w

Któż Matki swego Zbawcy nie miłuje

Tekst Pieśni Któż Matki swego Zbawcy nie miłuje

1. Któż Matki swego Zbawcy nie miłuje?
Do czci Maryi, któż chęci nie czuje?
Czcił ją sam Jezus, żyjąc między nami,
Ztąd dość pobudki do czczenia jej mamy.

2. Nad wszystkie inne łaskę dostąpiła,
Że Zbawiciela świata porodziła;
Stała się Matką, Syna przedwiecznego,
Matką miłości narodu ludzkiego.

3. Tej Matki naszej żywot rozważajmy.
Jej naśladować cnoty się starajmy,
Ten tylko w prawdzie Maryą szacuje,
Kto tak cnotliwie jako ona żyje.

4. Sproste, ubogie wiodła ona życie,
Lecz już w młodości nabożne obficie;
Archanioł głosi pełną być miłości
U Boga według jej sprawiedliwości.

5. Ze wszystkich niewiast Tyś sama wybrana,
Świata całego porodzić nam Pana;
Ty się zaś zowiesz sługą Pana Twego,
Pokornie chcesz żyć według woli Jego.

6. Słyszysz, że matką Elżbieta została,
Śpieszysz przez góry, byś usługowała
Swojej pokrewnej podeszłej w starości,
Nie zważasz nawet swojej brzemienności.

7. Iść do Betlehem, cesarz rozkazuje,
Tu czas połogu Twego następuje:
Jesteś posłuszna zwierzchności dla Boga,
Lubo bolesna była Ci ta droga.

8. A gdy w miasteczku miejsca brakowało,
W szopie się dziecię narodzić musiało;
Nie trwożyłaś się, aniś narzekała,
Na rządy Boskie wcaleś się zdawała.

9. Gdy Herod dybał dzieciątku na życie,
Uciekałaś z Niem, kryjąc się w Egipcie,
W tej cudzej ziemi w górę poglądałaś,
Z nieba obrony, ratunku czekałaś.

10. Z Ciebie wzór mają ojcowie i matki,
Jako prowadzić do Boga swe dziatki,
Strzedz od zepsucia, pilnować kościoła:
Jak Ty troskliwie Jezusaś szukała.

11. Tyś nauk Syna Twego pilnowała,
Oneż gorliwie w sercu swem chowała:
I my też przez to Ci się podobamy,
Kiedy kapłańskich nauk posłuchamy.

12. Mdlejesz pod krzyżem przejęta żałością,
Lecz serce gore ku Bogu miłością;
Gdy przez śmierć gorzką Synaczka Twojego
Przyszło zbawienie dla świata całego.

13. Wzięta do nieba opływasz w radości,
Proś za nas grzesznych jak Matka miłości;
Byśmy Twym wzorem świątobliwie żyli,
I Ciebie zawsze, jak Ty chcesz czcili.

14. Wyproś nam wszystkim przez Syna Twojego
Pomoc od Boga do życia dobrego,
W Jego zakonie, byśmy wierni byli,
A niegdyś Twojej chwały dostąpili.

Wykonanie Pieśni: Któż Matki swego Zbawcy nie miłuje

?

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Tysiąckroć bądź pozdrowiona, Królowa

O Panno do Twych świętych stóp