w

Godzinki o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa

Jutrznia:
Zawitaj Ciało Najświętsze i Krew Pana święta
Witaj tajemnico Eucharystii niepojęta!

Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Przychodzisz na świat o Jezu, Mesjaszu prawdziwy,
Prorokiem jesteś zacnym, z wielkimi dziwy!

Wesele bardzo zacne w Kanie wnet sprawiono,
Pana Jezusa i uczniów na nie zaproszono.

Jezusie Chrystusie, Tyś przez swoje znaki
Na weselu w Kanie wodzie dał winne smaki.

Wtedy prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody, wino zaczerpali.

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Módlmy się! Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Pryma:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ludzi Jezu nauczałeś, nauki im dawałeś,
Na górach, na pustyniach wszystkich pouczałeś.

Kiedy wielki tłum przy Tobie na pustyni ostał
Chciałeś, aby każdy pouczony nakarmiony został.

Na pustkowiu chleb i ryby, cudownie rozmnażasz
Dziękczynienie Ojcu za dar chleba składasz!

Wszyscy na pustyni jednogłośnie stwierdzili:
“To król-prorok, którego inni nam głosili!”

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Tercja:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Jezu jesteś Chlebem żywym, który zstąpił z nieba,
Za to Tobie świat cały wraz z niebem śpiewa!

Święta Krew Twoja dla was jest napojem,
Pijąc ją pokornie napełniamy dusze pokojem!

Pokój niech w naszych duszach już dzisiaj zagości,
By do Królestwa Bożego wejść pośród radości!

Twój rozkaz, o Jezu, ciągle wypełniamy,
Za cuda czynione, Chryste Cię kochamy!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Seksta:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ciała i Krwi Pańskiej sławmy Tajemnicę,
Którą Jezus wylał jako łask krynicę.

W wieczerniku noc ostatnią przy świętej wieczerzy
Pełniąc wszystko jak należy, uczniom się powierzył.

“Oto Ciało moje!”- pokarm święty z rąk im dał
“Oto Krew moja!”- czyńmy to, czego przepis chciał!

Bądź, o Jezu pochwalony, w Najświętszym Sakramencie,
Ciebie Boże uwielbiamy teraz, w tym momencie!

Błogosław każdego, kto do Ciebie się ucieka,
Bo przy Twoim ołtarzu, czeka nas pociecha!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Nona:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Chryste zmartwychwstałeś, po trzech dniach z grobu wstałeś
Radość wszystkim oznajmiłeś, do uczniów się udałeś!

W drodze do miasta Emaus, Łukasza z Kleofasem
Spotkałeś ich o Jezu, wieczornym czasem!

Dla nich po raz kolejny chleb święty łamiesz,
Święte pisma pośród nich, jak kiedyś wyznajesz!

Pozwól nam Cię poznać przy łamaniu chleba,
Przywróć nam radość Twego zbawienia!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Nieszpory:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Gdy odeszłeś Jezu do Ojca, pierwsi chrześcijanie,
Sprawowali Ofiarę, dzięki Tobie, o Panie!

Łamali dla Ciebie, chleb święty żywota,
Pośród ludów zwaśnionych nastawała zgoda!

Ludzie niewierni, ku Tobie się zwracali,
Za swoje wielkie grzechy, ciągle żałowali!

Przebacz nam, o Jezu nasze nieprawości,
Odsuń od nas, Panie wszystkie sprośne złości!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Kompleta:
Przez Najświętszy Sakrament, do siebie nas nawróć,
Wszelkie Twe zagniewanie, od nas, prosim, odwróć!

Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ze świętego Domu, o Jezu, ciągle patrzysz na nas
Przyjdziesz ponownie na ziemię, kiedy nadejdzie czas!

Zostałeś pośród nas, w Najświętszym Sakramencie,
Nieustannie wielbimy Ciebie w każdym życia momencie!

Dziękujemy Ci wielce, o Jezu kochany,
Że w biały chlebie jesteś na wieki schowany!

Błogosław nam wszystkim, Panie miłościwy,
Przebacz nasze grzechy, Sędzio litościwy!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Ofiarowanie godzinek:
Z pokłonem, Jezu najdroższy, ofiarujem Tobie
Te święte godzinki ku czci Twej i ozdobie!

Prosim byś nas, o Jezu, drogą Swą prowadził,
Po śmierci do nieba nas zaprowadził!

Zdrowia, radości, spokoju wszystkim nam daj
Błogosław rodzinom, błogosław nasz kraj!

Bądź pochwalony, Najświętszy Sakramencie
Na wieki Twoja chwała wszędzie już słynie!

Antyfona:
Spożywamy Ciało i Krew Twą pijemy,
Trwamy w Tobie, Ty w nas trwaj wiecznie!

P- O święta Uczto, w której Chrystusa spożywamy i pamiątka męki Jego uczczona
W- Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej chwały udzielana bywa!
P- Módlmy się! Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!

Zakończenie godzinek:
Zawitaj Ciało i Krew Jezusa
W Najświętszym Sakramencie utajone! (3x)

lub:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
Teraz, zawsze i na wieki wieków, Amen! (3x)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Boskiej Opatrzności

Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu