Neokatechumenat

Homilia Paschalna Melitona z Sardes

przez Posted on 0 Comments 1 min read 435 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Homilia Paschalna Melitona z Sardes

1.Ty okryłeś śmierć wstydem, d A7
Ty wtrąciłeś piekło w żałobę, d
uderzyłeś niegodziwość, A7
niesprawiedliwość pozbawiłeś potomstwa, d
jak Mojżesz faraona, B A7
jak Mojżesz faraona. B A7

Ref:Ty okryłeś… d

2.Ty wyprowadziłeś nas z niewoli na wolność, d A7
z ciemności na światło, ze śmierci do życia. d
Ty jesteś paschą naszego zbawienia, A7
Tyś jest barankiem zrodzonym z Maryi. d

Ref:Maryja, baranka bez zmazy, A7
Maryja, niewinna baranka. d

3.Ty byłeś w Ablu zabity, A7
Ty byłeś związany w Izaaku, d
sprzedany w Józefie, A7
w Mojżeszu porzucony na wodach, d
prześladowany w Dawidzie, A7
wyśmiany we wszystkich prorokach. d
Tyś jest barankiem, co ust nie otwiera, A7
Tyś jest barankiem zrodzonym z Maryi. d

Ref:Maryja, baranka bez zmazy, A7
Maryja, niewinna baranka. d

4.Ty byłeś wzięty od stada, A7
prowadzony na ofiarę, ofiarowany wieczorem; d
pogrzebany nocą, A7
Twoje ciało błogosławione d
nie doznało zepsucia. d
Ty z martwych powstałeś, A7
Ty dałeś zmartwychwstanie ludzkości A7
z otchłani grobu. d
Tyś jest barankiem, co ust nie otwiera, A7
Tyś jest barankiem zrodzonym z Maryi. d

Ref:Maryja, baranka bez zmazy, A7
Maryja, niewinna baranka. d

Wykonanie Pieśni: Homilia Paschalna Melitona z Sardes

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Rozciągnąłem moje ręce

przez Posted on 0 Comments 1 min read 416 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Rozciągnąłem moje ręce

Ref:Rozciągnąłem moje ręce, D h G
rozciągnąłem moje ręce E A
i modliłem się do Pana, G D
modliłem się tak jak Pan. A D

1.Abba, Ojcze mój, Abba, Ojcze mój. Fis G Fis
W Twoje ręce powierzam ducha mego. E A
W Twoje ręce powierzam ducha mego. G D A D

2.Ponieważ rozpostarte ręce h E
są znakiem Jego A
i trwam wyprostowany, G D
drzewo wywyższone, A
drzewo wywyższone. D

Ref:Rozciągnąłem moje ręce… D
Abba… Fis

Wykonanie Pieśni: Rozciągnąłem moje ręce

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Niewiasta obleczona w słońce

przez Posted on 0 Comments 2 min read 888 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Niewiasta obleczona w słońce

Ref:Potem wielki znak się ukazał, a
znak wielki na niebie, G
niewiasta obleczona w słońce a
i księżyc pod jej stopami, a
a na jej głowie królewska korona G
z gwiazd dwunastu; G
jest brzemienna i woła, F
cierpiąc bóle i męki rodzenia. E

1.I inny znak się ukazał na niebie, a G
oto wielki smok czerwony, F
co siedem głów ma i dziesięć rogów. E
I stanął smok przed Niewiastą, a
która miała porodzić, G
ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. F E
I Niewiasta porodziła syna – mężczyznę a
przeznaczonego do rządzenia narodami ziemi; G
i zaraz syn został porwany F
do Boga i do jego tronu. E

2.I nastąpiła wojna na niebie, G F a
Michał i jego aniołowie G
walczyli przeciw smokowi, F
walczyli przeciw smokowi; E
a smok walczył razem ze swymi aniołami, a G
ale nie przemógł F
i już się miejsce dla nich E
w niebie nie znalazło. E
Wielki smok, wąż starodawny, a
którego nazywamy diabłem i szatanem, G
zwodziciel całej ziemi, G
został strącony na ziemię, F
a z nim jego aniołowie. E

