w

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu

NA JUTRZNIĘ.

Zacznijcie usta nasze chwalić swego Pana, Ze nam z Książąt niebieskich Straż od Niego dana. Przybądź nam ku pomocy, Stróżu nasz Aniele, Broń od pokus dusz naszych póki będą w ciele. Chwała Ojcu i Synowi jego przedwiecznemu, i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu; Jak było na początku i zawsze i ninie Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
HYMN.

Witaj Stróżu Aniele,
duszy mej Piastunie,
Pociecho utrapionych,
pilny Opiekunie!

Witaj mój najwierniejszy
w życiu Przyjacielu,
Witaj w największych smutkach
serc Pocieszycielu!

Niech będzie pochwalony Bóg,
który przez ciebie
Nie opuścił Agary
w największej potrzebie:

Na puszczy gdy z pragnienia
Izmael przymiera,
Przez Ciebie Bóg pociechę:
zdrój wody otwiera.

Pociesz i nasze dusze
w tem życiu spragnione,
Pociesz serca boleścią
i smutkiem trawione:

Otwórz nam żywej wody
łask Boskich krynicę
Uśmierz pokus szatańskich
srogą nawałnicę.

ANTYFONA. Oto ja posyłam Anioła mego, któryby szedł przed tobą i strzegł cię na drogach i wprowadził na miejsce, którem nagotował: Szanuj go i słuchaj głosu jego.

V. W obecności Aniołów śpiewać Ci będę, Boże mój,
R. I będę wyznawał Święte Imię Twoje.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, który dziwnym porządkiem rozrządzasz służbę Aniołów i ludzi, spraw łaskawie, prosimy Cię, aby Ci, którzy Tobie w niebie asystują, nas także na ziemi w życiu naszem wspierali. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. V. Błogosławmy Panu. R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. R. Amen.

NA LAUDES.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Witaj święty Patronie
z nieba nam zesłany,
Byś nas chronił od złego,
goił duszne rany!

Chroń od grzechu szemrania,
przymnóż silnej wiary,
Gdy Bóg od nas zażąda
serdecznej ofiary;

Jako od Abrahama,
dla większej wierności,
Zażądał z Izaaka
ofiary miłości.

Abraham bez szemrania
Bogu w silnej wierze
Poświęca jedynaka
na stosie w ofierze.

Lecz Bóg, co nie ofiary,
a serca przyjmuje,
Przez Anioła mu rękę
od ciosu wstrzymuje.

Wstrzymaj, święty Patronie,
i w nas wymierzony
Cios gniewu Boskiej ręki
grzechem zasłużony.

ANTYFONA. Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Państwa, Księstwa, Mocarstwa, Mocy niebieskie, Cherubinowie i Serafinowie, i wszystkie wojsko niebieskie chwalcie niebios Pana.

V. Uwielbiajcie z nami Boga Najwyższego.
R. Wszyscy Święci Aniołowie Jego.
V. Panie wysłuchaj i t. d. (jak wyżej).

NA PRYMĘ.

Przybądź nam ku pomocy i t. d.

HYMN.

Witaj ucieczko grzesznych,
nadziejo błądzących,
Zawitaj gwiazdo morska
i porcie tonących!

Karze Pan zagniewany
potopem świat cały;
Nad najwyższe gór szczyty
już wody wezbrały;

Ginie wszystko, co Pańskiej
sprzeciwia się mocy,
Ginie lud i zwierzęta
w strasznej śmierci nocy,

Tylko Noe z rodziną
płynie po wód toni:
Anioł steruje arką,
od zagłady chroni.

Steruj, święty Sterniku,
chroń od zatonienia,
Łódź naszego żywota
w potopie zgorszenia.

Nie daj w grzechach utonąć,
chroń od przewrotności,
Daj szczęśliwie dopłynąć
do portu wieczności.

ANTYFONA. Przed obecnością narodów się nie bójcie, albowiem w sercach waszych pokłon oddajcie i bójcie się Boga, — Anioł bowiem jego jest z wami.

V. Anioł Pański stanął około ołtarza Kościoła,
R. Mając złotą kadzielnicę w ręku swojem.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA TERCYĘ.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Witaj nasz Przyjacielu
dasz naszych Strażniku,
Witaj mężny Pogromco
szatanów bez liku.

Walczysz ze mną serdecznie,
gdy śpię w grzechu nocy,
Oświecasz ciemny rozum,
dodajesz pomocy,

Lęka się Jakób brata,
gdy do swej krainy
Na rozkaz Boży wraca
z hufcami drużyny,

Pan Bóg mu dla otuchy
posyła Anioła,
Który się z nim mocuje,
nowem mianem woła.

Jakób nie zwyciężony
od Bożego sługi
Żąda błogosławieństwa
na życia wiek długi.

Pobłogosław, Aniele,
i nam w długiej drodze
Do niebieskiej ojczyzny
uciśnionym srodze.

ANTYFONA. Żyje śam Pan, gdyż mnie strzegł Anioł jego i stąd idącego i tam mieszkającego i stamtąd się tu wracającego.

V. Błogosławiony Bóg, który posłał Anioła swego,
R. I wybawił sługi swoje którzy w Nim ufali.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA SEKSTĘ.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Zawitaj Wodzu Wielki
cnego Izraela!
Witaj pewna obrono
od nieprzyjaciela!

Tyś lud boży prowadził
z egipskiej niewoli,
Tyś go przed Faraonem
zasłonił w niedoli:

W dzień mu drogę wskazując
cienistym obłokiem,
A w nocy przyświecając
promieni potokiem,

Wyzwól i nas z niedoli,
usłysz nasze jęki,
Chroń od nieprzyjacielskiej
i szatańskiej ręki.

