Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie

Permalink 0

Tekst Pieśni: Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie

Z głębokości wołam do Ciebie,
Panie, wysłuchaj mego głosu.
Niech Twe uszy będą otwarte
na głos mojej modlitwy!

Z głębokości wołam do Ciebie,
Panie, wysłuchaj mego głosu.
Niech Twe uszy będą otwarte
na głos mojej modlitwy!

Jeśli zachowasz pamięć,
o grzechach, Panie,
któż się ocali, któż się ocali?
Lecz Ty udzielasz przebaczenia,
bo Ty jesteś pełen miłości.

Lecz Ty udzielasz przebaczenia,
bo Ty jesteś pełen miłości.

Pokładam ufność w Panu,
a dusza ufa Jego słowu.

Dusza moja oczekuje Pana,

bardziej niż straże oczekują jutrzenki.
Izrael oczekuje Pana,
bardziej niż straże oczekują jutrzenki.
Albowiem w Panu jest miłość,
u Niego jest przebaczenie.

Albowiem w Panu jest miłość,
tylko u Niego jest przebaczenie.

Pan Bóg odkupi Izraela.
Pan Bóg odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Pan Bóg odkupi Izraela.
Pan Bóg odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Aj aj aj aj

Aj aj aj aj

Aj aj aj aj

Wykonanie Pieśni: Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat

neokatechumenat

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *