w

Godzinki o św. Barnabasie

Godzinki o św. Barnabasie

NA JUTRZNIĘ
Zacznijcie Boga chwalić w Świętym Barnabasie,
Zacznijcie go wysławiać w tak krytycznym czasie.
Panie Barnaby chwalcom przybądź ku pomocy,
Niech nas Jego przyczyna w dzień broni i w nocy.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Bogu przez wszystkie wieki w Trójcy Jedynemu.
Jak była na początku, niechaj zawsze będzie,
By w Świętym Barnabasie Bóg był chwalon wszędzie.
HYMN
Witaj Barnabo wzorze pokuty w pustyni,
Przez Ciebie Bóg wszelakie ludziom łaski czyni.
Na tem miejscu gdzieś mieszkał współ z towarzyszami,
Pięciu Świętymi teraz już męczennikami,
Którym w ostrości życia byłeś przyłączony
Do męczeńskiej korony choć nie dopuszczony,
Przez wyroki Niebieskie, które Cię schowały
Przy życiu, abyś przyczynił sobie większej chwały
Z pięciu męczennikami w społeczności w Niebie
Spraw, bym wszyscy po śmierci tam widzieli Ciebie.

V. Módl się za nami Barnabasie Święty.
R. Uproś nam pokój, Boś u Boga Wzięty.
Módlmy się:
Wypróbowany w ostrości życia Barnabasie Święty, któryś sobie wszelkie nędze w życiu twoim obrał za największe rozkosze; oto ja nędzny grzesznik upadam przed łaskawością Twoją w różnych troskach i kłopotach życia mego zostający, żebrząc protekcyi Świętej od Ciebie; abyś mnie nią zasłonił przed najwyższym Sędzią moim Jezusem Chrystusem, aby mnie nie sądził według wielkości grzechów moich, ale według nieprzebranego miłosierdzia swojego. Uproś mi Ojcze Święty obrzydzenie wszystkich rzeczy na świecie przemijających, a pragnienie nigdy nieskończonych, cierpliwość w przeciwnościach i kłopotach moich. Niech mi będzie przykra wesołość, która nie jest w Bogu, a niech mi smakuje nędza, boleść i praca, która jest dla Boga. Uproś, abym serce moje oderwawszy od światowych marności, z Bogiem je mógł złączyć na wieki. Zjednaj mi skruchę serdeczną za grzechy, poprawę życia prawdziwą, zadosyćuczynienie dostateczne; abym tak wsparty łaskawą protekcyą Twoją, mógł szczęśliwie śmiertelne życie zakończyć, a wieczne otrzymać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Św. żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.
NA LAUDES.
Panie Barnaby chwalcom przybądź ku pomocy,
Niech nas Jego przyczyna w dzień broni i w nocy.
Chwała Ojcu, Synowi etc. jak wyżej.
HYMN.
Witaj Barnabo Święty społeczniku stały
Twoich Współbraci, równej godny z niemi chwały.
Boś żył z niemi na puszczy Kaźmierską nazwanej,
Pustelnicze wiodąc życie bez odmiany.
Tyś się postem i pracą, także modlitwami,
Równo zawsze zabawiał z pięć Męczennikami.
Zagrzyjże dusze nasze ochotą modlenia,
Bym sobie uprosili po śmierci zbawienia.
V. Módl się za nami etc. jak wyżej.
Modlitwa:
Wypróbowany etc. jak wyżej.
NA PRYMĘ.

Panie Barnabo chwalcom etc. jak na Laudes.
HYMN.
Witaj Barnabo Święty z pieniędzmi posłany
Do Króla i od niego z dziwem przywitany,
Czemu jego darami takeście wzgardzili?
Aż tu gdy zabójcy na puszczę przybyli,
Widząc Braci męczeństwo przed Królem płakałeś,
Zaś gdy duszę ich w Niebo szły; to się rozśmiałeś.
Gdy nasze dusze będą z ciała wychodziły,
Spraw, aby się o wieczność przyszłą nie smuciły.
(Wiersz i Modlitwa etc. jak wyżej).
NA TERCYĘ.

Panie Barnaby eto. jak na Laudes.
HYMN.
Witaj Barnabo Święty od Króla wrócony
Do swych Braci pobitych, serdecznie strapiony
Na to, żeś razem z Nimi nie został zabity,
Aleś po tem pokazał cnót profil obfity.
Bo braci pochowawszy, na tym miejscu żyłeś,
W dawnej pokucie, której więcej przyczyniłeś.
Niechże my też za grzechy tu pokutujemy,
A po śmierci niech Boga na wieki chwalimy.
(Wiersz i Modlitwa etc. jak wyżej).
NA SEXTĘ.
Panie Barnaby etc. jak wyżej.