3.Teraz, kiedy smok ujrzał, a G
że został strącony na ziemię, a G
począł ścigać Niewiastę, F
która porodziła mężczyznę. E
Ale dano Niewieście a
dwa skrzydła orła wielkiego, G
by leciała na pustynię, G
gdzie jest żywiona przez czas, F
dwa czasy i połowę czasu. E
Wówczas smok rozgniewał się na Niewiastę a G
i odszedł, by toczyć wojnę F
przeciwko reszcie jej potomstwa; E
przeciwko tym, którzy strzegą a
przykazań Boga G F
i sa w posiadaniu świadectwa Jezusa. E
Dlategon radujcie się niebiosa a
i ich mieszkańcy, G
bo został strącony G
oskarżyciel naszych braci. F E
Lecz biada wam ziemio i morze, a
ponieważ diabeł został strącony na was, G
jest pełen wściekłości, F
świadom, że mało czasu mu zostało. E

Wykonanie Pieśni: Niewiasta obleczona w słońce

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Tyś jest moją nadzieją, o Panie

przez Posted on 0 Comments 1 min read 389 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Tyś jest moją nadzieją, o Panie

1.Weź mnie do nieba, weź mnie do nieba, E
o mój Panie! cis Gis
Albowiem umrzeć, albowiem umzeć E
jest dla mnie na pewno lepiej! cis Gis
Jest dla mnie na pewno lepiej A E
przebywać z Tobą, przebywać z Tobą! H7 E

Ref:Weź mnie do nieba… E

2.O to jedno Cię proszę, o to tylko Cię błagam: E
nie daj mi wątpić o Twej miłości, cis Gis
nigdy nie wątpić o Twej miłości, A E
przebywać z Tobą, przebywać z Tobą! H7 E

3.O jakże dobra, o jakże słodka E
była dla mnie miłość Twa, cis Gis
była dla mnie miłość Twa! A E
O jakże dobra, o jakże słodka. H7 E

Wykonanie Pieśni: Tyś jest moją nadzieją, o Panie

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Weź mnie do nieba

przez Posted on 0 Comments 1 min read 1048 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Weź mnie do nieba

1.Weź mnie do nieba, weź mnie do nieba, E
o mój Panie! cis Gis
Albowiem umrzeć, albowiem umzeć E
jest dla mnie na pewno lepiej! cis Gis
Jest dla mnie na pewno lepiej A E
przebywać z Tobą, przebywać z Tobą! H7 E

Ref:Weź mnie do nieba… E

2.O to jedno Cię proszę, o to tylko Cię błagam: E
nie daj mi wątpić o Twej miłości, cis Gis
nigdy nie wątpić o Twej miłości, A E
przebywać z Tobą, przebywać z Tobą! H7 E

3.O jakże dobra, o jakże słodka E
była dla mnie miłość Twa, cis Gis
była dla mnie miłość Twa! A E
O jakże dobra, o jakże słodka. H7 E

Wykonanie Pieśni: Weź mnie do nieba

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

O Jezu, miłości moja

przez Posted on 0 Comments 1 min read 569 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O Jezu, miłości moja

1.O Jezu, miłości moja a F
jakże mnie ukochałeś, a F
jakże mnie ukochałeś! E

Ref:O Jezu, miłości moja… a F

2.O Jezu, Ty wziąąłeś grzechy ode mnie, a G a
abym ja dostałprzebaczenie od Ciebie. F E

3.Ty wziąłeś ciernie: pychę ode mnie, a G a
abym ja dostał pokorę i cichość od Ciebie. F E

4.Ty wziąłeś razy i bicze: zmysłowość ode mnie,
abym ja dostał czystość i miłość od Ciebie.

5.Ty wziąłeś odarcie z szat: chciwość ode mnie,
abym ja dostał wyrzeczenie się
bogactw od Ciebie.

6.Ty wziąłeś żółć do picia ode mnie,
abym ja dostał słodycz od Ciebie.
Ty wziąłeś obelgi, zniewagi ode mnie,
abym ja dostał uległość od Ciebie.
Ty wziąłeś gwoździe ode mnie,
abym ja dostał posłuszeństwo od Ciebie.

7.Ty wziąłeś krzyż ode mnie,
abym ja dostał zbawienie od Ciebie.

8.Ty wziąłeś śmierć ode mnie,
abym ja dostał życie od Ciebie.

9.Ty wziąłeś złożenie w grobie ode mnie,
abym ja dostał zmartwychwstanie od Ciebie.

10.Ode mnie. Panie, a
wziąłeś śmmierć i grzech, G a
abym ja dostał od Ciebie Ciebie samego. F E
Siebie samego całego mi oddałeś. F E

Wykonanie Pieśni: O Jezu, miłości moja

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat