maryjne

Piękna Pani o smutnym obliczu

przez Posted on 1 Comment 1 min read 673 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Piękna Pani o smutnym obliczu

Piękna Pani o smutnym obliczu,
Piękna Pani z koroną na głowie,
Ref. Racz wysłuchać wołania narodu,
którego imię Polska. /2x

O Maryjo Bolesną nam zwana,
O Maryjo pod krzyżem stojąca,
Ref. O Maryjo cierpiąca z narodem,
którego imię Polska. /2x

Czarna Pani, Ty któraś obrała
ziemię naszą za swoje królestwo,
Ref. Racz wysłuchać wołania narodu,
którego imię Polska. /2x

Piękna Pani o twarzy bolesnej,
Piękna Pani z orłem na piersiach,
Ref. Bądź Matką narodu naszego, którego imię Polska. /2x

Wykonanie Pieśni: Piękna Pani o smutnym obliczu

Zapraszam do działu: Religijne Pieśni Patriotyczne

Patriotyczne-Pieśni-Religijne
Patriotyczne Pieśni Religijne

Matko o twarzy czarnej

przez Posted on 1 Comment 1 min read 463 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Matko o twarzy czarnej

Matko, o twarzy jak Polska ziemia czarnej
Matko, o twarzy jak Polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami

Próżno niejeden wróg wkładał zbroje
By dzieci twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężysz by wskazać, że pokój daje syn

Dziś wróg z ukrycia l bez pancerza w serca uderza
Nie pozwól by zniszczył Boga w nas
Matko błagamy w czas niespokojny
Chroń nas od wojny, wierzymy – zwyciężysz jeszcze raz

Wykonanie Pieśni: Matko o twarzy czarnej

Zapraszam do działu: Religijne Pieśni Patriotyczne

Patriotyczne-Pieśni-Religijne
Patriotyczne Pieśni Religijne

Marsz, marsz, me serce do Częstochowy

przez Posted on 1 Comment 2 min read 1027 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Marsz, marsz, me serce do Częstochowy

Marsz, marsz, me serce do Częstochowy,
Oddajmy ukłon Pannie Królowej!
Pójdźmy, ach pójdźmy na Jasną Górę,
Tam zobaczymy Panny figurę.

Więc dwie sieroty, co pozostały,
Które rodziców wcale nie znały,
Chłopiec miał lat pięć, dziewczyna dziesięć
Cóż te sieroty, cóż miały począć?

Więc rzekła siostra do brata swojego:
Gdzie mamy szukać ojca naszego?
Pójdźmy, ach!pójdźmy, gdzie go znajdziemy
U tej Królowej, gdzie upadniemy.

Więc od wsi do wsi sieroty biegały,
Kawałka chleba wcale nie miały,
Gdzie tylko weszły, ich pozbyli,
Owszem gdzieś dalej iść im kazali.

Ale trafiły do jednej kaplicy,
Tam, gdzie był obraz Boga rodzicy,
Więc popadały na swe kolana,
Wołajac głosem: Matko kochana!

Gdy Matka Boska głos ich słyszała,
Z obrazu swego tak przemówiła.
Ach wy sieroty, czego płaczecie?
Lecz ojca, matki już nie znajdziecie

Tak wielkim głosem sieroty płakały,
Aże na głowie włosy targały
Żebyś ty matko z grobu powstała,
Choć byś nam kroplę wody podała.

Ach nieszczęśliwa jest ta godzina,
któraś nas matko na świat zrodziła,
Bo teraz z głodu umieramy,
Kawałka chleba wcale nie mamy.

Więc Matka Boska to uczyniła,
Bułkę chleba im z nieba spuściła,
Chociaż go nigdy nie używały,
Tylko nań patrząc zadosyć miały.

Więo te sieroty tak dziękowały,
Za ten dar Boży, co odebrały,
Już tu Królową nie odejdziemy,
Tu w tej kaplicy niechaj pomrzemy.

Pójdź i ty wdowo, coś opuszczona,
Od wszystkich ludzi oddalona,
Boć ta Marya prędko pocieszy,
Ratuje wszystkich kto do niej spieszy.

Więc chrześcijanie, co Boga znacie,
Przed Jej obrazem szczerze padajcie,
Ach padajcie na swe kolana,
Wołajcie głosem: Matko kochana.
Amen.

Wykonanie Pieśni: Marsz, marsz, me serce do Częstochowy

 


Zapraszam do działu: Religijne Pieśni Patriotyczne
Patriotyczne-Pieśni-Religijne
Patriotyczne Pieśni Religijne

Maryja, Matka Kościoła

przez Posted on 0 Comments 1 min read 540 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Maryja, Matka Kościoła (1983)

1.Niewiasto, oto Twój Syn, E
Niewiasto, oto Twój Syn, E
oto Twój Syn, oto Twój Syn! E
Oto Twoja Matka, oto Twoja Matka. a d E

Ref:Maryjo, Matko moja, a
Maryjo, Matko nasza, G7 a
przyjdź i zamieszkaj ze mną tu, G E
wejdź do domu mego G E
i naucz nas kochać Twego Syna, E7 F
tak jak Go kochałaś Ty. E
I naucz nas kochać Twego Syna, E7 F
tak jak Go kochałaś Ty. E

2.”Pragnę, o jak pragnę, E
wszystko się spełniło, E
wszystko się spełniło, E
wszystko się spełniło”. E

3.A potem przyszli żołnierze, E
a widząc, że już umarł, nie złamali Mu nóg E
ale jeden z nich E
włócznią przebił Mu bok E
i natychmiast wypłynęła krew, i woda, F E
krew i woda. F E

Ref:Maryjo, Matko moja, a
Maryjo, Matko nasza, G7 a
jesteś Matką Kościoła, G E
on rodzi się z boku Chrystusa: E7 F
Oblubienica – nowa Ewa. E

Wykonanie Pieśni: Maryja, Matka Kościoła (1983)

Przejdź do pozostałych pieśni Neokatechumenatu: http://piosenkireligijne.pl/piesni-neokatechumenalne/

neokatechumenat
neokatechumenat

Przed Tobą stajemy

przez Posted on 0 Comments 1 min read 268 wyświetlenia

Tekst Pieśni: Przed Tobą stajemy

(Na melodię Zawitaj Królowo Różańca św.)

O Matko Łaskawa przed Tobą stajemy,
Serca i modlitwę dziękczynną niesiemy.
Za łaski i dary od Pana,
Składamy Ci dzięki Łaskawa.

Prosimy Cię Matko za Polską i ludem,
Któraś się wsławiła tu niejednym cudem.
Ratujże Ojczyznę rozdartą,
Uczyń ją wierzącą i zwartą.

Szerzy się niewiara wśród polskiego ludu,
Żeby się zmieniło, znów potrzeba cudu.
Więc Ciebie błagamy – Królowo,
Niech wiara zakwitnie na nowo.

Tobie dzisiaj Matko wszyscy ślubujemy,
Że na zawsze Tobie wiernymi być chcemy.
Uzbrój słabe siły w to męstwo,
By dobro odniosło zwycięstwo.

Oczy Twoje pięknie jak zorza poranna,
Boś Ty Matką Bożą i Najświętszą Panną.
Na Swym ręku trzymasz Jezusa,
O co Go poprosisz – wysłucha.

Przejdź do pozostałych pieśni Maryjnych:

Piesni Maryjne
Piesni Maryjne

O Łaskawa nasza Pani

przez Posted on 0 Comments 1 min read 148 wyświetlenia

Tekst Pieśni: O Łaskawa nasza Pani

O Łaskawa nasza Pani,
Serca Ci niesiemy w dani.
Za Twe Łaski dziękujemy,
Bo Cię Matko miłujemy.

O Matko w niebie prosimy Ciebie,
Pomagaj, ratuj nas w potrzebie.

Ty od wieków tu królujesz,
I za nami orędujesz.
U Jezusa Syna Swego
Wznosisz ręce Swe do Niego.

O Matko ratuj, daj pokój światu,
Niech nie zagraża już brat bratu.

Młodzież naszą deprawują,
Ciebie Matko znieważają,
Szydzą także z Syna Twego,
Matko ratuj nas od złego.

Gdy źle się dzieje, dusza truchleje,
W Tobie Maryjo mamy nadzieję.

Kiedy smutek duszą targa,
Wznosi się do Ciebie skarga.
Weź w Swe ręce naszą dolę,
Pomóż spełniać Pana wolę.

Gdy z każdej strony tak biją gromy,
Do Ciebie woła lud strapiony.

Przejdź do pozostałych pieśni Maryjnych:

Piesni Maryjne
Piesni Maryjne