli w wieczności cieszyć się z Nimi uczestnictwem w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst Godzinek przekazany przez Bractwo Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Barnabasie

Godzinki o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku