w

Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu

JUTRZNIA

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Patriarcho ubogich, cnego pokolenia, *
Franciszku, lutnio głośna Boskiego imienia.
Przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj wołania, *
byśmy zachowywali Boże przykazania.
Także zło zwyciężali, żyli świątobliwie, *
a wszelkie przeciwności znosili cierpliwie.
Byli zawsze poddani Bożej Opatrzności *
i z tobą się spotkali w szczęśliwej wieczności.
Ty wzorem jesteś życia Bogu oddanego *
i dobroci do świata przezeń stworzonego.
Niech przykład Twój, Franciszku, teraz nas pobudzi,*
byśmy Boga kochali oraz wszystkich ludzi.

K. Naznaczyłeś, Panie, świętego Franciszka,
W. Świętymi znakami ran Twoich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najłaskawszy, Panie Jezu Chryste, który dla rozpalenia serc naszych miłością Twoją wycisnąłeś na ciele serafickiego Franciszka święte znamiona męki Twojej, dozwól nam, byśmy przez jego zasługi i wstawiennictwo mogli przez cierpienia mieć uczestnictwo w Twoim krzyżu, a przez czyny pokuty zadośćczynili za nasze winy i otrzymali Twoje miłosierdzie. Który żyjesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

MODLITWA PORANNA [LAUDES]

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Seraficki Ojcze, wezwał Cię Zbawiciel, *
byś według Ewangelii ułożył swe życie.
Wstaw się teraz za nami do Pana naszego, *
byśmy Cię naśladując żyli w łasce Jego.
Ty dla imienia Pana wszystko zostawiłeś *
i jako Biedaczyna do nieba wkroczyłeś.
Prowadź nas swym przykładem po drogach zbawienia, *
byśmy doszli do nieba i sławili Pana.
O twórco trzech zakonów, seraficki Święty, *
i Obrazie Chrystusa, wzorze niepojęty.
Wyproś ten dar u Pana, byśmy wierni byli *
i Ciebie naśladując niebo osiągnęli.

K. Jako ubogi Franciszek wkroczył do nieba,
W. Gdzie został przyjęty w poczet aniołów i świętych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przedziwnie pociągnąłeś serafickiego Franciszka i wprowadziłeś go na drogę swoją; Ty sprawiłeś, że dla miłości Twojej porzucił wszystko, aby zdobyć niezniszczalne dobra niebieskie: pokornie Cię prosimy pociągnij i nas łaską swoją i obdarz serca prawdziwą mądrością, byśmy za jego przykładem i wstawiennictwem szukali jedynie Twojego Królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA TERCJĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O mężu apostolski, na wskroś katolicki, *
Ty z Ewangelią w sercu poszedłeś do wszystkich.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy to czynili: *
codziennym życiem naszym o Bogu świadczyli.
Ty jedynym dla cnoty wzorem ludziom byłeś *
wiodąc życie pokutne z Panem się złączyłeś.
Przez pokorę, modlitwę oraz Twe zasługi *
obyśmy mogli wkroczyć w szczęsne nieba progi.
Niech Święty Duch rozpali serca swym płomieniem, *
aby Boga wielbiło każde ludzkie plemię.
Niech za Twoją przyczyną Pan nam błogosławi, *
zachowa od nieszczęścia i z grzechu wybawi.

K. Napełniłeś darami Ducha Świętego swego sługę Franciszka,
W. Który stał się potężnym heroldem Twojej Ewangelii.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, który przez sługę swego Franciszka odnowiłeś życie ewangeliczne w Twoim Kościele; Ty go rozpaliłeś taką miłością, że głosił Twoją ewangelię wszystkim ludziom: niech jego wstawiennictwo i przykład ukaże nam drogi naśladowania Ciebie i wskaże sposoby dawania świadectwa o prawdzie Twojej Ewangelii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA SEKSTĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O podporo Kościoła i Jego Patronie, *
Seraficki Franciszku, chlubo i korono!
Wspieraj nas dziś przed Panem, byśmy w wierze trwali *
w jedności i miłości Kościół budowali.
Ty, co ramieniem słabym Kościół ocaliłeś *
od upadku ratując wiernych ochroniłeś.
Módl się także za nami, byśmy tu na ziemi *
byli wolni od grzechu utraty zbawienia.
Ty wiarą się kierując Kościół miłowałeś, *
Bo w nim tworzymy wszyscy Chrystusowe Ciało,
Niech duch Twój Ojcze Święty, mieszka w ciałach naszych, *
byśmy wielbili Boga poprzez wszystkie czasy.

K. Panie, Ty wybrałeś serafickiego Franciszka,
W. Aby dokonał dzieła odnowy Twojego Kościoła.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy Panie, Jezu Chryste, Ty dla ludzkiego zbawienia ustanowiłeś Kościół, w którym przedziwnie przebywasz i prowadzisz dzieło zbawiania: Ty przez serafickiego Franciszka odnowiłeś go i sprawiłeś, że stał się znakiem Twojej miłości do człowieka; za jego przyczyną udziel nam tej łaski, byśmy świadomi przynależności do Twego Kościoła uczestniczyli w dziele zbawienia wszystkich ludzi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NONĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Bracie wszystkich ludzi, całego stworzenia, *
Franciszku seraficki, hołd Tobie i pienia.
Wstawiaj się więc za nami do naszego Pana, *
byśmy tworzyli jedno, my Jego owczarnia.
Odnosząc się z miłością do człeka grzesznego *
prosiłeś przebaczenia Boga łaskawego.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy otrzymali, *
To Boże miłosierdzie, Jego wszystkie dary.
Tyś to w Porcjunkuli wielki dar otrzymał *
od Królowej Aniołów, która wyprosiła
u Syna Jedynego odpust, darowanie *
skruszonym, żałującym grzechów popełnionych.

K. Panie, Ty wysłuchałeś modlitwy świętego Franciszka.
W, I objawiłeś wspaniałość swego miłosierdzia.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, Ty dla zgładzenia grzechów naszych podjąłeś krzyż i mękę okrutną; Ty wybrałeś swego sługę Franciszka i przez wielorakie cierpienia sprawiłeś, że stał się uczestnikiem męki Twojej, a przez żarliwą modlitwę wyjednał wielki dar odpustu Porcjunkuli: za Jego przyczyną pomnóż nad nami miłosierdzie swoje i udziel przebaczenia grzechów, byśmy odkupieni przez Ciebie mogli godnie wraz ze wszystkimi świętymi chwalić Twoje imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NIESZPORY

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Święty Serafinie, na Alwerni szczycie *
nad męką swego Pana Tyś płakał obficie.
Obyśmy za Twym wzorem nad tym rozmyślali*
że Chrystus za nas cierpiał na górze Kalwarii.
Wtem oto ci się zjawia serafin niebiański *
by na Twym ciele świętym wyryć rany Pańskie.
Prosi m Cię, o Franciszku, przez Twe święte rany*,
byśmy Chrystusa Pana życiem swym kochali.
O drugi Chryste czasów, coś w Boskiej miłości *
cały się rozmiłował z wielką żarliwością·
Wejrzyj z wysoka z nieba, gdzie stale przebywasz *,
w domu wieczystym Ojca dusza Twa szczęśliwa.

K. Przez znamiona świętych ran Twoich,
W. Upodobniłeś do siebie, Panie, serfickiego Franciszka.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W., A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez znamiona bolesnej męki swojej wyróżniłeś serafickiego Franciszka i dałeś mu uczestnictwo w swoich zbawczych cierpieniach: prosimy Cię pokornie, byśmy wsparci jego wstawiennictwem mogli z poddaniem woli Bożej przyjąć cierpienia życia i stali się narzędziami Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

NA KOMPLETĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witając śmierć cielesną życia zakończenie, *
Tyś Zakon swój powierzył Przenajświętszej Pannie.
O spraw to, Ojcze Święty, by w godzinie śmierci*
Wyszła nam na spotkanie Matka wszystkich Świętych.
Ty jako Patriarcha podałeś wskazania, *
by nasze życie było godne powołania.
Bośmy przecież wybrani do życia wiecznego, *
Odkupieni Krwią Boską Pana Najświętszego.
Tyś błogosławił braci jak Jakub przed wieki, *
zostawiając zadatek swej czułej opieki.
Niechaj ta łaska Boża i błogosławieństwo *
towarzyszy nam zawsze, a zwłaszcza przy śmierci.

K. Udziel nam, Panie, Twego błogosławieństwa,
W. Przez zasługi serafickiego Franciszka.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez zasługi Twojej bolesnej męki obdarzyłeś rodzaj ludzki łaską i wszelkim błogosławieństwem, pokornie Cię prosimy: wejrzyj na nas z miłością i przez wstawiennictwo serafickiego Ojca Franciszka obdarz nas upragnionym błogosławieństwem, byśmy w pokoju mogli pewną drogą zdążać do życia wiecznego, gdzie Ty, Bóg prawdziwy, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Niech Pan nam błogosławi i niech nas strzeże [bis]
Niech nam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad nami [bis]
Niech obróci ku nam twarz swoją i obdarzy pokojem.
Niech Pan nam błogosławi. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

O Seraficki Ojcze przyjm to rozważanie, *
ku chwale większej Boga na moje zbawienie.
I proszę cię pokornie, abym w mojej duszy *
przez skruchę doskonałą pęta grzechu skruszył.
Żyjąc nadzieją, wiarą i Bożą miłością *
doszedłeś do bram nieba drogą Pańską prostą.
Oby się w sercach naszych wiara pomnożyła *
z nadzieją i miłością, z Bogiem nas złączyła.
Byśmy tutaj na ziemi, a potem w wieczności *
trwali przed tronem, Boga, który jest miłością.
Byli zawsze szczęśliwi, że Boga wielbimy *
Z Tobą, Ojcze Franciszku, w niebie i na ziemi.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa

Godzinki o św. Michale Archaniele