w

Godzinki o Miłosierdziu Bożym

Hymn I
Miłosierne Serce Boże –
Słodki Zdroju Wody Żywej,
Tyś nam Łaską w każdej porze,
Bramą Miłości Prawdziwej.
Jezus Chrystus, Syn Jedyny Boży,
Siebie Ojcu za nas złożył;
W Świętej Ofierze Miłości,
By odkupić nas od niewierności.
Dobry Panie Jezu Chryste:
Przemień serca nasze w czyste,
Obmyj wszelki grzech co plami,
Drogiej Krwi Twej Strumieniami.
O Wszechmocna Potęgo Miłości Miłosiernej –
Ty nic nie odmówisz duszy Tobie wiernej.
Prosimy więc Ciebie, Słodkie Serce Boże:
Utwierdzaj nas w Łasce i w Twojej Pokorze.
Serce Miłosierne i Najposłuszniejsze,
Nieba Wesele Najchwalebniejsze;
Daj, byśmy Wolę Twoją wypełniali
I w Świętej Wierze do końca wytrwali

Hymn II
Miłosierne Źródło Sakramentów Świętych –
Wszelkich Skarbów Zdroju Niepojęty.
Chwała Jezusowi Chrystusowi
Kościoła Świętemu Oblubieńcowi.
Mocą Miłosierdzia Twego
Jezu bronisz nas od złego.
Chrzest Święty jest Żywota Drzwiami;
Tyś Sam wpierw Ochrzczony został Krwi Twej Strugami.
W Komunii Świętej z Tobą czynisz nas Jednością –
Miłosierny Jezu – Tyś naszą Radością.
Ty Jesteś Pokarmem Anielskiej Słodkości;
Każde stworzenie doświadcza Twojej Łaskawości.
Dobrze jest być małą owcą Twoją,
Bowiem owieczki Twoje nic się już nie boją.
Ty Sam je bronisz, jako Chwały Twojej;
Kocham Cię Jezu, Łagodne Serce moje.
Jezus mówi: „Miłosierdzie Moje nigdy od ciebie nie odstąpi,
Ani ty także nie odchodź nigdy ode Mnie,
Serce Moje ci Łaski nie poskąpi,
A tobie w świecie pociechy szukać – daremnie.”

Hymn III
Przebaczenie Boże w Sakramencie Spowiedzi Świętej;
Tu Miłosierdzie jest Niepoliczone.
Znajdziesz Tu Strumienie Łaski Niepojętej –
w Dobroci Bożej Nieprzeniknionej.
W Sakramencie Bierzmowania zsyłasz nam Ducha Świętego,
Aby w nas przebywał z Darami Twoimi,
Miłosierna Miłości Boga tak Dobrego –
Chcemy być na zawsze małymi dziećmi Twymi.
Przychodzisz w nas mieszkać, Słodki Wierny Boże,
Wyciągasz Twą Rękę do biednych grzeszników,
By nas, jako Dobry Ojciec, strzec o każdej porze,
Miłosierdzia Łaskami obsypać bez liku.
Chcesz tylko, byśmy Łaskę Twą przyjęli,
Chcesz dać nam wszystko, byśmy tylko wzięli.
Chcesz dać nam chwałę Twej Wiecznej Świętości –
Miłosierne Twe Serce Mieszkaniem Doskonałości.
Dobry mój Jezu, Śliczne Serce moje,
Chcę Ciebie kochać zawsze tylko Twój,
Tyś Jest Jedynym Miłości Wszelkiej Zdrojem –
Siebie mi daj, Ty bądź Cały mój.

Hymn IV
Jesteś Jezu z nami w Hostii Przenajświętszej,
By Darzyć nas Dobrem Miłości Najgorętszej,
A kiedy przychodzi czas łez i cierpienia,
Podtrzymaj nas Siłą Twojego Ramienia.
Ty Jesteś Jedynym duszy mej Zbawieniem,
Chcę Ciebie Jezu sławić uwielbieniem;
Na zawsze składać dzięki Ci,
Boś mi Serca Twego otworzył Drzwi.
Tyś mnie wyzwolił Twoim Miłosierdziem,
Więc Cię ma dusza kochać tylko będzie.
Ty Jesteś Jezu Słodkim Sercem moim,
Ty nie dasz zginąć małym dzieciom Twoim.
A kiedy przyjdziesz Jezu zabrać mnie do Nieba –
Kto Ciebie kocha – Błogosławiony na wieki;
Żadnego Sądu bać się już nie trzeba –
Kto kocha Boga – od grzechu daleki.
Miłosierne Serce Boga Wszechmocnego,
Kocham Cię bardzo – Przyjaciela mego.
Jestem ci kwiatuszkiem w mej Mamusi Rączkach;
Bóg nie zapomina o Róży Swej pączkach.

Hymn V
Bóg nasz Jedyny Jest Ojcem Miłosiernym,
Sprawiedliwym, Łagodnym, Słodkim, Dobrym, Wiernym;
W Nim tylko na zawsze znajdziesz Przyjaciela –
I w czasie płaczu i w czas wesela.
On tobie z głodu nigdy umrzeć nie da,
Daleki On od tych, co chcą ciebie sprzedać.
Do Gniewu Nieskory, Jasny, Cierpliwy, Kochany,
On ze zmazy cię Odkupił w Synu Swym Umiłowanym.
Za Matkę dał nam Maryję, Ukochaną Mamę Swoją,
Wszystkie dusze na tym świecie niech Go się nie boją.
Do Promieni Łaski niech wreszcie się zbliżą,
A pychą nadęci niechaj się uniżą.
Kto zatwardziały – pychą Mu ubliża;
Do duszy pokornej Bóg z Tronu się zniża,
By ją z Sobą w Miłości Sercu się połączyć,
A w Niebie w Blasku Świętości na zawsze się złączyć.
Kocham Cię Jezu, Święta Ofiaro Miłości,
Chcę Ciebie kochać wiernie, bez żadnej zuchwałości.
Wyrzekam się pychy, nieczystości, zazdrości, chciwości,
Ty mnie, mój Jezu, doprowadź do Wiecznej Radości.
wyrzekam się gniewu, nieumiarkowania,
udzielaj nam Jezu Łaski Twej Wytrwania.

Hymn VI
Broń nas Jezu od kłamstwa, lenistwa wszelkiego;
I udziel nam Ducha Apostolskiego.
Byśmy Dobroć Miłosierdzia głosili –
Twą Łaskę zawsze i wszędzie chwalili.
Byśmy się w Tobie nawzajem Miłowali,
W Łasce Uświęcającej do końca wytrwali.
Żebyśmy wzajemnie byli miłosierni…
Niech do Ciebie już powrócą ci biedni niewierni.
Miłosierny Jezus, Zbawiciel, od piekła nas chroni,
Nasz Wierny Obrońca dzieci Swoje broni.
Z Tobą Jezu nic zaszkodzić nam nie może,
Niech nas ogarnie Żar Miłości, ten Żar, co w Tobie gorze.
W Niebie Twym Jezu chcemy z Tobą być,
Oddaję Ci Jezuniu wszystko, aby Tobą Żyć.
Kieruj nami, Boże, Wolą Twej Miłości;
Miłość jest Prostą Drogą Jedyną do Niebieskich Radości.
Bądź Jezu ze mną na zawsze i wszędzie,
Chcę Ci być mieszkaniem – niech Ci dobrze będzie.
Abyś w mym sercu znalazł odpocznienie
Balsam Miłości, pociechę, schronienie.

Hymn VII
Prosimy Cię Ojcze – przyjdź Królestwo Miłosierdzia Twego;
Na Króla mojego Jedynego wybieram Chrystusa Dobrego.
Ty Jeden, Jezu ustrzeżesz nas od złego,
Utrzymasz Krwią Twą z daleka od ducha nieczystego.
Duchu Najświętszy, Słodki Pocieszycielu,
Serca mojego Najmilszy Przyjacielu –
Promieniuj zawsze Łaską w biednym sercu moim,
Ogarnij mnie całą (całego) Miłosierdziem Twoim.
Daj nam Mądrości, Rady, Rozumu i Męstwa,
Udziel Twym duszom wiecznego Zwycięstwa.
Prosimy Cię także o Dar Pobożności i Umiejętności,
A także Wiekuistej Twej Świętej Miłości.
Trzymaj nas z dala od kłamstwa, fałszu i obłudy,
Ty bowiem nagradzasz słodkiej Cnoty trudy.
Niech cały wszechświat wielbi Trójcę Świętą
I niechaj chwali Miłosierną Miłość Niepojętą!
I niech Cię Boże dusza moja zawsze kocha –
Mój Dobry Jezu – kocham Ciebie, kocham, kocham, kocham ¦

„niech te Godzinki do Miłosierdzia Mego, szczególna Łaska Moja, rozpowszechnione będą. Wiążę z nimi Obietnice, ogłoszone wobec czcicieli Mego Miłosierdzia – bronił będę te dusze” powiedział Jezus. (Św. Siostry Faustyny Dz. 1224 i 1225)
„ta modlitwa to jedna z Najpotężniejszych Broni przeciwko sza-tanowi, jakie włożyłem w ręce twoje. drżący ze strachu zły duch uciekł na samo dno piekła.”
powiedział Pan. ”kto tę modlitwę gorliwie w całości odmówi – uzyskuje każdorazowo odpust zupełny.”

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki o św. Kindze

Godzinki o św. Dominiku