w

Boże nie według grzechów naszych

Boże nie według grzechów naszych, ani według nieprawości naszych, oddaj nam; miłosierdziem Twym racz nas pocieszyć. Dopomóż nam o Boże! w Tobie zbawienie moje. Według Chwały Imienia Twego, wybaw nas Panie: bądź nam miłościw według dobroci Twojej. Pokaż nad nami zmiłowanie ojcowskie. A daj nam ocalenie i zbawienie w Tobie Boże! który się więcej dajesz przebłagać szczerym żalem pokutujących niżeli się obrażasz przestępstwami grzeszników. Ludu Twego do Ciebie wołającego, racz litościwie wysłuchać prośby, a odwróć gniewu Twego kary, które nas gnębią i kamieniem grobowym przywalają; zrzuć z nas ten kamień, jakeś go zrzucił z grobu Twego, Zbawicielu nasz; a pozwól nam powstać z cierpień dręczących.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Modlitwa do Najświętszej Panny w potrzebach kraju

Pieśń za ojczyznę