piesni

„Przychodzisz” – zespół ZaNim

przez Posted on 0 Comments 1 min read 452 wyświetlenia

Wykonanie: zespół ZaNim (www.zanim.com.pl) w składzie:
Śpiew: Monika Banach (solo), Joanna Bendkowska, Bogusława Ciechanowska-Gniewek, Małgorzata Ejchman, Marta Ejchman, Marta Przybylska, Liliana Skowron, Beata Wójtowicz, Przemysław Bendkowski, Zbigniew Fidos.
Zbigniew Fidos (gitary, instrumenty klawiszowe), Łukasz Ciesielski (instrumenty klawiszowe), Marek Wdowiak (gitara basowa), Paweł Krzywański (perkusja), Sylwek Janiak (instrumenty perkusyjne), Ewa Ambrożek (skrzypce), Kamil Kraska (akustyk). Gościnnie: Kuba Sokoliński (gitara basowa), Przemysław Szafarz (saksofon).
Realizacja nagrań: Leonard „Kuba” Jakubowski.
Utwór pochodzi z pierwszej płyty zespołu ZaNim. Premiera: lato-jesień 2017.

Muzyka i słowa: Zbigniew Fidos.

Montaż filmu: Joanna Bendkowska, Katarzyna Bendkowska z wykorzystaniem ujęć z Zorki5.

Tekst:
To wszystko takie dobre
Jak dobry chleb
Pachnący Twoim domem
Ogrzej mnie
To wszystko takie święte
Jak matki łzy
I takie niepojęte
Duchu przyjdź

Przychodzisz jak poranny brzask
Jak chleba smak, jak letni wiatr
Napełniasz nas strumieniem łask
Duchu Święty
Jak promień światła w gęstej mgle
Jak oddech dziecka w cichym śnie
Łagodnym szeptem wołasz mnie
Duchu święty

To wszystko takie święte
Jak święte Słowo, które daje życie
I takie niepojęte
Duchu przyjdź

Przychodzisz jak…

Jak święte Słowo, które daje życie
Duchu przyjdź

Przychodzisz jak…

Składanka Piosenek Religijnych

przez Posted on 0 Comments 1 min read 447 wyświetlenia

Stworzyłem kilka dni temu składankę popularnych piosenek religijnych śpiewanych przez polskich wiernych. Składanka trwa pół godziny i zawiera pieśni: Matko, ktora nas znasz, To Nie Gwoździe Cię Przybiły Lecz Mój Grzech, Popatrz jak prędko mija czas, Szedłem kiedyś inną drogą, Maryjo Królowo Polski, Zbawienie Przyszło Przez Krzyż, Idzie mój Pan, idzie mój Pan, Pan mnie strzeże.

Mam nadzieję, że składanka się Państwu spodoba! Proszę o komentarze 🙂

Wspominamy Świętego Szczepana

przez Posted on 0 Comments 5 min read 434 wyświetlenia

Postać św. Stefana (po grecku Stephanos, w wersji spolszczonej używanej w tłumaczeniach Nowego Testamentu – Szczepan), pojawia się na kartach Dziejów Apostolskich w opisie wyboru diakonów. Oto św. Piotr zarządził wybór siedmiu diakonów z misją posługi ubogim, tak by nie musieli się tym zajmować apostołowie i uczniowie. W ten sposób apostołowie i uczniowie mogli wszystkie swe siły poświecić na prace apostolskie, głoszenie katolickiej prawdy i udzielanie sakramentów. Dokonał się tym samym podział na kapłanów i diakonów. Ci ostatni jednak nie poprzestawali na posłudze ubogim, na pracach charytatywnych – jakbyśmy dziś powiedzieli, ale także głosili Ewangelię. Św. Szczepan nie wahał się starszyźnie żydowskiej powiedzieć prawdy. Wypomniał jej członkom, że ukrzyżowali Zbawiciela, że mają zatwardziałe serca i uparte dusze. Trzeba było nie małej odwagi by to uczynić.

Ukamienowanie Świetego Szczepana
Ukamienowanie Świetego Szczepana

Św. Szczepan – jak napisał św. Łukasz w Dziejach Apostolskich – był „pełen łaski i mocy”, co więcej „czynił cuda i znaki wielkie pomiędzy ludem” (Dz 6, 8). Starszyźnie żydowskiej to przeszkadzało, a dyskusje ze św. Szczepanem kończyły się porażkami żydów: „rozprawiając ze Szczepanem, (…) nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, który mówił” (Dz 6, 10). Wówczas do rozprawy ze św. Szczepanem skierowano fałszywych świadków. Powtórzono dokładnie to samo, co wydarzyło się w czasie sądu nad Zbawicielem – wystąpienie fałszywych świadków. Zaaresztowano więc św. Szczepana i postawiono przed sądem żydowskim. Zarzucono mu bluźnierstwo przeciw Bogu, a więc dokładnie to samo co wcześniej zarzucano Panu Jezusowi.
Sam wygląd diakona wprowadził sędziów w zdumienie: „wszyscy, którzy siedzieli w radzie, patrząc w niego, widzieli oblicze jego jak oblicze anioła” (Dz 6, 15). Tym większe zdziwienie wywarła na żydowskich kapłanach mowa św. Szczepana. By ukazać prawdę o Panu Jezusie, o „Sprawiedliwym” – jak Zbawiciela nazwał św. Szczepan – rozpoczął on wywód od Abrahama. Potem opowiedział historię Józefa i Mojżesza, przypomniał Dawida i Salomona. Przypominał też jak żydzi buntowali się przeciw Mojżeszowi i innym prorokom. Z ust św. Szczepana padły pod adresem sędziów szczere słowa: „Twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu, wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak też i wy! Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? I zabili tych, co przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i zabójcami; wyście otrzymali Zakon przez posługę anielską, a nie zachowaliście go” (Dz 7, 51–53).

Święty Szczepan
Święty Szczepan

Takie słowa ugodziły żydów boleśnie, właśnie dlatego, że były od początku do samego końca prawdziwe: „gniew szarpał ich serca i zgrzytali nań zębami” (Dz 7, 54). Św. Szczepan natomiast im pełniej wypowiadał prawdę, tym głębiej zanurzał się w mistycznym uniesieniu. Św. Łukasza napisał o nim, iż był „pełen Ducha Świętego”. Wpatrywał się w niebo i „ujrzał chwałę Bożą, i Jezusa, stojącego po prawicy Bożej” (Dz 7, 55). W uniesieniu opowiedział głośno o tym co widział: „Oto widzę niebiosa otwarte, i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej” (Dz 7, 56). Znowu gniew szarpnął serca starszych żydowskich i znowu zazgrzytały ich zęby, tyle tylko że i jedno i drugie o wiele mocniej niż wcześniej. Zaczęli krzyczeć z oburzenia i „zatkali sobie uszy, i rzucili się nań razem. I wyrzuciwszy go z miasta, kamienowali” (Dz 7, 57–58). A egzekucję nadzorował Szaweł, który później dostąpił łaski nawrócenia i jako św. Paweł poszedł w ślady św. Szczepana, to znaczy także został męczennikiem za katolicką wiarę. Św. Szczepan zaś, pierwszy z długiego szeregu chrześcijańskich męczenników, umierał klęcząc pod gradem kamieni z pięknymi słowami modlitwy: „Panie Jezu, przyjmij ducha mojego! (…) Panie, nie poczytaj im tego grzechu!” (Dz 7, 59–60). Zbawiciel na krzyżu, przed swą śmiercią, wypowiedział niemal identyczne słowa: „Ojcze! Odpuść im…” (Łk 23, 34) i „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego!” (Łk 23, 46). Widać jak św. Szczepan upodobnił się do swego ukochanego Mistrza!

Święty Szczepan – bajka dla Dzieci:

Święty diakon został pochowany, a wierni „uczynili nad nim płacz wielki” (Dz 8, 2). Zwłoki męczennika spoczęły, jak napisał o. Hugo Hoever „w dzisiejszym Bet-Gemat, skąd je cesarzowa Eudoksja w V wieku przeniosła do Jerozolimy i złożyła we wspaniałej bazylice przed bramą damasceńską odbudowaną w wieku XIX przez dominikanów francuskich na dawnych fundamentach. Relikwie te w obawie przed sprofanowaniem w czasie najazdów Saracenów przewieziono najpierw do Konstantynopola, potem około roku 555 do Rzymu, do bazyliki św. Wawrzyńca”. Śmierć św. Szczepana wywołała eksplozję nienawiści i pierwszy pogrom chrześcijan. Żydzi wszczęli „wielkie prześladowanie przeciw Kościołowi, który był w Jerozolimie; i rozproszyli się wszyscy, prócz apostołów, po krainach Judei i Samarii” (Dz 8, 1). Szaweł „pustoszył Kościół, wchodząc do domów, i porywając mężów i niewiasty, oddawał ich do więzienia” (Dz 8, 3). Zamordowanie św. Szczepana i pogrom antychrześcijański były możliwe dzięki wakansowi trwającemu przejściowo na stanowisku rzymskiego namiestnika. Poncjusz Piłat został odwołany, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Był to rok 36. „Wykorzystali – pisał ks. Wincenty Zaleski – ten moment Żydzi, by dokonać samosądu na św. Szczepanie, co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa”.

(na podstawie: ks. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Wyd. Salezjańskie Warszawa 1996, oraz o. H. Hoevera, Żywoty świętych Pańskich, Warmińskie Wyd. Diec. Olsztyn 1985)


Joanna Słowińska – śpiew, Dominik Wania – instrumenty klawiszowe, Wojtek Fedkowicz – perkusja, Jacek Fedkowicz – bas, drumla | 'Święty Szczepan po kolędzie gdy chodził’ – krakowska pieśń kolędnicza powstała w kościele Św. Szczepana, z którego to kolędnicy, razem z kolędnikami z kościoła Św. Jana, szli po kolędzie do Panien Franciszkanek przy kościele Św. Jędrzeja | fragment koncertu: NOWE LATO – Joanny Słowińskiej kolędowanie, Dobrodzień 2011

Kiedyż, o Panie, tego świata dzieci

przez Posted on 0 Comments 1 min read 198 wyświetlenia

Kiedyż, o Panie, tego świata dzieci
Wzniosą radośnie do góry ramiona,
Patrząc, jak miłość w ludzkich sercach świeci,
Słysząc, jak boleść gdzieś w przepaściach kona?

Kiedyż, o Boże, wzniosły hymn wesela
Wzbije się w niebo, kędy moc Twa włada,
By głosić dobro, co byt rozaniela,
By głosić tryumf nad złem, co przepada?

Kiedyż, o Panie, jasna życia wiosna,
Z lodów boleści i nędzy odkryta,
Przejdzie nad światem piękna i radosna,
Syta bogactwem, wonią kwiatów syta?

Kiedyż, o Boże, tego świata syny
Złączą się społem w jeden uścisk bratni
I jak wśród wielkiej, zbratanej rodziny
Będą pierwszymi ci, co są ostatni?

Kiedyż, o kiedyż, wiekuisty Panie,
Ludy złączone pod błękitem nieba
Przy jednym stole będą jeść śniadanie,
Dzieląc się w zgodzie każdą kromką chleba?…

Mistletoe And Wine

przez Posted on 0 Comments 1 min read 405 wyświetlenia

Tekst Piosenki Świątecznej: Mistletoe And Wine
 
The child is a king, the carollers sing,
The old is past, there’s a new beginning.
Dreams of Santa, dreams of snow,
Fingers numb, faces aglow.

Christmas time, mistletoe and wine
Children singing Christian rhyme
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejoice in the good that we see.

A time for living, a time for believing
A time for trusting, not deceiving,
Love and laughter and joy ever after,
Ours for the taking, just follow the master.

Christmas time, mistletoe and wine
Children singing Christian rhyme
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejoice in the good that we see.

(Silent night, holly night)

It’s a time for giving, a time for getting,
A time for forgiving and for forgetting.
Christmas is love, Christmas is peace,
A time for hating and fighting to cease.

Christmas time, mistletoe and wine
Children singing Christian rhyme
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejoice in the good that we see.

Wykonanie Piosenki: Mistletoe And Wine

 
Wróć do:
[row_fluid][one_half] Piosenki Świąteczne

Piosenki Świąteczne
Piosenki Świąteczne
[/one_half][one_half]

Angielskie Kolędy

angielskie koledy
angielskie koledy
[/one_half][/row_fluid]

Jak orzeł co w locie zgasł

przez Posted on 1 Comment 1 min read 734 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Jak orzeł co w locie zgasł

Jak orzeł co w locie zgasł
Dręczona przez ludzi i czas
Zraniona do serca, serca dna
Ojczyzno ma.. Ojczyzno ma..

Zagubiłaś przykazań ślad
Zamiast zalet Ty uczysz się wad
I już nie wiesz co dobro, co jest zło
Ojczyzno ma..

Ref. : Czy za mało Ci było krwi
I tak wiele, tak wiele łez wylanych
I już nie wiem czyś jeszcze jest
Czyś snem już zapomnianym.
Nawet prorok i kapłan dziś
Zabłąkani i swoich dróg nie znają,
Czy to może mi wszystko się śni
Czy nowy film znów grają..

2.
Zapomniałaś modlitwy słów
Nie wiesz w kim masz pokładać nadzieję..
Chochoł taniec rozpoczął swój znów
Jesienny chłód już wieje..

Judaszowych srebrników brzęk
Za Twe dobra i ziemie kochane
Lecz od ziemi po stokroć gorsze jest
Tysięcy dusz sprzedanie..

Ref. : Czy za mało Ci było krwi
I tak wiele, tak wiele łez wylanych
I już nie wiem czyś jeszcze jest
Czyś snem już zapomnianym.
Nawet prorok i kapłan dziś
Zabłąkani i swoich dróg nie znają,
Czy to może mi wszystko się śni
Czy nowy film znów grają..

Wykonanie Pieśni: Jak orzeł co w locie zgasł

 


Zapraszam do działu: Religijne Pieśni Patriotyczne
Patriotyczne-Pieśni-Religijne
Patriotyczne Pieśni Religijne