Prowadź biednych wygnańców,
wskaż drogę zbawienia,
Udziel rady i mocy
świętego natchnienia.

Niech nam twa jasna postać
przy śmierci zapłonie:
Bądź naszym przewodnikiem
w życiu i przy zgonie.

ANTYFONA. Jeśli usłuchasz głosu Anioła mego a uczynisz wszystko, co mówię: nieprzyjacielem będę nieprzyjaciołom twoim i utrapię tych, którzy ciebie trapią i pójdzie Anioł mój przed tobą. V. Aniołom swoim rozkazał Bóg o tobie, R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. V. Panie wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA NONĘ. Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej).

HYMN.

Zawitaj sprawiedliwych
wyroków Strażniku,
Witaj grzechów mścicielu,
złego przeciwniku!

Gdy w Sodomie, Gomorze
lud w złem przebrał miarę,
Przez Cię Pan mu wymierza
zasłużoną karę.

Gore w siarczystym ogniu
prześliczna kraina,
Lecz o swoich wybranych
Pan nie zapomina.

Przez Cię Lota prawego
od ognia ocala
I w bezpiecznem ustroniu
zamieszkać dozwala.

O Aniele, i teraz
świat płonie grzechami:
Wstrzymaj słuszny gniew Boży
swojemi modłami

Wyrwij nas z tego świata
nieczystych płomieni,
Niech przez Ciebie do nieba
będziem wprowadzeni.

ANTYFONA. O Panie Niebieski spuść Anioła Twego dobrego przed nami w bojaźni i strachu wielkości ramienia Twego, aby się przelękli, którzy z bluźnierstwem idą przeciw świętemu ludowi Twemu.

V- Anioł Pański w koło bojących się broni.
R. I wyrwie ich z ostatniej niebezpieczeństw toni.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej).

NA NIESZPORY.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej).

HYMN.

Witaj pogromco piekła,
zwycięzco szatana,
Ochłodo duszom w czyścu
od Boga zesłana,

Witaj w niebezpieczeństwach
obrono jedyna!
Przez Ciebie zwierz i ogień
sił swych zapomina.

Daniel lwom na pożarcie
okrutnie rzucony,
Przez Cię od ich paszczęki
został ochroniony.

Babilońscy młodzieńcy
ku wszystkich zdumieniu,
Pod twą strażą bezpieczni
w ognistem płomieniu.

Spójrz, Aniele, w koło nas,
jako lew ryczący,
Krąży szatan
i ogień roznosi trawiący:

Chroń nas od paszczy jego,
chroń od żądz płomieni;
Niech przez Cię z mąk czyścowych
będziem wybawieni.

ANTYFONA. Bóg mi posłał Anioła swego i zamknął paszczęki lwom aby mi nie szkodziły.

V. We wszelkiem utrapieniu Bóg o nas pamięta,
R. A Anioł Oblicza Jego nas wybawi.
V. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej.)

NA KOMPLETĘ.

Niech nas Anioł Stróż,
Panie, do Ciebie nawróci,
A gniew Twój odwróciwszy,
łaskę Twą przywróci.
Przybądź nam ku pomocy i t. d. (jak wyżej.)

HYMN.

Witaj nasz Dobrodzieju
i osłodo życia.
Witaj Pocieszycielu
w troskach od powicia!

Tyś samego Chrystusa
cieszył z woli Boga,
Gdy Go w Ogrójcu zdjęła
przedśmiertelna trwoga;

Tyś Mu kielich goryczy
słodził tem wspomnieniem,
że święta Jego męka
jest ludzkiem zbawieniem.

Gdy i na nas Bóg włoży
ciężki krzyż cierpienia.
Przypomnij, że dla swego
niesiem go zbawienia.

W ciężkim smutku i w niemej
pocieszaj rozpaczy,
Że nam grzechy i kary
Bóg odpuścić raczy.

Nie odstępuj nas w żadnej
życia przeciwności,
I szczęśliwie doprowadź
do rajskiej wieczności.

ANTYFONA. Wszyscy są duchowie usługujący na posługę posłani dla tych, którzy dziedzictwo zbawienia wziąść mają.

V. Błogosławieni z serca wszyscy Pana Aniołowie.
R. Potężni w mocy, czyniąc wszystko w Boga Ojca słowie.
R. Panie, wysłuchaj i t. d. (jak wyżej).

Ofiarowanie godzinek.

Z pokłonem, święty Stróżu,
niech u stóp Twych złożę
Te godzinki i serce
w najgłębszej pokorze.

Przyjmij od nas łaskawie
te dary wdzięczności
I nigdy nie wypuszczaj
z swej świętej miłości.

Nie odstępuj grzesznika,
troskliwy Patronie,
Najbardziej przy ostatku
życia mego -— zgonie.

Spraw niech pod Twemi skrzydły
żyjąc tu bezpiecznie
Potem Boga chwalimy
w niebie z Tobą wiecznie.

ANTYFONA. Święci Aniołowie Stróżowie nasi, brońcie nas w walce tego żywota, abyśmy nie zginęli na strasznym Sądzie Pańskim.

V. Tarczą Cię prawda Jego całego zastawi,
R. I od niebezpieczeństwa nocnego wybawi.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, który z niewymownej opatrzności Twojej świętych Aniołów Twoich na straż naszą posyłać raczysz, daj nam prosimy, abyśmy tu na ziemi za ich wstawiennictwem od wszelkiego złego ochronieni, potem w Królestwie Twoim z nimi królować i cieszyć się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który żałobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

V. Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami.
R. Amen.

Na zakończenie Godzinek śpiewa się trzykrotnie:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, Pełne są niebo i ziemia chwały Jego.

za: Cześć Aniołom Stróżom (1926r)

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Teresie od Dzieciątka Jezus

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej