w

Godzinki o św. Kindze

Na Jutrznię.

Panie, otwórz wargi moje
A usta moje opowiadać będą chwałę Twoję
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pospiesz ku ratunkowi memu,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu
Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hymn.
Przesławna córko Węgier, Księżno Polskiej ziemi,
Coś pierwsza te narody spoiła bratniemi
Węzłami pobożności, wiary i nadziei,
Prowadząc je wciąż wiernie po dziejów kolei;
Rószczko w Węgrzech zrodzona, w Polsce rozwinięta,
Przyjm od nas hymn miłości, Kunegundo święta.
Ledwo na świat wydana, już usty świętemi
Witasz Królowę niebios słowy anielskiemi,
Gdy nowonarodzona, niewinna lilio
Wołasz z podziwem wszystkich: “Zawitaj Maryjo!”
Lilio dwóch narodów w niebiosach wszczknięta
Polecaj nas Maryi, Kunegundo święta.

V. Módl się za nami błgosławiona Kunegundo
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, któryś błogosławioną Kunegundę słodkości Twojej dobrodziejstwami uprzedził i w małżeństwie nawet dziewicą zachował, spraw prosiym, abyśmy za jej przyczyną przez czystość życia wciąż z Tobą się łączyli, a idąc jej śladami szczęśliwie do Ciebie przyjść mgli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na Laudes.

Hymn.
Dziecinne lata twoje płyną w Polskiej ziemi
Przy sercu Salomei świętej twej Mistrzyni.
Tu niebios Oblubieńca miłością zraniona,
Ślubujesz Mu panieństwo, o Błogosławiona!
Czysta panno, miłością Jezusa przejęta,
Uproś nam dar czystości, Kunegundo święta.
W kwiecie wieku złączona z małżonkiem Wsydliwym,
Ozdobiłaś tron Piastów cnót twoich podziwem,
Wierna ślubem dwóch Królów, obu miłośnicą,
Tu byłaś matką ludu, tam Oblubienicą.
Więc małżonko-dziewico, wierna i nietknięta,
Wyproś czystość małżeństwom, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Prymę.

Hymn.
W dziewiczym związku z królem, w anielskiej czystości,
Dałaś mu poznać prawe rozkosze miłości:
W pielęgnowaniu chorych, w ubogich usłudze,
Płynie czas królowania Jezusowej słudze
Czynami miłośierdzia wśród nędzy zajęta,
Ocierasz łzy płaczącym Kunegundo święta.
Chowałaś przy swem sercu siostrę twoją młodą,
Chroniąc jej jako skarbu Bożego przed szkodą,
A wszczepiwszy w nią cnoty małżonki i pani,
Dałaś Polsce Patronkę — niebu Świętą w dani.
Dziś gdy przed tronem Boga jaśnieje Jolenta,
Módl się z Siostrą za nami, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Tercyę.

Hymn.
Miłośnico narodu, coś nie żałowała,
Wiana twego, gdy spadła Tatarów nawała,
Tyś budziła w rycerstwie odwagę i męstwo,
Niejedno wymodliłaś Ojczyźnie zwycięstwo.
Bohaterko narodu, rozkuj ciężkie pęta,
Błagaj Boga za Polską, Kunegundo święta.
Na twe modlitwy zawsze niebiosa powolne
Dały ziemi Krakowskiej sławne góry solne,
A żupy starej Bochni, Wieliczkisaliny,
Związały z twem imieniem swych skarbów głębiny.
O Dobrodziejko Polski, potrzebą jej tknięta,
Wyproś nam sól mądrości, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Hymn.
Opuszczasz świetny Kraków, żegnasz Wawel stary
I do ziemi Sądeckiej biezysz pełna wiary,
Tu znosisz kościół Bogu, a cnót twoich wonią
Niby kwiat wabisz pszczółki, o wśród pracy dzwonią.
[Wśród nich żyjesz jak matka miłością przejęta,
Przodujesz pobożnością Kunegundo święta.]*
Cichości i pokory święta miłośnica
Ukrywasz się z cnotami jak Boża skarbnica,
Lecz pośród grona dziewic przedziwnie jaśniejesz,
Świecisz nakształt Cheruba, jak Seraf gorejesz,
I na krzyżupokuty z Jezusem rozpięta,
Modlisz się za grzeszniki, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Hymn.
Tu rozmodlona sercem pośród gór okołów,
Matka polskiego ludu i siostra aniołów,
Najszczęśliwsza wśród ciszy. Lecz któż zgadnie losy,
Jakie Ci niezbadane gotują niebiosy?
Z gronem cór uochanych od hord napadnięta;
Chronisz się w góry Pienin, Kunegundo święta.
Daremna pogoń dziczy, próżna złość szakalów,
Silniejsza moc modlitwy i wierność góralów!
Wracasz z stadkiem do gniazda gołąbko spłoszona,
Tu wsławiasz się cudami, yś Błogosławiona,
Tu zamyka Ci oczy wśród płaczu Jolenta,
Stąd wzlatasz czysta w niebo, Kunegundo święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na Kompletę

Hymn.
Sześć wieków dziś upływa, o święta dziewico,
Jak tam stoisz szczęśliwa przed Boga stolicą,
Tam na świętą skroń twoją Boski oblubieniec
Włożył koronę chwały i wesela wieniec
Pomnij naszej niedoli duszo uśmiechnięta,
Módl się za biedny naród, Kunegundo święta.
Grób twój od sześciu wieków cudami tu słynie
I kto raz go nawiedził, nigdy nie pominie.
Tu prostaczek w niedoli, mieszczanin w chorobie,
Bieży i ufne dłonie wyciąga ku tobie,
Korzą się u stóp twoich króle i książęta,
A wszystkim łaski świadczysz, Kunegudno święta.

Módl się za nami błgosławiona Kunegundo itd. jak na Jutrznię.

Na zakończenie godzinek

Wieńcem u twego grobu córki twe ślubione,
Klęcząc codziennie proszą o twoją obronę.
Bronisz je długie wieki, brońże droga Matko
I opiekuj się zawsze twą wierną czeladką.
By pieczą twą matczyną na ziemi objęta
Żyła z tobą na wieki, Kunegundo święta.
Stary Sączu! ty Kingi dziedzino wybrana
Tobie skarb ten zwierzony od Pana,
On tobie błogosławieństw nie mało namnaża,
On poświęca twe syny do służby Ołtarza
I łaska ta od ciebie nie będzie odjęta,
Póki cześć ma u ciebie Kunegunda święta!

V. Módl się za nami błogosławiona Kunegundo,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się.
Boże, któryś… itd. jak wyżej. Amen!

Bóg mój i wszystko!

24 VII 1892

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pieśni Wielkanocne

Nie zdejmę krzyża z mojej ściany

Godzinki o Miłosierdziu Bożym