HYMN.
Witaj Święty Barnabo na puszczy zostały,
Gdzie przy ciałach męczeńskich kajdany spadały
Z ich zabójców, a po tym cudem upewnieni,
Żyli z Tobą w pokucie, by byli zbawieni.
Tyś im dawał naukę, by największy zbrodzień
Za swe grzechy szkaradne, potępienia godzien,
Miał nadzieję w niewinnej Jezusowej męce.
Prosimy i my, trzymaj nas w swej obronnej ręce.
(Wiersz i Modlitwa etc. jak wyżej).
NA NONĘ.
Panie Barnaby etc. jak wyżej.
HYMN.
Witaj Barnabo święty i dozorco pilny
Swoich Współpustelników, na co dozór silny,
Miałeś, żebyś darownym łososiem częstował,
A tego wnet samego codzień żeś znajdował
Całego w studni, która cudem wytrysnęła,
A temu łososiowi żywność opatrzyła.
Nasyć nas przed skonaniem, pokarmem, prosimy
Ciała Jezusowego, którego żądamy.
(Wiersz i Modlitwa etc. jak wyżej).
NA NIESZPOR.
Panie Barnaby chwalcom etc. jak wyżej.
HYMN.
Witaj Barnabo święty, któryś prorokował
Chrobremu o zwycięstwach, jak będzie wojował,
Z Saxonią i Rusią, jako też z Prussami,
Że wróci obciążony pobitych łupami.
Według proroctwa Twego wszystko się tak stało,
Kiedy na wojnę wyzwie nas świat, czart i ciało,
Ratuj w ten czas, by nasza nie była przegrana,
Wszakże w takich potyczkach Twoja moc doznana.
( Wiersz i Modlitwa etc. jak wyżej.)
KA KOMPLETĘ.
Niech nas Barnaby pomoc przed Bogiem ratuje,
Niech Wszystkie przeciwności z Polski wyruguje
Niech Barnaby chwalcom przybędzie ku pomocy
Niech nas jego przyczyna w dzień broni i w nocy.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Bogu przez wszystkie wieki w Trójcy Jedynemu.
Jak była na początku, niechaj zawsze będzie,
By w Świętym Barnabasie Bóg był chwalon wszędzie.
HYMN
Witaj Barnabo święty, czas pierwej wiedzący,
Duszę od ciała Twego rozłączyć mający.
Przyszli Bracia do Ciebie, jak nauczyciela.
Kazałeś im przez życie kochać Zbawiciela.
I tak w ręku ich w niebo ducha wypuściłeś,
Żale tylko w sercach ich z ciałem zostawiłeś.
Niech podobne z Twej łaski spotka nas skonanie.
O które Cię prosimy Najłaskawszy Panie
(Wiersz, Modlitwa etc. jak wyżej).
Polecenie Godzinek.

Oddawamyć Barnabo Twoje wysławienia,
Twym ratunkiem nam pomóż wszystkim do zbawienia.
Byśmy je z Twojej łaski w wieczności zyskali,
Za to przyjmij pochwały któreśmy oddali,
Daj bychm w życiu niniejszem nie znali frasunku,
Ani żadnych utrapień z Twojego ratunku.
Niech w opiece Twej świętej wszyscy zostajemy,
Którzy pokornem sercem jej się oddajemy.
V. Módl się za nami Barnabasie święty.
R. Uproś nam pokój boś u Boga wzięty.
Módlmy się
Dobrotliwy i miłosierny Ojcze święty .Barnabasie któryś z miłości bliźniego nieustannemi sposobami starał się o zbawienie wiernych Chrystusowych i wiele ich przez miłość ojcowską Bogu pozyskałeś; spraw nam to u Boga Najłaskawszego, ażeby w sercach naszych miłość Boga i bliźniego rozpalić się mogła, a wszystka przeklęta zazdrość i czartowska obłuda wytępioną była. A tak byśmy w miłości prawdziwej i szczerości nieobłudnej przepędziwszy nikłe życie nasze, po śmierci kochali społecznie z Tobą Boga na wieki. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.

Tekst Godzinek przekazany przez Bractwo Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Godzinki ku czci Błogosławionej Anieli Salawy

Godzinki o Pięciu Braciach Męczennikach