w

Psalm 22: Eli, Eli, lamm`a sabahtani?

neokatechumenat
neokatechumenat

Tekst i Chwyty Pieśni: Psalm 22: Eli, Eli, lamm`a sabahtani?

Ref: Eli, Eli, lamma sabahtani? e a e
Boże mój, Boże mój, e
czemu mnie opuściłeś? a e

1.Jakże dalekie Twoje zbawienie od mego jęku, H7
wołam cię w dzień, a nie odpowiadasz, H7
krzyczę i nocą, a nie zaznaję spoczynku. e
A przecież Ty jesteś Święty, a
Ty, który mieszkasz e
w uwielbieniu mego ludu. e
Tobie zaufali moi ojcowie, H7
zaufali, a Tyś ich wyzwolił; H7
do Ciebie krzyczeli i ich wybawiłeś, H7
Tobie zaufali i nie zostali zawiedzeni. e
Ale ja? Dlaczego mi nie pomagasz? a
Czyż nie jestem człowiekiem? e
Oto jestem robakiem! H7
Pośmiewisko ludzi! wzgarda ludu! H7
Szydzą ze mnie ci, którzy na mnie patrzą, H7
krzywią usta, potrząsają głową i mówią: H7
“Zaufał Panu, H7
niech go wybawi, jeśli tak go miłuje”. e
Przecież Ty mnie kochasz, a
tak ty mnie miłujesz! a
Ty mnie wydobyłeś z łona mej matki. e
Od mego narodzenia Ty mnie przyjąłeś, H7
Od łona mojej matki jesteś moim Bogiem. H7
Zostałem powierzony Tobie, gdy się rodziłem. e

2.Nie stój z dala ode mnie, H7
bo udręka jest bliska i nikt mi nie pomaga! e
Otaczają mnie byki niezliczone, H7
osaczają mnie byki Baszanu. H7
Rozwierają przeciw mnie swoje paszcze H7
jak lew drapieżny i ryczący. e
Jestem brudną wodą, do wylania. a
Są rozłączone wszystkie moje kości. e
Jak wosk jest moje serce, H7
topnieje pośród mych wnętrzności. H7
Moje gardło suche jak skorupa, H7
język mój przywarł do podniebienia, H7
położyłeś mnie w prochu śmierci. e

3.Sfora psów mnie opada, H7
osacza mnie zgraja złoczyńców; H7
przebodli moje ręce i moje nogi, H7
policzyć mogę wszystkie moje kości. H7
Wpatrują się we mnie, obserwują mnie: H7
dzielą między siebie moje szaty, H7
o moj suknię los rzucają. e
A Ty, o Panie, nie stój z daleka, a
mocy moja, mocy moja, spiesz mi na pomoc. e
Ocal mnie od miecza, H7
z psich pazurów wyrwij moje życie, H7
wybaw mnie, wybaw mnie z paszczy, H7
z paszczy lwa i od bawolich rogów. e

4.Będę głosił Twoje imię moim braciom, C H7
chwalić Cię będę pośród zgromadzenia C H7
i powiem: H7
chwalcie Pana wy, co się Go boicie, C H7
śpiewajcie Panu potomstwo Jakuba, C H7
oddajcie Mu chwałę potomstwo Izraela; e
bowiem On nie brzydził się tym biedakiem, a
Jedyny, który mną się nie zgorszył, e
nie wzgardził tym nędzarzem, H7
nie ukrył przed nim swojego oblicza, H7
ale wysłuchał jego krzyku o pomoc, H7
usłyszał jego krzyk; e
teraz wiem, że ubodzy się nasycą, a
że ktokolwiek Cię szuka, znajdzie; e
że ich serce, ich serce H7
żyć będzie, żyć będzie wiecznie, H7
żyć będzie na zawsze. e
Powrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, C H7
pokłon Mu oddadzą wszystkie rodziny narodów. e
Bo królestwo, bo królestwo należy do Pana, a
On panuje nad wszystkimi narodami. e
Tylko Jemu pokłon oddadzą H7
wszyscy śpiący pod ziemią, H7
zegną się przed Nim wszyscy, e
którzy w proch zstępują. e
Bowiem ja, ja żyć będę, żyć dla Niego, a
Jemu służyć będzie moje potomstwo. e
Opowie o Panu pokolenie, które przyjdzie; H7
zwiastować będą to, co uczynił ze mną; H7
ludowi, który się narodzi, powiedzą: H7
“Oto dzieło Pana!” e

Wykonanie Pieśni: Psalm 22: Eli, Eli, lamm`a sabahtani?

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

neokatechumenat

Psalm 139: Panie, Ty mnie badasz i przenikasz

neokatechumenat

Nikt nie może służyć dwóm panom