Więcej treści

 • w

  Psalm 147

  Tekst Psalmu: Psalm 147 » Hymn na cześć Wszechmogącego » Ps 147 [Alleluja]. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i zasobny w […] Więcej

 • w

  Psalm 146

  Tekst Psalmu: Psalm 146 » Hymn do Boga, który niesie pomoc » Ps 146 Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności w ksiżętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas […] Więcej

 • w

  Psalm 145

  Tekst Psalmu: Psalm 145 » Pochwała Króla Jahwe » Ps 145 Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, […] Więcej

 • w

  Psalm 144

  Tekst Psalmu: Psalm 144 » Hymn z okazji wojny i zwycięstwa » Ps 144 Błogosławiony Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy. O Panie, czym […] Więcej

 • w

  Psalm 143

  Tekst Psalmu: Psalm 143 » Pokorne błaganie » Ps 143 Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjmij moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości! Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: moje życie na ziemię powalił, pogrżył mnie w ciemnościach . A […] Więcej

 • w

  Psalm 142

  Tekst Psalmu: Psalm 142 » Modlitwa prześladowanego » Ps 142 Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma […] Więcej

 • w

  Psalm 141

  Tekst Psalmu: Psalm 141 » Przeciwko atrakcyjności zła » Ps 141 Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna! Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich! Mojego serca nie […] Więcej

 • w

  Psalm 140

  Tekst Psalmu: Psalm 140 » Pokorne błaganie » Ps 140 Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika: od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. Ostre jak u węża ich języki, a jad żmijowy pod ich wargami. Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie, zachowaj mnie od gwałtownika, od […] Więcej

 • w

  Psalm 139

  Tekst Psalmu: Psalm 139 » Chwała Temu, który wie wszystko » Ps 139 Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w […] Więcej

 • w

  Psalm 138

  Tekst Psalmu: Psalm 138 » Hymn wdzięczności » Ps 138 Będę Cię sławił, [Panie], z całego serca, [bo usłyszałeś słowa ust moich]: będę śpiewał Ci wobec aniołów, Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi. I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę. Kiedym Cię wzywał, […] Więcej

 • w

  Psalm 137

  Tekst Psalmu: Psalm 137 » Śpiew wygnanych » Ps 137 Nad rzekami Babilonu – tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali: “Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich!” Jakże możemy śpiewać pieśń […] Więcej

 • w

  Psalm 136

  Tekst Psalmu: Psalm 136 » Wielka litania dziękczynna » Ps 136 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki. On w mądrości uczynił niebiosa, bo […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.