w

Godzinki o św. Teresie od Dzieciątka Jezus

Godzinki o św. Teresie od Dzieciątka Jezus –

Na Jutrznię

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pana swego,
Zacznijcie Go uwielbiać w świętych, sługach Jego.

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Na Jutrznię

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pana swego,
Zacznijcie Go uwielbiać w świętych, sługach Jego.

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Żyłaś w domu rodzinnym jasna i szczęśliwa,
Anielstwem swym promienna, niby rosą kwiatek,
Strzegła Cię przed złem wszelakim ojca wiara żywa,
Ćwiczyła w aktach cnoty najczujniejsza z matek.

Walczyłaś z swą naturą niemal od zarania,
Wcześnie nawykłaś Bogu ofiar znosić kwiatki,
Umiałaś głos rozeznać Pańskiego wołania
I dzieciną już cierpieć nad zgonem Twej matki.

Jezus rychło doświadczał młode Twoje siły,
Ciężką niemocą ledwo, że nie zwarzył kwiatka,
Lecz Cię znad brzegu zimnej, otwartej mogiły
Odwołała Maryja, ta najlepsza matka.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która tak wcześnie poznałaś, co to walka i cierpienie, dopomóż nam, gorąco Cię błagamy, do wyrobienia w sobie cnoty nieustraszonego męstwa, szczególniej w pokonywaniu naszych złych skłonności.

P. Pochodnia nogom moim słowo Twoje i światłość ścieżkom moim. Jestem gotów, a nie strwożyłem się, bom strzegł przykazań Twoich.
W. I wzejdzie w ciemnościach światłość prawym.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Laudes

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Wpatrywałaś się chętnie w gwiaździsty strop nieba,
Wielbiłaś w jego blaskach moc i mądrość Boga,
I pragnęłaś być świętą choć ku temu trzeba,
By ciernistą i krwawą była Twoja droga…

Świątobliwy Twój ojciec dwie już swoje córy
Radośnie oddał Panu na Oblubienice,
Gdy i Ciebie zabrały mu Karmelu mury
Rzekł mężnie: „Twym wyborem Panie ja się szczycę!”.

Krwawiły wasze serca. Uczucia rodzinne
Wlane są w nie z rozkazu, z woli Pana Boga,
Lecz że wyższem ponad nie miłowanie inne,
Przeto męka ofiary była Ci tak błoga.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która z taką gotowością siebie całą Panu poniosłaś się w darze, spraw abyśmy nie cofali się przed żadną ofiarą, a przede wszystkim dopełnili obowiązków naszego powołania.

P. Błogosławiony Pan mój, który uczy ręce moje na bitwę, a palce moje na wojnę. On, miłosierdzie moje, ucieczka moja, Wspomożyciel i Wybawiciel mój. W Niem nadzieję miał.
W. Jarzmo Pańskie wdzięczne jest, a brzemię Jego lekkie.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Prymę

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Nieraz Ci Jezus dawał odczuć swoją radość
Z niesionych Mu ochoczo ofiar, cierpień, trudów,
Pragnieniom Twego serca często czynił zadość,
I miłość swą objawił przez łaskę dwóch cudów.

Gdy chorobą złożona, bliska kresu życia,
Słuchałaś cicho modlitw rodzinnego grona –
Posąg Niepokalanej, czczony od powicia
Ożył – i Jej uśmiechem byłaś uzdrowiona.

A kiedy w dniu obłóczyn stanąwszy u celu,
Marzyłaś, by biel śniegu spowiła świat cały,
Stało się: mały Jezus z krużganków Karmelu
Rzucił pod Twoje stopy śniegu całun biały…

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, której Bóg już w dzieciństwie okazał łaskę Swoją za pomocą cudownych zdarzeń, daj nam ukochać całym sercem Jezusa i Matkę Najświętszą, byśmy w miłości tej czerpali siłę do pracy około zbawienia duszy własnej i dusz najbiedniejszych.

P. Szukającym Pana na żadnych dobrach zbywać nie będzie.
W. Czyńcie dobrze i dawajcie nieustannie niczego się stąd nie spodziewając, a będzie wielką zapłata wasza.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Tercję

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Imię Twoje zakonne jest tej czci wyrazem,
Co dla Jezusa całym Twoim sercem włada.
Uwielbiałaś Dzieciątko w żłóbku – a zarazem
Oblicze Przenajświętsze Twą miłość posiada.

Teresa od Dzieciątka Jezus Zbawcy w żłobie
Ubóstwo Jego swoją tkliwością wyzłaca.
A Zbawca w męce krzyża tyle mówi Tobie –
I Oblicze zbolałe wciąż na myśl Ci wraca…

Oto są te dwa skrzydła, co dusze Twą niosą
Przed Tron Orła w niebiosach, w zaświatów błękity,
Usiane łzami dziecka, krwawą potu rosą,
Z padolnego Ogrójca – na modlitwy szczyty.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która sercem miłującym obejmowałaś całe życie Chrystusa, od żłóbka Betlejemskiego aż do Golgoty, – uproś nam łaskę pokornej, skruszonej, żarliwej modlitwy, która byłaby zdolna przebłagać Pana Zastępów za nieskończone winy nasze – i winy innych.

P. Pan zna stworzenie swoje i wspomniał, żeśmy proch…
W. Wyznawajcie Panu, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Sekstę

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Serce Twoje pragnęło czynu Apostoła
W imię Krzyża pójść chciałaś aż na krańce świata.
I ponieść śmierć męczeńską, jeśli Bóg zawoła,
Kapłana męczennika mieć sobie za brata.

Lecz stłumiłaś te bystre serca twego loty –
Wybrałaś żywot cichy, w ubóstwie, w pokorze,
Bez wszelakiej radości, ni pociech pozłoty –
Krocząc ścieżką tą samą, co Ty, Jezu – Boże!

Wielkoduszną ofiarę niosłaś do stóp Pana,
Nad czyn głośny wolałaś miłość Jego krzyża…
Zapomniana, ukryta, mała, niepoznana,
Stwarzałaś Twoją drogę – co nas z niebem zbliża.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która pragnęłaś świat cały zdobyć dla Jezusa, błagaj Pana Zastępów, by dał nam moc przekonywania ludzi o Prawdzie Jego, oraz zdolność poniesienia dla tej Prawdy wszelkich cierpień, aż do śmierci męczeńskiej.

P. Oto Mistrz, którego Ci daję. On ci powie, co masz czynić, a da ci czytać w księdze żywota, w której zawarta jest mądrość miłości.
W. Gdyby mnie i zabił – w Nim ufać będę.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Nonę

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Przelanie krwi męczeńskiej nie było Ci dane.
Lecz pan dowiódł inaczej, że próśb Twoich słucha:
Wiodłaś bowiem bój krwawy z niewiary szatanem –
I wśród zwątpień poznałaś noc męczeństwa ducha.

A że Duch Święty męstwa obdarzył Cię cnotą,
Przeto nieraz zostawił w wewnętrznej rozterce,
I doświadczał tkliwym uczuciem tęsknoty,
I rylcem bólu rzeźbił męczeńskie Twe serce.

A Jezus chciał, byś weszła na Kalwarii wzgórze,
Bezmiaru Jego męki z Nim razem zaznała…
Więc kiedy hojną dłonią rzucałaś Mu róże,
Toś pod różami kryła męczeński ból ciała.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która wśród pokus przeciwko wierze umiałaś wznosić do Boga serce Twoje, w aktach najczystszej miłości, a udręczenia serca i ciała dźwigałaś po bohatersku, uproś nam łaskę niezachwianej wiary, zdolność poświęcania się bez granic za błądzących – i zgodę z wolą Bożą, cokolwiek by nas spotkać miało.

P. Dlatego wystawiłem cię na trud i żar wszelki, abym pokazał moc moją i aby Imię moje opowiadane było po wszystkiej ziemi.
W. Modlitwa i ofiara – oto moja siła i broń niezawodna.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Nieszpory

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
W czas choroby Twe cnoty rozbłysły jak słońce,
Wybuchy krwi nie mogły zatrwożyć Cię wcale,
Niedalekiego zgonu widziałaś w nich gońce
I – trudziłaś się dalej mężnie i wytrwale.

Posłuszna byłaś wszystkim, każdemu wskazaniu,
I w cierpieniu pogodne zawsze miałaś lica,
A w zamian na śmiertelnym słyszałaś posłaniu:
„Z tej Siostry nie jest nawet dobra zakonnica”.

Dojrzewało w Winnicy pańskiej – winne grono
Pod promieniami słodkiej Jezusa opieki,
Aż przy zgonie ujrzałaś z chwały korona,
Którą skroń Twą uwieńczyć miał w niebie na wieki.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która z taką pogardą odnosiłaś się do cierpień własnych, okazując w chorobie ducha pokuty i umartwienia, dopomóż nam do cierpliwego znoszenia przeciwności, wzmacniając wolę naszą – i ucząc przemieniania doświadczeń w perły zasługi.

P. Jako złoto w piecu próbował ją i jako ofiarę całopalną ją przyjął – a czasu swego będzie miał wzgląd na nią.
W. Pan pochwycił ją, aby złośćcie odmieniła umysłu jej, – ani też obłudność nie odszukała jej duszy.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na Kompletę

Przybądź nam, Ty – o święta Tereso – z pomocą,
Oświeć światłem Twej wiary, chroń przed grzechu nocą.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Odeszłaś. Dla serc ludzkich pozostałaś żywą,
I słowo Twe zaprawdę było słowem wieszczym:
Deszcz róż, rwanych wśród cierni dłonią Twą szczęśliwą,
Spada dzisiaj na ziemię łask obfitych deszczem.

Cudowne uzdrowienia ciągną się szeregiem,
Nie zliczyć łez, otartych smutnej, ludzkiej nędzy,
Ani dusz, zatrzymanych nad przepaści brzegiem…
Złotych nitek, wysnutych z życia Twego przędzy.

W twym kościele ofiarne lampy wciąż goreją,
Wdzięczność serc ze ścian głosi marmur przebogaty,
Żołnierze Krzyże Legii do stóp Twoich sieją,
U krat Twego grobowca wciąż padają kwiaty.

Las sztandarów przy trumnie Twojej trzyma straże,
O czci narodów wiekom świadcząc nieprzerwanie,
A szept Twojej modlitwy płynie przed ołtarze:
„Czynić dobrze na ziemi z nieba – daj Jej, Panie!”.

Antyfona
O święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która radujesz się chwałą wiekuistą, błagaj Pana Zastępów, by raczył potwierdzić słowa Twoje, płynącej z gorącej ku Niemu ufności, iż „tak będzie spełniał życzenia Twe w niebie, jak Ty pełniłaś Jego świętą wolę na ziemi”.

P. Najmilsze są Ojcu mojemu te dusze, które najwięcej doświadcza. Wielkość tych doświadczeń – to miara Jego miłości.
W. Powstanie Bóg na sąd – i wybawi ciche ziemi.

Módlmy się: O Najsłodszy Jezu, który tak wielką żarliwością serca miłowany byłeś przez pokorną służebnicę Twoją, Teresę, racz nam udzielić łaski Twej świętej, byśmy – jak ona – potrafili ukochać Cię nade wszystko i przez tę miłość zdobyli męstwo i roztropność, jakimi święta Teresa jaśniała.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Ofiarowanie godzinek

Ku większej chwale Boga i Najświętszej Matki,
Aby świadectwem prawdy dobry ludziom nieść,
Zebrane tu zostały z życia Świętej kwiatki,
Mnożące Służebnicy Pańskiej w świecie cześć.

Bo stało się z wszechmocnej woli Pana Boga,
Żeś nam – o „Mała Święta” daną jest na wzór, –
By odtąd nasza droga – była Twoją drogą,
Twemu życiu wtórował naszych istnień chór.

Niechaj żar błagań naszych serce Twoje wzruszy
Gdy uderzy chorałem o niebieski próg,
Wyczytaj w nich – o Święta – nasze „dzieje duszy”,
I spraw, by dla Twych zasług wysłuchał nas Bóg!

Antyfona
P. Służyłam panu w pokoju i z weselem ducha – gdyż Bóg mój jest Bogiem pokoju.
W. Którzy we łzach zasiewali niechaj żniwują w radości. W drodze szli i płakali, rzucając nasienie swoje – a wracają – idąc z weselem i niosąc pełne snopy.

Módlmy się: O Boże, który w mądrości swojej wzbudzasz wśród ludzi świętych wybrańców, aby czasom naszym świecili przykładem cnoty – przyjmij gorące dziękczynienie za tę „maleńką drogę”, jaką wskazała nam święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Użycz, prosimy Cię, Panie, sługom Twoim woli i sił do naśladowania jej w miłości, ufności, cierpliwości i pokorze, i pozwól, byśmy kiedyś, za przyczyną Twojej „Małej Świętej”, stali się godnymi oglądania Cię w niebiesiech.
W. Amen

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o świętym Jacku, wyznawcy Zakonu Kaznodziejskiego

Godzinki o Świętym Aniele Stróżu