w

Modlitwa do Najświętszej Panny w potrzebach kraju

Najdostojniejsza , najświętsza Maryo Panno Matko Boża królowa nieba i nas nieszczęśliwych; udaję się do Twego miłosierdzia i łaskawości. Pocieszycielko smutnych, uproś nam pociechę, wspieraj nas Twojem wstawieniem się do Boga za naszemi nieszczęśliwemi współziomkami, i o przebaczenie win naszych, przez które zasłużyliśmy na gniew Boży i srogie plagi, które ponosimy. Kieruj nasz oręż i szyki wojenne; okrywaj płaszczem bespieczeństwa i litości, jakeś to czyniła dla Twych, Paulinów. Wstaw się o szczęście dla nas wszystkich, o pomyślność dla wojujących w polu krwawem braci naszych; o dobro i uszczęśliwienie obrońców naszych. O przenajświętsza i najpewniejsza serc utrapionych pociecho, o błogosławiona Maryo! do ciebie się uciekamy; Twojej pomocy i opieki żądamy, błagając, nie opuszczaj nas nigdy, ale i w teraźniejszej potrzebie, podaj nam macierzyńską rękę, opiekunko sierót. Przybądź na pomoc naszą bo w Tobie nadzieję pokładamy, wspomóż nas matko miłosierdzia, królowo nasza pocieszycielko nasza, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Pani nasza wysłuchaj nas; przypuść do uszu Twoich wołanie nasze i modlitwy nasze. Prześladuje nas przeciwnik i z prochem równa i miesza. Czernią nas kłamliwie i bardzo zasmucają ducha naszego, więc Ty nie odwracaj oblicza Twego od poddanych Twoich: prowadź ich aby nie wpadli z potępionemi do Piekła. Napraw i życie i sumienie nasze. Pani nasza błogosławiona Maryo; nie dopuszczaj aby nas Pan w zapalczywości swojej karał, i w gniewie swoim zatracał; wszakże umarli i zatraceni, już cię wzywać nie będą mogli. Wstawiaj się za nami, najświętsza Maryo Panno i wy wszyscy święci patronowie którzy kiedyś należeliście do tej ziemi, a teraz stoicie przy tronie Boga naszego, złączcie prośby nasze z naszemi, abyśmy upragniony skutek modłów i życzeń naszych otrzymali; przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się.
Racz Panie ocalić sługi Twoje nadzieję mające w Tobie; Boże racz zbawić lud Twój ze łzami do Ciebie wołający. Bądź nam Panie tarczą mocną od nieprzyjaciela głównego; niech przestanie brać górę nad nami, przez miłosierdzie Twoje, i mękę Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Modlitwa za ojczyznę do św Stanisława

Boże nie według grzechów naszych